default-logo

Revista „Vatra veche”, număr nou (10/2020)

Cu fiecare nouă apariție, „Vatra veche” își confirmă opțiunea asumată, ca necesitate a umplerii unui teritoriu literar abandonat, ca tribună a manifestării dincolo de geografii și ideologii literare, argumentând încă o dacă că mai e loc pentru cordialitate, pentru dialog, pentru respect, pentru libertatea de opțiune.

Nepoziționarea de o parte sau alta a înregimentărilor editoriale, neutralitatea, cu toate avantajele și dezavantajele inevitabile, au câștigat încrederea unor autori aparent incompatibili în viața literară, de a se afla în paginile revistei de aceeași parte a baricadei literare.

Poate această atitudine a adus respectabilitatea care asigură energii pentru continuarea demersului singular și original al publicației, aceea de a fi producție „one man show”, fiind refuzată totodată orice susținere financiară, fie publică, fie privată. Un soi de „îndărădnicie” managerială, care a asigurat un confort sufletesc și o detașare lucrativă.

Atentă și la actualitatea literară imediată (Premiul Nobel pe 2020: Louise Glück), dar și la canonici, de la Liviu Rebreanu la Nichita Stănescu, de la Dimitrie Stelaru la Marin Sporescu, „Vatra veche”  s-a bucurat de multă vreme de colaboratori statornici (acad. Ioan Aurel Pop, Veronica Pavel Lerner, Nicolae Suciu, Dumitru Hurubă, Ioan Marcoș, Anca Sîrghie, Gheorghe Sarău, Florian Copcea, Dorin Nădrău, Mircea M. Pop, Luminița Cornea, Gheorghe Nicolae Șincan, Constantin Stancu, Silvia Urdea, Mihai Posada, Vasile Larco, Alexandru Jurcan, Radu Șerban, Nicolae Matcaș, Horea Porumb, Iuliu Ionaș, Ștefan Mera ș.a., autori de toate calibrele și de pe toate meridianele (literare și nu numai). Dar au colaborat la „Vatra veche”, sporadic, nume grele ale literaturii române.

Cele peste 140 de interviuri la „Vatra veche dialog”, sutele de cronici literare și recenzii, cele peste 140 de expoziții virtuale de artă,  cronicile de teatru, film etc., au adus în raftul presei literare din România o contribuție pe care au remarcat-o și specialiștii în domeniu și cititorii cei de toate zilele, dovadă stau miile de reacții publicate număr de număr la rubrica „Curier”, găzduită fără complexe provinciale, din dorința de a avea un feed back al mesajului publicistic.

Noul număr al revistei „Vatra veche” își continuă tradiția din cei 12 ani de apariție, prin rubrica „Vatra veche dialog”, care are ca invitată un autor de prim raft : Aura Christi.

Exercițiile de admirație și judecată critică îi au în vizor pe Veronica Micle, Liviu Rebreanu, Lucian Blaga, Dimitrie Stelaru, Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Vasko Popa, Anton Cosma. Sunt recenzate cărți din producția editorială curentă, la care se adaugă pagini de poezie (Cora Botezatu, George Filip, Traian Vasilcău,  Valeriu Stancu, Stere Bucovală, Florica bațu Ichim, Elisabeta Furtună), de proză (Iuliu Ionaș, Angi Melania Cristea).

Traducerile din literatura universală au la rubrica „Biblioteca Babel”, doi invitați : Marcel Diáz Garcia (Spania), poet și artist plastic, cu ale cărui lucrări este ilustrat numărul, și Jean Portante, unul dintre participanții la Festivalul Internațional „Europoezia”, de la Brăila. Prezentarea acestui festival, cu istoricul celor cinci ediții, este și începutul unui proiect care va include texte originale și traduceri ale participanților de-a lungul timpului la festival.

.Convorbirile cu Î.P.S Ioan, mitropolitul Banatului, Jurnalul unui pelerinaj la Muntele Athos completează în dimensiunea sa spirituală, sumarul numărului 10 al revistei „Vatra veche”, care mai are și multe alte oferte de lectură la ceas de pandemie.

NICOLAE BĂCIUȚ

Despre autor

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

*