default-logo

SIMPOZIONUL “MIHAI EMINESCU” LA CEA DE-A XXVII-A EDIȚIE                            11 -12 IANUARIE 2020, New York

           De aproape 3 decenii, în fiecare an au loc, la New York, lucrările celui mai important eveniment cultural din diaspora româno-americană: Simpozionul ”Mihai Eminescu”, dedicat vieții și multilateralei opere a poetului nostru național. Simpozionul a ajuns la ediția a XXVII-a, iar temele dezbătute surprind, în continuare, multiple aspecte  din creația poetică și jurnalistică a marelui Eminescu.

            În acest an, simpozionul s-a desfășurat în zilele de sâmbătă, 11 și duminică, 12 ianuarie și s-a aflat sub auspiciile unor înalte foruri: Academia Oamenilor de Știință din România Filiala SUA-, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, Mitropolia Ortodoxă Română a Celor Două Americi, Institutul Român de Teologie și Spiritualitate Ortodoxă din New York, Societatea Română Creștină ”Dorul”, Biserica Ortodoxă Română ”Sf. Andrei”din Jamaica, New York.

            Simpozionul 2020 are o semnificație aparte, căci în 15 ianuarie a.c. se împlinesc 170 de ani de la nașterea poetului și, după cum se știe, ziua de 15 ianuarie a fost decretată în 2010 drept Ziua Culturii Naționale, ca semn de profund omagiu pentru marele nostru poet și cugetător.

            Prima parte a lucrărilor s-a desfășurat în sala socială a Bisericii ”Sf. Andrei” din Jamaica, New York și a avut ca motto cuvintele istoricului Al. Paleologu: ”Eminescu: Garanția noastră identitară”.

Președintele Institutului Român de Teologie și Spiritualitate Ortodoxă, preotul-profesor Theodor Damian, în calitate de organizator, a deschis lucrările simpozionului,urând bun venit participanților și invitaților. Întreaga asistență a intonat cântecul studențesc ”Gaudeamus igitur”, apoi cântecul patriotic ”Când era să moară Ștefan”. Domnul Theodor Damian a citit mesajele de felicitare primite de la IPS Mitropolitul Nicolae, de la Doru Dinu Glăvan, președintele UZPR, și de la M.N.Rusu, redactorul-șef al revistei ”Lumină Lină”.

            Invitatul de onoare la simpozion, dr. Dorian Branea, directorul Institutului Cultural Român din New York, a oferit domnului Theodor Damian cartea: ”Constantin Brâncoveanu, puterea viziunii; Constantin Brâncoveanu, the power of vision” (în română și în engleză), ediție cu articole și fotografii evocatoare, creată de Elena Murariu. Domnul Branea i-a felicitat pe organizatori pentru continua și nobila lucrare de a vorbi despre Eminescu, de a-l omagia prin simpozion anual și prin sesiuni bilunare de cenaclu literar.

Președintele Societății Române Creștine ”Dorul” (înființată în 1903), inginerul Cristian F. Pascu,  coorganizatorul simpozionului, a scos în evidență realizări ale venerabilei societăți și a vorbit despre importante proiecte comunitare.

Comunicările științifice au reliefat aspecte inedite din viața și activitatea lui Mihai Eminescu.

Marian Nencescu, doctor în filosofie, scriitor, ziarist, editor, cercetător la Institutul de Filosofie al Academiei Române din București,a fost invitatul de onoare la simpozion. Cităm selectiv din CV-ul domnului Nencescu: absolvent al Facultății de Litere a Universității din București, curs postuniversitar de jurnalism, doctorat cu o temă din folclorul românesc, reporter, redactor-șef, cercetător științific, cu rubrici lunare/trimestriale de cronică literară, istorie literară și filosofie în numeroase reviste de prestigiu din țară, contributor important în cadrul volumului ”Însemnări din zilele Revoluției”, premiat la Salonul de Carte Civică, Juridică și Polițistă al Ministerului de Interne, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și al Uniunii Scriitorilor. Domnul Marian Nencescu a prezentat lucrarea ”Arheul eminescian, de la poveste la ființă”.

Cunoscut și apreciat de românii din New York, invitat de onoare și participant la multe din edițiile Simpozionului ”Eminescu”, domnul profesor Ștefan Stoenescu este un renumitanglist și românist, comparatist și editor, personalitate marcantă atât pentru cultura română, cât și pentru cea engleză și cea americană. Dânsul a susținut lucrarea ”Conștiința istorică în viziunea lui Mihai Eminescu”.

Scriitoarea și profesoara universitară Valentina Ciaprazi este o prezență așteptată cu interes de români, căci cuvintele dânsei adaugă sens și culoare textului comentat. Cu remarcabile calități de critic literar, dânsa este o personalitate eclatantă care contribuie la mai buna înțelegerea actului creator. Comunicarea Valentinei Ciaprazi s-a intitulat ”Eminescu, arhitectul spiritual al României de ieri și de azi”.

Preotul Profesor Dr. Theodor Damian este scriitor, profesor de filosofie și etică la Metropolitan College of NY, președinte al Filialei americane a Academiei Oamenilor de Știință din România și al Institutului Român de Teologie și Spiritualitate Ortodoxă, dar mai presus de toate este prietenul și sfătuitorul oamenilor din comunitatea româno-americană, mentorul cultural al nostru și, în același timp, un mesager așteptat și prețuit în țară unde prezintă creații literare și filosofice ale românilor din diaspora și unde vorbește cu drag despre realizările noastre. Nimeni altcineva, niciun alt român nu are atât de multe și de importante activități concomitente: preot, profesor de colegiu, organizator și conducător de simpozioane, cenacluri, seri literare, editor de reviste de cultură, autor de cărți beletristice și filosofice. Un om minunat, un Heliade Rădulescu al secolului XXI, aici, departe de patrie, dar cu un suflet românesc renascentist care și-a pus amprenta culturală în conștiința generației de acum și a celor viitoare. Domnul Theodor Damian a prezentat comunicarea ”Unitatea dintre biserică și națiune în convingerea lui Eminescu”.

Domnul profesor doctor Doru Tsaganea predă matematică la Metropolitan College of New York, dar suntem siguri că dânsul le predă studenților săi și norme civice de viață, căci domnul Doru Tsaganea este un intelectual rasat, o personalitate luminoasă din comunitatea româno-americană. Afirmațiile sale sunt susținute întotdeauna prin citate relevante, convingătoare.Prezent la multe dintre activitățile de anvergură ale noastre, fotograf amator cu mare intuiție artistică, dânsul este apreciat de toți cei care-l ascultă și care-i admiră fotografiile. Comunicarea domnului profesor Doru Tsaganea a fost: ”Semnificația concepției eminesciene despre națiune pentru salvgardarea identității naționale în Europa”.

Moderatoarea simpozionului a fost profesoara Mariana Terra.

            Partea a doua a evenimentului aniversar s-a desfășurat duminică, 12 ianuarie, la Biserica ”Sf. Ap.Petru&Pavel” din Astoria, Queens, NY, și a avut ca temă ” Omagiu lui Eminescu: Cultură și creație”. La eveniment au fost invitați de onoare Dr. Marian Nencescu cu soția Camelia, consulul Călin Radu Ancuța cu soția, consulul economic Gabriel Duțu cu membri ai Consulatului General al României la New York.

În biserică a avut loc o emoționantă slujbă de pomenire pentru Mihai Eminescu, Grigore Vieru, Mitropolitul Antonie Plămădeală și George Alexe.

            Partea a doua a simpozionului a continuat în sala socială a bisericii.

Invitatul de onoare la simpozion a fost domnul profesor doctor Marian Nencescu care, apreciind activitatea rodnică a românilor americani din New York, a comunității din jurul domnului Theodor Damian, i-a felicitat cu căldură pe organizatori și pe participanți.

Din creația eminesciană, Alexandra Țurcanu a interpretat melodii cu versuri din ”Pe lângă plopii fără soț”, ”Sara pe deal”, ”Mai am un singur dor”, ”De ce nu vii”,”Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie”. De asemenea, au recitat din poeziile lui Eminescu: Valentina Ciaprazi, Elena Mitru, Cristian Pascu, Paul Murariu, Cătălin Condurache, Stephan Benedict.

            Dr. Napoleon Săvescu, președintele Consiliului Parohial al bisericii ”Sf.Ap. Petru&Pavel”, a scos în relief aportul inestimabil al lui Eminescu la cunoașterea mai aprofundată a istoriei străvechi a neamului nostru geto-dacic, prin articole și poezii de inspirație istorică. A fost audiat cântecul ”Eminescu e cu noi” din care cităm: ”În lumea românilor/ Un glas viu răzbate/ Eminescu, fraților,/ Ne-aduce dreptate.// Ne-a fost greu,/ Ne este greu,/ Cuie și rugină,/ Fii părtaș la crezul meu,/ Tu ești rădăcină.// Acum, mâine și apoi/Bună dimineață!/ Eminescu e cu noi/ Pentru toată viața.”

Alex Marmara, fotoreporterul ziarului ”Romanian Journal” și al revistei ”Lumină lină”, a imortalizat momente deosebite din timpul celor două zile ale simpozionului.

          Inginerul Cristian Pascu a încheiat sesiunea culturală a Simpozionului ”Mihai Eminescu” 2020, apreciind calitatea deosebită a actului omagial, bucuria de a fi din nou împreună, pentru câteva ore, în compania gândului frumos pentru Eminescu.

          Simpozionul purtând numele poetului nostru național a făcut dovada, o  dată în plus, că noi, românii, indiferent unde ne-am afla pe acest pământ, știm să omagiem personalități de geniu din cultura română și să ne mândrim cu aceia care țin sus drapelul tricolor în roșu, galben și albastru, spre eternitate și înapoi.

          Felicitări organizatorilor, participanților, românilor cu dragoste de neam și de cultură.

prof. Mariana Terra

Despre autor

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

*