default-logo

Despre presa românilor din Ungaria, la conferinţe din Timişoara și Oradea

În zilele de 9-10 octombrie 2020, Universitatea de Vest din Timişoara a organizat Conferinţa Naţională a Doctoranzilor din Consorţiul Universitaria pentru domeniile Filologie, Istorie, Teologie, Studii culturale, Filosofie, Arte vizuale, Teatru, Muzică – ediţia a III-a. Conferinţa s-a desfăşurat online şi a fost deschisă de un panel postdoctoral cu tema: „Direcţii recente în Ştiinţele Umaniste, Cercetare şi Predare”.

În cadrul secţiunii de Studii Culturale, panelul „Studii despre populaţii istorice româneşti în afara graniţelor”, moderat de conf. Dr. Mihaela Bucin, şefa Catedrei de Română de la Universitatea din Seghedin, au fost prezentate două subiecte legate de românii din Ungaria şi unul despre românii din Valea Timocului. Judith Călinescu, doctorandă în anul III la Universitatea de Vest din Timişoara a vorbit despre „Învăţământul preuniversitar românesc din Ungaria între trecut şi prezent”, prelegerea lui Drăgan Stojanjelovici, cercetător postdoctoral la UVT a avut subiectul „Procesiuni ceremoniale. Căluşari, Crei. Analiză comparativă”, iar Eva lova-Şimon, doctorandă în anul I la UVT a prezentat o lucrare despre „Rolul presei scrise în viaţa minorităţii româneşti din Ungaria”.

În tradiţia precedentelor ediţii organizate de Consorţiul Universitaria, conferinţa dedicată doctoranzilor îşi propune să vină în întâmpinarea studenţilor doctoranzi pentru a crea o reţea de cercetare în aceste arii disciplinare şi pentru a le dezvolta capacitatea de a interacţiona cu omologii lor din alte universităţi, de a-şi expune rezultatele cercetării, de a pune în valoare cât mai convingător aceste rezultate. În acest an, datorită condiţiilor excepţionale date de criza COVID-19, conferinţa doctoranzilor s-a ţinut online, prin intermediul platformei google meet.

Consorţiul Universitaria reuneşte cinci universităţi din România: Universitatea din Bucureşti, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea de Vest Timişoara şi Academia de Studii Economice din Bucureşti. Scopul constituirii Consorţiului îl reprezintă conlucrarea universităţilor partenere pentru ridicarea nivelului cercetării ştiinţifice şi a activităţii didactice, în vederea recunoaşterii naţionale şi internaţionale a prestigiului acestora şi a clasificării lor în categoria universităţilor de referinţă în Europa.

La sfârşitul acestei săptămâni, în ziua de sâmbătă, 17 octombrie, Universitatea din Oradea în parteneriat cu Universitatea din Seghedin organizează conferinţa internaţională „Deontologia profesiunii de jurnalist: exigenţe, provocări, derapaje”, ediţia a V-a. La fel ca aproape toate conferinţele din aceste vremuri de epidemie cu noul coronavirus, şi aceasta se va ţine online, prin Skype.

La conferinţă vor susţine prelegeri şi doi profesori universitari şi un jurnalist din comunitatea românilor din Ungaria, cu următoarele subiecte: Mihaela Bucin, conf. Univ. Dr., Universitatea din Seghedin – Revirimentul presei creştine şi impactul ei etic;

Petru Weber, lector univ. Dr., Universitatea din Seghedin – Dimensiunea etică a discursului jurnalistic cu tematică istorică în revistele de profil din Ungaria. Perspectiva de analiza: relaţiile româno-ungare; Eva Iova-Şimon, redactor-şef, săptămânalul „Foaia românească”, Julă – Mediul etnic comunitar, săptămânalul „Foaia românească” şi dimensiunea morală a mesajului publicistic.

A.B.

 

Despre autor

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

*