default-logo

CU HRISTOS SPRE… IERUSALIM! 

Posted On 21 apr. 2019
By :
Tag:

PICURI DE ÎNȚELEPCIUNE

 1.O, cât sunt de minunate semnele bucuriei, ce se arată astăzi Ierusalimului, la intrarea Domnului Hristos. Toată cetatea iasă întru întâmpinarea Lui. Norodul (poporul), şi mulţimea cu rânduială i se închină cu cucernicie şi toată vârsta îl cinsteşte cu laude. Unii aştern hainele lor pre pământ ca să treacă  şi alţii cu frunzele copacilor îi împodobesc calea. Alţii merg înainte cu stâlpări şi alţii îi urmau cu ramuri. Alţii îl slăvesc ca pre un Fiu a lui David”.

 Sfântul Antim Ivireanul – „Didahii”

Mitropolit al Ţării Româneşti sec -XVIII.

 2.Pentru tine, creştine, s-a smerit Mântuitorul şi Împăratul lumii şi au luat chip de şerb (rob). Şi astăzi pentru tine a venit în Ierusalim spre munci şi spre moartea rea şi grozavă, ca să te izbăvească de moarte în veci. Venit-a să-şi verse sângele, ca pe tine să te răscumpere din robia iadului şi a muncilor. Venit-a cu blândeţe, ca să te apropii cu îndrăznire către dânsul. Venit-a sărac, ca să te îmbogăţească cu împărăţia Sa dumnezeiască. Venit-a sărac şi smerit, ca pe tine să te înalţe întru mărirea cerului. Cine nu se va mira acum de blândeţile şi de smerenia Lui cea mare şi fără de măsură?

Sfântul Varlaam – „Cazania de la 1643”,

Mitropolit al Moldovei.

 

3.”Noi, ca fii ai Bisericii, ca îndeplinători ai învăţăturilor Sale, este bine să ne întrebăm, în această zi: cum trebuie să-L întâmpinăm şi să-L primim în sufletele noastre? În primul rând prin participarea la Sfânta şi dumnezeiască Liturghie, cu sufletele curate şi cu ramuri de salcie în mâini, ca semn al recunoştinţei noastre pentru tot ce a făcut El pentru noi. În al doilea rând, pentru că intrăm în săptămâna care ne aduce aminte de patimile şi moartea Sa, trebuie să o petrecem în reculegere, în post şi rugăciune, în mărturisirea păcatelor în faţa preotului duhovnic, urmată de primirea  Trupului şi Sângelui Său în Sfânta Împărtăşanie. Să-L întâmpinăm  aşternându-i în cale florile recunoştinţei noastre faţă de El, dară şi faţă de semenii noştri, dacă le suntem îndatoraţi cu ceva, cu această frumoasă dar atât de rară virtute. Numai aşa vom fi vrednici să luăm parte la drama de pe Golgota şi apoi la Slăvita Înviere. Să ne aducem aminte de cuvintele pe care le-a rostit la scurt timp după intrarea Sa în Ierusalim: „Cât aveţi Lumină, credeţi în Lumină, ca să fiţi fii ai Luminii” (Ioan 12, 36).

„LA MULŢI ŞI FERICIŢI ANI!” tuturor acelora care poartă numele… „FLORILOR… FLORIILOR!

Preot Ortodox Român Ilie Bucur Sărmășanul

Despre autor

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

*