default-logo

Regal cultural. Obârșia Neamului Românesc

Motto: De-oi muri… al meu nume o să-l poarte/

Secolii din gură-n gură și l-or duce mai departe (M. Eminescu)

Sala „Nicolae Iorga” din Palatul Parlamentului a găzduit, în ziua de 1 noiembrie, summit-ul național Obârșia Neamului Românesc, eveniment de maximă importanță în viața culturală românească. Invitații au fost primiți cu pâine și sare de un grup de elevi îmbracați în costume populare cărora li s-au adăugat elevii de la Școala de maiștri militari și subofițeri de la Bobocu-Buzău despre care dl. ing. V. Prăjescu ne spune că sunt colaboratorii revistei Origini, revistă care a ajuns la numărul 110, cu apariții fără întreruperi. Un grup de daci, coborâtori din Carpații de curbură, prezenți în sală, au dat chemare semenilor lor, înălțând cântare timpurilor glorioase dar nu lipsite de jertfe. De la Chișinău, Valeriu Mocanu, Președintele Academiei Națiunii Române, a venit aducând cu bucurie cântecul popular moldovenesc și vești de peste Prut. La prezidiu se află Marian Oprișan, ing. V. Prăjescu -organizatorul evenimentelor din cadrul proiectului Obârșia Neamului Românesc și redactor-șef al revistei Origini Carpatice – Ivan Birta, pionul central al evenimentului, gen. și senator M. Chelaru, dr. Emilian Dobrea, personalitate marcantă în domeniul medical; prof. Cătălin Zamfir asigură regia de sunet și lumini, logistica acțiunii.

Istoriograful, filologul și cercetătorul Ivan Birta deschide evenimentul cu urări de bun venit și mulțumiri adresate audienței pentru participarea la acest eveniment, aducând nu numai cuvântul cu puterea lui ci, și peste o mie de exponate de tip artefacte. Sunt expuse și prezentate originalele celor mai vechi manuscrise românești păstrate până astăzi: Porunca episcopului Gherasie din 8 noiembrie 1513, Scrisoarea starețului Marcu de la Mănăstirea Vodița din 4 august 1515 precum și alte peste 1.000 de artefacte românești și străine, vechi de mii de ani: inscripții pe piatră, lemn, os, plăci de cupru, manuscrise pe hârtie de dud, frunze de palmier, papirusuri, tuburi de bambus, pergamente – parte a celor peste o sută de mii de originale prezervate în arhivele personale. Printr-o adevărată magie – vocea modulată atent, gesturi care tușează idei, carismă, tonul niciodată monoton, jocul de scenă, pauzele dătătoare de voluptate a cunoșterii, a reflecției, apăsările pe cuvînt, dau fluență ideilor și vin să aducă adevărurile statornice, unice prin forme, dimensiuni și larga gamă de suporturi (frunze, papyrus, lemn de diferite esențe, în coduri diferite ale limbajului, scrieri cuneiforme, forme, figure, culoare. Exponatele din arhiva personală, adevărate amprente ale timpului, dau glas bogăției culturale a neamului românesc. Evenimentul poate fi tradus ca o lecție despre educație, istorie, filosofie, o lecție de comunicare interumană specifică vremurilor trecute. Prin însumarea acestor direcții de acțiune rezultă marele act de curaj, de sacrificiu și de mândrie, mândria de a fi român. Circumscrise acestor trasături de caracter, subînțelese din expunere sunt și atributele pe care marele om I. Birta le îmbracă: onoare, cinste, disciplină, perseverență, profesionalism și excelență. Fiecare moment al călătoriei pe axa timpului a fost prefigurat cu dovezi clare, limpezi, pipăibile nu numai cu ochii minții ci, de data aceasta, prin strădania fără margini a uriașului cercetător al originilor neamului românesc care, paradoxal, deși este de origine slavă, prezintă în stil riguros, cu explicații academice, obârșia neamului românesc, purtându-ne în puncte geografice dintre cele mai îndepărtate, în vremuri apuse, prezente doar în zori omenirii. Cartea 4 Titani ai Neamului românesc, Mihai Eminescu, Nicolae Iorga, George Enescu și Constantin Brîncuși, lansată la Cenacolo din Reșița, promovează valorile umane naționale și internaționale. Redactată și publicată la Berlin în 2022, cartea din punct de vedere editorial și publicistic are valoare de obiect de artă, în sine iar conținutul acesteia are ca fundament manuscrise originale aflate în arhiva sa.

De neuitat rămân sfaturile primite: sfat de interpretare a documentelor, a datelor înscrie pe o gamă largă de suporturi, sfaturi de prevenire a bolilor generate de apropierea și atingerea acestor mărturii venite din zori omenirii, în acest sens, pentru rigoare, invită la microfon pe dl. dr. M. Dumitrescu. Sunt detaliate răspunsuri la întrebările: ce înseamnă aseptizare, de ce se face și cum se face.

Profesorul I. Birta condamnă stâlcirea limbii române determinată de utilizarea noilor tehnologii în mulțimea formelor de educare a tinerilor, expresiile care slăbesc frumusețea limbii române. Continuă, arătând o rară nechibzuință în vremile noastre a celor chemați în fruntea unor înalte instituții de stat, mulți neaveniți, lasănd uriașa limbă română să se degradeze. Îmi vin în minte cuvintele lui Al. Xenopol din disertaţia sa despre cultura naţională, publicată în Convorbiri literare, 15 iulie 1867: Trebuie bine să ne însemnăm noi, românii, că orice progres pe calea civilizaţiunii nu are pentru noi o adevărată valoare decât dacă influenţează asupra naţionalităţii noastre”, sau compatrioţii noştri de peste Carpaţi au îndoita datorie de a păstra cu scumpătate spiritul distinctiv al limbei materne şi de a nu-l falsifica cu elemente străine. Căci o cauză naţională apărată cu o limbă stricată este pe terenul literar o cauză pierdută”. Consider acest eveniment un prinos de recunoștință adusă înaintașilor noștri care, prin opera lor, au contribuit la creșterea gradului de cultură a neamului.

De admirat: permanenta și curajoasa stare de veghe, activitatea critică neobosită și miile de ore petrecute în laboratorul său de unde, acum, filologul însetat de adevăr ne provoacă la urcușuri pe versanții puternici ai națiunii române: națiune, libertate, cultură. Idei din cele mai înalte au ajuns să fie scara pe care, călcând-o în picioare, se urcă oameni, cât mai lipsiți de orice merit. Întrebați-vă mereu, cine are dreptul de a stâlci frumoasa și uriașa Limbă Română? Progresul viitorului nostru este tot mai dependent de calitățile limbii. Este o simțire adâncă și bine exprimată. Aflându-mă în spatele camerei de filmat, iau pulsul trăirilor intense ale participanților: fețele luminoase și ochii aprinși de lumina făcliilor din sufletele lor sunt semne că le pasă de starea națiunii, de sănătatea Limbii Române.

Zi plină de informații. Profesioniști din foarte multe domenii, la fel de împătimiți, cu imagini, cu citate, grafice sau texte configurate anume pentru a da claritate și logică actului de comunicare prezintă lucrări care fac să strălucească adevărul despre originile neamului românesc: dr. Emilian Dobrea, Geo Stroe, Domnița Rațiu, Mircia Ghelaru, Vladimir Catană, Mihai Popescu, Maria Mânzală. Aceștia sunt românii adevărați cărora le pasă de soarta întregului Neam Românesc. Fiecare participant în acest cadru inspirațional a avut prilejul fericit și, cred eu, unic, de a privi de aproape un artefact, cu datare determinată de instituții autorizate, de a participa imaginar la laboratorul instituit de neobositul cercetător Ivan Birta.

Privită ca posibilă carte de identitate, veche de peste 7.000 de ani tăblița de la Tărtăria este decodată cu pricepere de specialiști: numele posesorului, anul nașterii, îndeletnicirea și slujba pentru care era primit proprietarul în interiorul unei cetăți. Mircea Țicleanu prezintă imaginea oferită de citirea tăbliței rotunde și efectul asupra locului de descoperire. Interesante și diferite sunt și punctele de vedere ale cercetătorilor, ultima interpretare astronomică impunându-se aducând un plus de semnificații.

Realizări de excepție în cercetarea funcțională prezintă dr. E. Dobrea, puternică personalitate din domeniul medicinei, cercetător științific și inventator de aparatură medicală. Împrtășește o cunoaștere specială și diversificată. Prezintă fenomenul sonoluminescenței, apoi subliniază importanța aparatului medical MAFG-03.01 în principalele zone de afecțiuni.

Zi plină de semnificații. Dacă în calendarul creștin această zi este trecută ca zi a Luminației, în anumite zone ale țării sau ziua morților, în alte zone, zi în care se aprind lumânări la mormintele celor dragi, întâmplător sau nu, peste 200 de participanți, invitați speciali, organizatori ai acestui summit, animați de dorul de neam și setea de adevăr, în frunte cu uriașul om de cultură Ivan Birta, au aprins făcliile conștiinței întru cunoașterea obârșiei neamului românesc.

Maria Mânzală / UZPR

Cetățean de onoare al orașului Buzău

Foto: Wikipedia

Despre autor

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

*