default-logo

Însemne românești :Dascălii mei, Tricolorul și voievodala opincă românească…!

Descendența mea spirituală este Tricolorul și voievodala opincă românească… mai veche decât piramidele din Egipt…! Numele meu moștenit de la străbuni… se află gravat pe monumente funerare dedicate eroilor care și-au iubit patria mai presus de viața lor și au ales să moară pentru gloria pământului românesc și eterna sa existență. Bunicul meu a fost Eroul Național Bivolaru, cel care a pus nobila opincă strămoșească pe Parlamentul maghiar din Budapesta în Primul Război Mondial. Am crescut cu Tricolorul în casă, tatăl meu a fost un aspru model al Ministerului de Interne, împușcat în misiuni, dar cu sentimentul că țara este în hotarele ei istorice și rănile sale sunt decorații modeste săpate direct în carnea și sângele său. Din aceste lespezi și altare de piatră m-am născut eu! Cum Dumnezeu aș fi altfel, cum Dumnezeu să nu duc spre plenitudine și strălucire istorică… destinul patriei mele? De copil îmi povesteau bunicii și părinții despre neamul meu ancestral, despre martirii și eroii săi legendari… voievozi sau cărturari…! Am jurat că îmi voi decrucifica neamul de sub semnul ingrat al hazardului istoric și îi voi fi cruciat în drumul titanic spre cardinalitate. Cu ani în urmă am început marșuri culturale și procesiuni istorice cu Tricolorul drept călăuză și vizionară simțire de țară. Am pus chipuri de martiri și eroi pe vastitatea Tricolorului, am pus chipurile Golgotei românești și le-am închinat pe vecie viața mea. Fiind prea puțin, m-am gândit că generația mea se stinge și se pierd în neant aceste pisanii. Am inițiat demersuri parlamentare pentru a salva și a da perenitate memoriei Golgotei românești…! Așa s-a născut ideea de „Martiri și Eroi ai Națiunii Române”! După ce am reușit să pun acest sigiliu în Parlament, Președintele Klaus Iohannis l-a întărit cu un însemn prezidențial… să rămână în Panteonul spiritualității noastre până la împlinirea veacurilor. Am început cu Avram Iancu, Brâncuși, am continuat cu Mihai Viteazul, Horea, Cloșca și Crișan, drumul acesta ține… cât ține și viața mea…! Dascăli luminați mi-au fost bunicii și părinții, istoria și cultura națională, mormintele sacre… uneori acoperite de ierburi rele și de nepăsarea demnitarilor. Dascăli îmi vor fi… până mă voi alătura Golgotei din subpământul sfânt al neamului meu cardinal…!

Laurian Stănchescu, scriitor, jurnalist, istoric literar, purtător de Tricolor și opinci voievodale…!

 

Despre autor

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

*