default-logo

OAMENI şi LOCURI – LOCURI şi OAMENI

Strânse în căuşul adâncit al trecătorilor şi înălţate între piscurile împădurite ale Munţilor Cindrelului, mândrele biserici, ca şi casele şi gospodăriile bine rânduite ale locuitorilor unui frumos şireag de sate şi cătune, compun şi recompun încântătoarea geografie a Mărginimii Sibiului. Iar lungul drum al mândrului şi eroicului ţinut transilvan îşi începe temerarul său urcuş din chiar preajma vetrelor de şesuri şi coline ale satelor Boiţa şi Tălmăcel. Neuitând să păstreze în vecinătatea lui atât ruinele a două castre romane, cât şi tumultoasa scurgere la vale a apelor Cibinului, Oltului, Lotrului şi Lotrioarei. După care, aproape pe nesimţite prinde a se uni cu „cureaua de asfalt” a „Drumului Regelui”. Cel care, într-un târziu, va trece până dincolo de păşunile şi stânele alpine ale oierilor poienari şi jinari. Şi ca şi când până atunci n-ar fi fost îndeajuns de obositor, dintr-o dată îşi mai adaugă urcuşului alte câteva pante abrupte, urmate imediat de un imens „colac împăturit de serpentine”! Cele care te vestesc că ai ajuns nu numai în vecinătatea Şugagului Hidroenergetic al Văii Frumoase a Sebeşului, Albei, Iliei, ci şi în punctul topografic din care începe greul şi întortocheatul urcuş al uneia dintre cele mai spectaculoase şosele create de mâna omului. Silabisindu-i muzicalul său nume de renume, simţi nevoia să-i feliciţi pe inspiraţii pădurari de brazi şi pe păstori de oi de a le fi sugerat constructorilor-drumari să-i spună „TRANSALPINA”! Tot la fel, cum se întâmplase şi cu 44 de ani în urmă (20 septembrie 1974), atunci când avea să fie denumit TRANSFĂGĂRĂŞANUL. Şi atunci, ca şi acum, cine ar fi bănuit că cu timpul cele două drumuri alpine se vor număra printre primele zece şosele spectaculoase şi frumoase ale lumii! Şi mă gândesc că-i şi firesc să fie aşa de vreme ce TRANSFĂGĂRĂŞANUL şi TRANSALPINA nu despart ci unesc, peste Carpaţi, de la nord la sud şi de la sud la nord, cale de sute şi sute de kilometri, nu numai Valea Oltului şi a Mureşului cu cea a Argeşului şi Dâmbovicioarei, dar şi câteva legendare ţinuturi istorice româneşti: Ardealul-Transilvan şi Blăjan cu Muntenia şi Oltenia.

Aşadar, un frumos şi sfânt crâmpei de Mândră Ţară şi de Românie Mare Centenară!

Sibiu, octombrie 2018

Ioan Vulcan-AGNITEANUL / UZPR

Despre autor

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

*