default-logo

INVITAȚIE LANSARE CARTE M. PĂTRAȘCU

SUNTEM CEEA CE TRECUTUL A SĂDIT ÎN NOI

Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea, Vineri – 22 iunie 2018, ora 17.00
Locul desfăşurării manifestării: Sala de festivităţi a Bibliotecii Judeţene Antim Ivireanul Vâlcea Data: vineri – 22 iunie 2018, ora 17.00

“Întoarcerea în trecut, din această perspectivă, este un exercițiu de naștere spirituală, având un rol terapeutic. Eroul-nara-tor, Oara, Mărian, etc., sunt, indiscutabil, personaje memorabile, caractere revelatoare pentru condiția umană. Alte personaje suge-rează o maladie morală a actualității, și ele sunt reprezentate de politicienii timpului, acestea având darul de a mistifica realitatea, realul, pentru a le domina. Imprevizibil este autorul și în localiza-rea povestirilor.

Ele se mută de prin părțile Loviștei, la Iași sau București, Sibiu sau Cluj, China, Grecia sau Italia, suprapunându-se sau doar alternând, poate și sub influența lecturilor din proza modernă, dar, nu mai puțin, din perspectiva unei tehnici noi, personale, autorul încercând să gândească în alt mod, mai profund, în intenția de a pune ambiguitățile și cirumstanțele, într-o perspectivă epică sem-nificativă, dar nesupusă canoanelor și șabloanelor. Am zice, în încheiere, că Suntem ceea ce trecutul a sădit în noi este o carte-experiment remarcabilă, cu piese narative profunde și originale, admirabil scrise unele”.

Florentin SMARANDACHE

REPERE BIOBIBLIOGRAFICE MARIAN PĂTRAŞCU

● Născut la 1 ianuarie 1953 în localitatea Grebleşti, din judeţul Vâlcea.

● Absolvent al Facultății de Chimie şi Inginerie Chimică din Institutul Politehnic Iaşi (1977), și a trei cursuri postuniversitare.

● A lucrat în cercetare, ultima funcție înainte de pensionare fiind aceea de șef de laborator, și, o scurtă perioadă de timp, în proiectare.

● În plan profesional, este autor sau coautor a 16 lucrări știinţifice publicate în reviste de specialitate, 22 de brevete de invenţie, 66 de comuni-

cări prezentate la diverse manifestări ştiinţifice, inclusiv peste hotare (1981: Kaluș, Ucraina, fosta URSS, Primul Congres pentru PVC al Țărilor Membre CAER; 1995: Beijing, China, Institutul de Cercetări Chimice – Vizită de lucru; 1998: Halkidiki, Grecia – Primul Congres de Chimie al Țărilor din Sud-Estul Europei) şi 198 de lucrări tehnico-economice (referate de lucrări, procese tehnologice, studii de literatură tehnică, manuale de recepturi și sortimente de PVC-suspensie etc.).

● În plan cultural, este autorul a peste 200 de articole, studii şi texte literare publicate în diferite ziare şi reviste, al monografiei comu-nei Câineni, judeţul Vâlcea (2008, coautor – Nicolae Daneș), al unui vo-lum de povestiri auto-biografice (Condamnat la viaţă, 2009), al unui ro-man neconvenţional (Viaţa ca o provocare, 2010), al unei antologii pu-blicistice acoperind perioada 1990-2010 (America e de vină, trăiască America!, 2010), al unui microroman (Oameni şi câini, 2011) şi al unor capitole şi subcapitole din Enciclopedia judeţului Vâlcea – vol. I (2010) – vol. II (2012) şi vol. III (în curs de apariție).

● Este membru sau membru-fondator al unor ONG-uri profesi-onale (Societatea de Chimie, Societatea Inventatorilor din România – Filiala Vâlcea, președinte) sau culturale (Societatea Națională Independentă a Persoanelor cu Dizabilități – SNIPD – Vâlcea, secretar; Asociația Pons Vetus pentru Dezvoltarea Țării Loviștei, vicepreședinte; Societatea Culturală Anton Pann Râmnicu Vâlcea, Forumul Cultural al Râmnicului, Asociația Cultul Erilor – Filiala Vâlcea), fiind inclus în diverse dicționare literare și antologii colective. Activează în cadrul Cenaclului Literar-Artistic PETALE al SNIPD Vâlcea.

Despre autor

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

*