default-logo

Noi și importante acte normative apărute în contextul răspândirea coronavirusului

 De mai multe săptămâni în mass-media există o avalanşă de ştiri despre stabilirea, de către Guvern, a numeroase măsuri, deosebit de importante, dintre care sunt de precizat:

1) în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului,

2) economice şi fiscal-bugetare,

3) privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ.

Aceste ştiri s-au bazat numai „pe vorbe”, fără un temei legal.

Acum se poate discuta despre aceste măsuri pe bază de temei legal, respectiv pe baza următoarelor acte normative:

  1. Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 30 din 18 martie 2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, publicată în Monitorul Oficial nr. 231 din 21 martie 2020.
  2. Ordonanţă de urgenţă a Guvernuluinr. 29 din 18 martie 2020privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial nr.230 din 21 martie 2020.
  3. Hotărârea Guvernuluinr. 217 din 18 martie 2020pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, publicată în Monitorul Oficial nr.230 din 21 martie 2020.
  4. Dintre numeroasele prevederi ale O.U.G. nr. 30/2020sunt de reţinut:

Art. I:acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ.

Art. II: acordarea stimulentului de inserţie prevăzut la art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.

Art. III: despre depunerea cererilor, declaraţiilor şi documentelor doveditoare pentru solicitarea beneficiilor de asistenţă socială acordate din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale pot fi depuse în format letric sau prin poşta electronică.

Art. IV: implementarea sistemului de transmitere prin poşta electronică a cererilor şi documentelor doveditoare pentru solicitarea beneficiilor de asistenţă socială.

Art. XI: „şomajul tehnic în condiţiile coronavirusului”.Pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.

Alte numeroase și importante măsuri prin alte 13 articole (din totalul de 18).

  1. Dintre numeroasele prevederi ale O.U.G. nr. 29/2020 sunt de reţinutcele din:

1)art. I cu privire la programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA;

2) celelalte 10 articole, care conţin numeroase și importante măsuri economice şi fiscal-bugetare.

  1. PrinH.G. nr. 217/2020se reglementează acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ.

 

 

Conf. univ. dr. N. Grigorie Lăcriţa

Despre autor

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

*