default-logo

Tecuci: Catedrala înțelepciunii și înțelepților!

Orice om, indiferent de vârstă, sex, apartenență politică și religioasă, statut familiar și social, are nevoie de un sfat, povață, îndrumare. Fie că frecventează grădinița de copii sau școala, este celibatar sau căsătorit, sănătos sau pe patul de spital, întotdeauna va ține cont și de vorba înțeleaptă a celui apropiat, din preajma sa. Copilul când merge la grădiniță sau la școală este îndrumat de către părinți printr-o singură frază, să fie cuminte și să asculte educatoarea și profesorul. Când fiul este petrecut la armată, părinții și bunicii îi urează armată ușoară și să-l păzească Bunul Dumnezeu! La nuntă, botez si cumetrie, mesenii le urează tinerilor căsătoriți viață plină de armonie, sănătate, răbdare și o casă de copii. Atunci când omul este petrecut pe ultimul drum, tot i se urează să fie iertat de păcate și să-l aibă Domnul în paza Sa! Și fiecare o spune printr-o frază două, selectând cuvinte sincere și cu tâlc. Un gând înțelept, un sfat binevenit poate fi găsit într-o poezie sau povestire, roman citit. Un cântec și un dans tot îi poate sugera omului o faptă mai bună. Chiar și tăcând omul spune ceva prin expresia ochilor și a feței. Poeți și prozatori cu renume au găsit un spațiu fertil în grădina lor creativă pentru a însăila și unele gânduri și expresii înțelepte, definite prin simplul cuvânt aforism, cuvânt redat din franceză aphorisme sau din latină aphorismus. Și iată, că al doilea an consecutiv, grație scriitorului și filosofului Vasile Ghica, în orașul Tecuci, România sub egida Fundației Pelin s-a desfășurat Festivalul Internațional al Aforismului pentru românii de pretutindeni la care și-au dat concursul cei mai ingenioși autori de gânduri și expresii înțelepte, de aforisme. Cele mai reușite și apreciate aforisme s-au învrednicit de trofee, premii și mențiuni. Cu această ocazia a fost editată și Antologia Festivalului Internațional al Aforismului pentru românii de pretutindeni, ediția a doua. Antologie se deschide cu interviul Va fi aforismul principala hrană spirituală a viitorului? Realizat de Alex. Dima cu scriitorul Vasile Ghica, președintele Festivalului, care a ținut să menționeze unele momente plăcut surprinzătoare pentru festivalul în cauză, cât și inele doleanțe pentru desfășurarea lui cu succes în continuare. Cu amintiri detaliate despre Primul Festival Internațional al Aforismului pentru românii de pretutindeni vine să se mărturisească una dintre marile personalități culturale ale lumii contemporane, scriitorul, teoreticianul și managerul unor concepte originale, cum îl descrie Vasile Ghica, mărinimosul de Naji Naaman, autor a 75 de volume traduse în 45 de limbi.
Un compartiment al antologiei este dedicat creațiilor elevilor, care au selectat aforisme, le-au comentat, au scris eseuri despre ele și au făcut desene după textele respective.
În capitolul Aprecieri, evocări, sugestii vin să se pronunțe distinșii oameni ai scrisului: Fabrizio Caramagna (Italia), Alina Breje (Italia), Naji Naamann (Beirut, Liban), Victor Cilincă, Constantin Ardeleanu, Traian D.Lazăr, Claudia Ghica, Petruș Andrei, Corina Olaru, subsemnatul, Firuța Carp, Mircea Oprea, Ecaterina Jalbă, Adrian Racaru, Vasile Ghica, Valeriu Butulescu (România) și Darius Liber (Israel).
Însemnătatea Festivalului a fost evidențiată pin prezența academicianului Nicolae Dabija, poet și romancier, publicist, filosof și istoric literar, care a fost invitat în calitate de Președinte de Onoare al Festivalului Internațional al Aforismului pentru românii de pretutindeni, ediția a II-a. Domnia sa și-a dedicat discursul său și Centenarului Unirii și Festivalului de aforisme, menționând, că „Patriotismul te salvează de vicleniile istoriei”. Aforisme care au menținut flacăra vie a conștiinței naționale în Basarabia, scrise de către înaintașii noștri Mihai Eminescu, Dimitrie Cantemir, Mihail Kogâlniceanu, Vasile Alecsandri, Alexei Mateevici, Ion C. Brătianu și Nichita Stănescu au fost expuse cu suflet de către academicianul Nicolae Dabija.
Antologia Festivalului Internațional al Aforismului pentru românii de pretutindeni, ediția a doua este bogată și în aforismele prezentate și apreciate la concurs de către autorii români din diverse colțuri ale lumii.
Festivalul Internațional al Aforismului pentru românii de pretutindeni organizat și desfășurat cu brio în orașul românesc Tecuci a luat amploare și promite și alte ediții multașteptate de către autorii de gânduri și expresii înțelepte.
La revedere Tecuci 2018, bun venit Tecuci 2019!

Ion Cuzuioc / UZPR
Laureat al Festivalurilor Internaționale al Aforismului

Despre autor

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

*