default-logo

ÎN ANUL CENTENARULUI MARII UNIRI, SATELE ARĂDENE ÎȘI CINSTESC EROII

Între acțiunile dedicate Anului Centenar 2018 desfășurate în localitățile țării, de cea mai mare popularitate și aducătoare de bucurie sunt dezvelirile de monumente comemorative, dedicate eroilor neamului românesc, celor căzuți pe front cu arma în mână în cele două războaie mondiale.

Nu este loc din țara aceasta, așa cum nu este familie care să nu aibă pe cineva – moș, tată, frate, soț – erou sau veteran de război, om dedicat patriei sale și care a făcut suprema jertfă pe câmpul de luptă.

Întru fericita adormire și odihnă veșnică a eroilor, dar și pentru neuitarea lor de către cei prezenți și viitori, s-au ridicat și se ridică în continuare monumente și alte însemne ale sacrificiulului lor pentru neam și țară. Unele mai impozante, din piatră sau bronz, altele mai modeste, din lemn în semnul sfintei cruci, monumentele și troițele sunt altare de închinat și piedici în calea uitării faptelor de vitejie care au dus la făurirea statului român unitar și întregit.

În Anul Centenar, monumentele capătă o semnificație aparte, marcând o etapă jubiliară parcursă de România și sunt cu atât mai frumoase și mai edificatoare în menirea lor, cu cât ele sunt dezvelite în comunități mici, uitate de vreme și de autorități, dar unde oamenii nu au uitat să trăiască și să simtă românește, cinstindu-și cu patriotism și pioșenie eroii.

Am participat în această lună la două astfel de evenimente înălțătoare desfășurate în Țara Moților, pe pantele de vest ale Munților Apuseni, pe valea minunată a Crișului Alb, acolo unde Dumnezeu, natura, oamenii și istoria se îngemănează, relevând la fiecare pas spații de trăire românească autentică.

La Hălmăgel în 4 noiembrie și la Buhani, comuna Dezna, două săptămâni mai târziu, prin silința a doi tineri preoți, Ciprian Briciu respectiv Valentin Herbei, s-au ridicat, dezvelit și sfințit două frumoase monumente dedicate eroilor locali căzuți pe front. Întru fericită aducere-aminte pentru generațiile de azi și ce vor veni, la ceremonii au participat, oficiind slujbele de sfințire a monumentelor și parastas, întâistătătorii Bisericii Ortodoxe din Vestul Țării: ÎPS Ioan Selejan, mitropolitul Banatului (la Hălmăgel) și ÎPS Timotei Seviciu, arhiepiscopul Aradului (la Buhani), dând un exemplu uriaș despre ce înseamnă Cultul Eroilor Neamului la români, care” de la vlădică până la opincă” își pleacă frunțile pe lespezile reci ale mormintelor și monumentelor celor jertfiți pentru țară.
N-au lipsit autoritățile de toate nivelele – parlamentari, consilieri locali și județeni, primari – nici cadre didactice și elevi, nici veteranii de război, nici armata activă sau de rezervă, detașamentele de militari ai Batalionului 191 Infanterie „Col. Radu Golescu” din Arad dând onorul și defilând maiestuos, în aplauzele întregii asistențe.

Desigur că nici presa n-a stat deoparte la astfel de evenimente, confrații de breaslă imortalizând cu aparatele foto-video și cu reportofoanele ceremoniile militare și religioase la care asistau sute și mii de oameni, unii în port popular, toți cu cocarde tricolore în piept.

Impresionante și emoționante au fost alocuțiunile pe care cei cu darul vorbirii le-au făcut de fiecare dată, elogiind faptele de arme din trecut la momente de mare cumpănă pentru neam și țară, vrednicia și silința localnicilor în păstrarea amintirii celor de veșnică pomenire și rolul celor patru stâlpi ai țării: Biserica, Armata, Școala și Stăpânirea Luminată, în existența de două ori milenară a românilor.

Redăm câteva impresii din Cuvântul de înțelepciune rostit de ÎPS Ioan, mitropolitul Banatului, la Hălmăgel: „Eroii nu trebuie uitați niciodată, pentru că ei s-au jertfit pentru patrie și pentru credința străbună. E datoria noastră și a urmașilor noștri să ne cinstim eroii – atât pe cei știuți, ale căror nume sunt menționate în cărți, pe cruci sau monumente – și cu atât mai mult pe cei neștiuți, care sunt mult mai numeroși și la fel de importanți ca și cei pe care memoria colectivă îi identifică. Dumnezeu să-i odihnească în pace pe eroi, iar celor trăitori azi și viitori să le ajute în toate, spre binele poporului român și spre propășirea neamului”.

GLORIE ȘI SLAVĂ ETERNĂ EROILOR NEAMULUI ROMÂNESC!

Dorin Ocneriu, UZPR Arad

Despre autor

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

*