default-logo

Dăinuire

La 15 iunie, în apropiere de București, mai exact spus la Bolintin Vale, am participat la un eveniment cultural de o efervescență spirituală aparte, demnă cu adevărat de spiritul eminescian. Poate a contat la crearea impresiei și faptul că am adăstat, înainte de startul întâlnirii, chiar dacă numai cât fâlfâirea unei aripi de eternitate, sub corola de aur înmiresmat a unui tei. 
Dar, cu certitudine, desfășurarea bogată de relatări, la fel de bogată aș zice ca istoria locului care le-a generat și le-a nutrit, a consfințit aura sărbătorească. Și nu putea fi decât sărbătoare lansarea monografiei ,,Metamorfozele unei comunități. Bolintinul și neamurile lui”. Pentru că aceasta nu este o simplă carte, ci poate fi caracterizată mai degrabă ca o uriașă țesătură de cuvinte despre oameni și fapte, în două volume, ambele mărturie a unui titanic efort. Izbândită de Vasile Grigorescu, Ștefan Crudu, Marian Grigore și Ciprian Necșuțu, autorii impresionantei lucrări în a cărei zămislire e încorporată și râvna neobositei Raluca Tudor, truditoare de excepție pe frontul nevăzut care dă vizibilitate cărților, isprava editorială în cauză se constituie într-un pilon trainic înfipt împotriva uitării. Pe marginea lui s-a înfăptuit o incursiune amplă, emoționantă, lămuritoare și dinamizatoare în ceea ce înseamnă entitatea distinctă a acestui meleag pe harta spirituală a țării. Cunoscutul scriitor și ferment cultural Florentin Popescu a ,,dirijat” cu aplomb totul, etalându-și, cu deplin succes și de această dată, calitățile de moderator. Știința punerii în scenă a unei realități pline de substanță, evenimentul în întreaga sa cuprindere, intensitatea și emulația vizibile au dat greutate clipelor petrecute sub auspiciile dragostei și respectului pentru propriile valori, înnobilându-le cu o boare de eternitate. Acest sentiment a devenit mai pregnant prin prezența la manifestare a speranței în persoană, ea purtând numele copilului Dinu Grigorescu, nu altcineva decât fiul unuia dintre protagoniștii zilei, Vasile Grigorescu. Și, fericită coincidență,  când și-a făcut apariția un alt Dinu, un om din generațiile celor ce au scris cu faptele lor istoria acestei țări, este vorba despre Doru Dinu Glăvan, președintele UNIUNII ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI DIN ROMÂNIA, această senzație s-a amplificat. Reprezentantul breslei celor ce încrustează în trupul timpului esența devenirii, venind direct de la Constanța, unde participase la un eveniment asemănător, lega acum depărtările însingurării cu apropierile comuniunii, locurile și clipele solidarizatoare întru bine de entitatea prețuirii propriilor valori. Iar dacă peste timp am simțit nevoia scrierii acestor rânduri, înseamnă că dăinuirea însăși le-a dictat. 
Firiță Carp / UZPR
Despre autor

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

*