default-logo

“Patriarhul” cauzei românești, George Pop de Băsești

 “Badea George” s-a contopit afectiv cu năzuințele românilor, activitatea lui fiind sinonimă cu felul de a fi, de a gândi și a simți a poporului român. Câteva dintre actele de caritate înfăptuite de George Pop de Băsești: – fiind din 1869 membru fondator al ASTREI, a fost cel mai însemnat donator al acesteia; – ajutorarea familiilor țăranilor răsculați în 1907- 1000 coroane; – organizarea orfelinatului românilor uniți de la Blaj- 10.000 coroane; – zidirea și împodobirea bisericilor aflate pe moșia sa; – donează pentru întreținerea liceului de la Blaj 40.000 coroane; – în fiecare an, de Crăciun, dăruia elevilor săraci din Băsești: 24 sumane, 24 pălării, 10 perechi încălțăminte, 40 năframi și fructe pentru toți consătenii; – anual a acordat premii învățătorilor harnici; – a dăruit 2000 coroane “Uniunii femeilor române” din Brașov; – pentru susținerea internatului din Șimleu a dat 50.000 coroane; – pentru fondul ziariștilor a donat 10.000 coroane; – a sprijinit societatea “Iulia”; – a contribuit la strângerea de fonduri necesare “Societății pentru crearea unui fond de teatru român în Ardeal”; – a plătit învățătorul satului cu 50 coroane pentru a nu rămâne copiii fără dascăl; – a abonat zece școli din părțile chiorene la ziarul “Gutinul”; – a participat cu 10 acțiuni la Institutul de credit “Aurora”; – a subscris o sumă importantă pentru tinerii ce umblă la gimnaziul din Baia Mare; În 1906, înființează în comuna natală banca cu numele “Codreana”; În anul 1914 întemeiază prin testament “Fundația George Pop de Băsești și fiica sa Elena”, cu scopul de a realiza școli agricole pentru copiii de la sate. Cei mai sârguincioși primeau animale și unelte de muncă agricolă. Elevii mai dotați erau sprijiniți să își completeze studiile în țară și străinătate pentru a ridica astfel nivelul cultural al românilor asupriți și opriți de a ieși la “lumină”. George Pop de Băsești a donat toată averea sa Bisericii Unite cu Roma, “Capitlului Mitropolitan Greco-Catolic de la Alba Iulia și Făgăraș”, cu sediul în Blaj. De asemenea, din veniturile “Fundației George Pop de Băsești și fiica sa Elena” urmau a se înființa și susține o “școală poporală agricolă”, cu o fermă model la Băsești, institute culturale românești, susținerea materială a internatelor din universități și academii, acordarea unor stipendii tinerilor de naționalitate română cu purtare morală excepțională.

 

glascomun.info

Despre autor

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

*