CONTURAREA DEZVOLTĂRII ELEVILOR ÎN TIPARE PROPICE PROGRESULUI

(dialog cu prof. Maria CRISTEA, Director, Liceul Tehnologic „Constantin Bursan” Hunedoara)

            Este toamnă. Natura clocotește de viață. Clopoțelul toamnei a zvonit marele acord al unui nou început de an școlar. Elevii din orașul de pe Cerna vor încerca cu optimism să umple cupa sufletului părinților cu nectarul mulțumirii și bucuriei, păstrându-și puritatea sufletului, puterea minții și cugetul codrului veșnic tânăr.

            Pe acest fond am stat de vorbă cu prof. Maria CRISTEA, Director, Liceul Tehnologic „Constantin Bursan” Hunedoara și care ne-a declarat în exclusivitate:

            – Asemenea unui grădinar care îşi cultivă pământul, având grijă să nu fie năpădit de buruieni, plantând flori şi fructe, tot aşa colectivul de cadre didactice de la Liceul Tehnologic „Constantin Bursan” din Hunedoara cultivă mintea tuturor elevilor care îi calcă pragul, eliminând toate neajunsurile, gândurile nefolositoare, impure şi cultivând valori morale, aptitudini și competențe profesionale.

            Liceul Tehnologic „Constantin Bursan” – adaugă valoare fiecărui elev al său, indiferent de ruta de pregătire aleasă: liceu zi, seral sau frecvență redusă, școală profesională sau învățământ dual sau școală postliceală și de maiștri. Scopul nostru este ca fiecare elev  să aibă șansa de a învăța și de a-și îmbogăți cunoștințele, iar pentru a eficientiza acest proces, trebuie să asigurăm condiții potrivite. Școala noastră dispune de dotări moderne: laboratoare de fizică, chimie, biologie, informatică, limbi moderne – cu echipament specific; ateliere cu echipamente specifice fiecărei meserii. Prin intermediul proiectul PNDL 2 s-au realizat investiții în laboratoarele de informatică și de Electronică, iar prin aplicarea EDU Networks 2019  – Bit Defender se oferă programe de formare și perfecționare atât pentru profesori cât și pentru elevi.

            Înființat în 1977, liceul a continuat să se dezvolte de-a lungul timpului, acreditându-se și actualizându-și oferta educațională în funcție de necesitățile pieței muncii, astfel încât să dea societății oameni de valoare, calificați în meserii actuale. Dorim să contribuim activ la dezvoltarea societății moderne prin conturarea dezvoltării elevilor în tipare propice progresului.

Astfel, oferta educațională a instituției cuprinde specializări și calificări diferite, de nivel 3, 4 și 5, din domeniul tehnic și servicii, după cum urmează: tehnician ecolog și protecția calității mediului, tehnician mecatronist, electromecanic utilaje și instalații industriale, sudor, sculer-matrițer, constructor montator de confecții metalice, fierar-betonist montator prefabricate, frizer-caofor-manichiurist-pedichiurist, tehnician infrastructură rețele de telecomunicații, tehnician devize și măsurători în construcții, tehnician laborant pentru protecția mediului și maistru instalator în construcții.

            Având în vedere paleta largă de calificări, doresc să-i asigur pe elevii noștri și părinții acestora, că au făcut alegerea corectă, deoarece toate aceste calificări le vor oferi siguranța locului de muncă la finalizarea studiilor, datorită parteneriatelor solide cu agenții economici din Hunedoara, companiile DRAEXLMAIER, ASSA ABLOY, RECOM SID, MACON și SALONUL NOBBLESSE.

Înțelegem progresul și căutăm să îl atingem, urmând modele de bune practici în învățământ de la școli de prestigiu din Vest. În acest sens, în liceu s-au derulat numeroase activități școlare și extrașcolare precum și proiecte europene, care au dus la obținerea titlului de Școală Europeană de 3 ori până în prezent. În aceste proiecte Europene derulate, peste 200 de elevi au avut parte de experiențe unice, participând la mobilități internaționale și beneficiind de stagii de pregătire practică în străinătate. Rezultatele proiectelor au contribuit la dezvoltarea personală și profesională în primul rând a elevilor, apoi a profesorilor, a școlii și ale comunităților locale precum și internaționale. Dar cum pentru a educa elevii este nevoie și de profesori bine pregătiți, s-au implementat și proiecte Erasmus+ pentru profesori, în care 15 profesori de diferite specializări, și-au dezvoltat tehnicile de predare cu tehnici moderne, inovatoare, de educație nonformală, centrate pe elev. Ca rezultat de învățare al proiectelor Erasmus derulate s-a realizat o broșură, cu care în aprilie 2019, am obținut mențiune la faza națională a concursului național „Made for Europe”.

Caracterul inovator al strategiilor didactice centrate pe elev, aduce plus-valoare procesului instructiv-educativ, răspund nevoilor de formare ale elevilor, iar rolul profesorului se extinde către facilitarea descoperirii de către elevi a potențialului lor. Aplicarea acestor strategii asigură creșterea motivației elevilor pentru dezvoltare şi perfecționare. Folosirea consecventă şi îndelungată a acestor metode poate duce la transpunerea lor, de către elev, în viața personală: viitorul loc de muncă, întemeierea unei familii, relaţii sociale sănătoase.

Acest lucru se observă și în rezultatele obținute la concursurile școlare: în domeniul de specializare protecția mediului elevii noștri au obținut în anul școlar 2018-2019 numeroase premii și mențiuni, cele mai importante fiind: Premiul I–Vințan Răzvan, cls. a XI-a, faza județeană a Olimpiadei de discipline tehnice, premiul II la Sesiunea de comunicări științifice și mențiune la Simpozionul național studențesc „Geocologia”; în calificarea frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist, elevele Butoi Andreea și Ciutrilă Delia au obținut premiul III și respectiv mențiune la Concursul pe meserii – faza județeană.

            Se observă deci că suntem o instituție care oferă atât educație teoretică, necesară înscrierii la facultăți cum sunt cele din domeniul protecția mediului, medicină, domeniul tehnic, pentru a pregăti specialiști, dar și meseriași în construcții, instalații etc.

            Derulăm și activități extrașcolare și extracurriculare prin care urmărim sudarea relației profesor-elev, dobândirea unor abilități sociale și de lucru în echipă care completează puzzle-ul educațional. Participăm la acțiuni de voluntariat și de binefacere (concursuri Special Olympics, Let’s Do It,  Romania!, Ziua Internațională a Mediului!, Dăruind de Sărbători) încercând să scoatem în evidență importanța apartenenței la comunitate pentru tinerii aflați în plin proces de formare. Este imperios necesar să le oferim elevilor noștri modele demne de urmat, să le arătăm practic Așa Da!, pentru a nu afla ei pe propria piele că Așa Nu! Datorită participării elevilor voluntari la acțiuni împreună cu copiii cu dizabilități am remarcat o mai mare toleranță față de cei din jurul lor și aprecierea crescută a propriei persoane.

            În perspectivă, Liceul Tehnologic „Constantin Bursan” are în vedere derularea unor strategii de pregătire practică cu scopul de a îmbunătăți competențele profesionale ale elevilor. Aceste strategii se pot realiza în consorțiu cu alte licee tehnologice din județ, în parteneriat cu Liceul Tehnologic Luxemburg, regiunea Belfart din Franța. Un alt parteneriat care va aduce rezultate fructuoase este cel cu un centru de formare din Italia, care facilitează participarea a 7 elevi la stagii de pregătire practică de 2 săptămâni, cu ajutorul Primăriei Hunedoara.

            Provocarea mea pentru fiecare dintre elevii liceului, este de a face tot ce pot pentru a-și atinge întregul potențial. Dacă fiecare elev este capabil să facă acest lucru, imaginați-vă efectul pe care l-ar avea asupra lumii. Viitorul este cu adevărat în mâinile tinerilor noștri, de aceea îi îndemn să profite de această șansă.

 

 Ioan Vlad și Georgeta-Ileana Cizmaș / UZPR

 

 

Despre autor

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

*

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.