default-logo

Scrisoare către Patriarhul României

CĂTRE

PREAFERICIRII SALE DANIEL PATRIAHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

PREAFERICITE PĂRINTE PATRIARH

Subsemnații:

Diana Iovanovici – Șoșoacă și Cătălin Berenghi, în calitate de creștini ortodocși, luptători pentru apărarea credinței Poporului Român și respectarea dreptului sacral la religie, rugăciune și pelerinaje, a drepturilor și libertăților fundamentale, cu respect și adâncă și pioasă evlavie, vă rugăm:

Să permiteți și să dispuneți organizarea PELERINAJULUI DE SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A SF. DUMITRU, LA PATRIARHIA ROMÂNĂ CU SCOATEREA RACLEI SFÂNTULUI DUMITRU PENTRU CA TOȚI CREDINCIOȘII SĂ SE POATĂ RUGA, CA ÎN FIECARE AN.

Chiar dacă suntem în pandemie, există posibilitatea ca racla cu Sfintele Moaște ale Sf. Dimitrie să fie scoasă afară, iar pelerinajul să respecte toate normele sanitare impuse de autorități, astfel cum s-a organizat și în cazul alegerilor locale. Se pot crea culoare de acces și de ieșire, cu păstrarea distanței fizice de cel puțin 1,5 m, cu purtarea măștii și, eventual, a mănușilor, astfel încât riscul infectării cu sars-cov -2 să fie redus la zero. În plus, scoaterea raclei Sf. Dumitru afară, în aer liber, diminuează și chiar anulează pericolul de infectare, în condițiile respectării normelor de protecție menționate mai sus.

Poporul român are nevoie de Biserică, are nevoie de Sfinții lui, de respectarea tradiției și normelor religioase, care până la acest moment nu au îmbolnăvit pe nimeni. Pelerinaje s-au desfășurat și în aceste luni de stare de alertă și nu au existat infectări. Poporul român are nevoie de speranță, iar speranța stă în Biserică, în Dumnezeu. Este tot ceea ce mai are la acest moment, când i s-a luat absolut tot și se încearcă să fie deposedat și de ceea ce avem mai scump și mai sacru: DUMNEZEU.

Pelerinajul de la Iași de Sărbătoarea Sf. Paraschiva este elocvent pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română, cât mai ales pentru autorități. Poporul își apără credința și tradițiile, cu prețul vieții sale. Poporul are nevoie de Dumnezeu și Dumnezeu are nevoie de popor. Poporul fără Sfânta Biserică și Sfânta Biserică fără de popor, nu pot exista. Numai împreună sub Sfânta Oblăduire a lui Dumnezeu pot fi un întreg, întru Slava Tatălui.

 Nu în ultimul rând, trebuie să luați în considerare, în raport cu autoritățile române, dispozițiile legale care trebuie avute în vedere, în susținerea organizării pelerinajului pentru absolut toți românii, fără nicio discriminare, astfel cum s-a întâmplat la Iași, ceea ce este regretabil și de nerepetat.

CONSTITUTIA ROMANIEI 

Art. 29 – Libertatea conştiinţei

(1) Libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă, contrare convingerilor sale.

(2) Libertatea conştiinţei este garantată; ea trebuie să se manifeste în spirit de toleranţă şi de respect reciproc.

(3) Cultele religioase sunt libere şi se organizează potrivit statutelor proprii, în condiţiile legii.

(4) În relaţiile dintre culte sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau acţiuni de învrăjbire religioasă.

(5) Cultele religioase sunt autonome faţă de stat şi se bucură de sprijinul acestuia, inclusiv prin înlesnirea asistenţei religioase în armată, în spitale, în penitenciare, în azile şi în orfelinate.

(6) Părinţii sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educaţia copiilor minori a căror răspundere le revine.

  • Lt. autonomia = „dreptul de a guverna prin legi proprii” a se administra singur sau a se conduce prin organe proprii în cadrul unei entități mai mari fără intervenția ei.

Mai mult, Biserica este caracterizată de Autocefalie.

  • Gr. αυτός ,,autos“ =  prin  sine însuşi, propriu şi κεϕαλή ,,Kefali”= cap independenţa unei unităţi bisericeşti constituită la  nivel  sinodal în Ortodoxia ecumenică
  •  independenţă în plan jurisdicţional, administrativ dar nu şi în cel al învăţăturii de  credinţă, unde se păstrează o unitate statornică între toate Bisericile ortodoxe surori.         
  • Biserica autocefală este  deci o  Biserică având conducere proprie sau de sine, organismul ei de conducere fiind Sfântul Sinod prezidat de  întâistătătorul  acelei Biserici.

În acest context, orice imixtiune a autorităților în treburile Bisericii Ortodoxe Române, constituie un grav atac la autonomia, autocefalia, libertatea și drepturile acesteia, prin încălcarea dispozițiilor constituționale. Respectuos vă rugăm să nu lăsați autoritățile să se amestece în organizarea Bisericii Ortodoxe Române, mai ales că ar trebui să ne amintim că în anul 1987, pe vremea comuniștilor, a existat epidemie de Holeră în Dobrogea, și nici măcar atunci Bisericii nu i-a fost interzisă practicarea tradițiilor și slujbelor Sale.

CARTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI

Articolul 10 – Libertatea de gândire, de conștiință și de religie

  1. Orice persoană are dreptul la libertatea de gândire, de conștiință și de religie. Acest drept implică libertatea de a-și schimba religia sau convingerea, precum și libertatea de a-și manifesta religia sau convingerea individual sau colectiv, în public sau în particular, prin intermediul cultului, învățământului, practicilor și îndeplinirii riturilor.

DECLARATIA UNIVERSALA A DREPTURILOR OMULUI 

PREAMBUL 

Considerând ca recunoașterea demnității inerente tuturor membrilor familiei umane si a drepturilor lor egale si inalienabile constituie fundamentul libertății, dreptății si păcii in lume, 

Considerând ca ignorarea si disprețuirea drepturilor omului au dus la acte de barbarie care revolta conștiința omenirii si ca făurirea unei lumi in care ființele umane se vor bucura de libertatea cuvântului si a convingerilor si vor fi eliberate de teama si mizerie a fost proclamata drept cea mai înaltă aspirație a oamenilor, 

Considerând ca este esențial ca drepturile omului sa fie ocrotite de autoritatea legii pentru ca omul sa nu fie silit sa recurgă, ca soluție extrema, la revolta împotriva tiraniei si asupririi, 

Considerând ca este esențial a se încuraja dezvoltarea relațiilor prietenești intre națiuni, Considerând ca in Carta popoarele Organizației Națiunilor Unite au proclamat din nou credința lor in drepturile fundamentale ale omului, in demnitatea si in valoarea persoanei umane, drepturi egale pentru bărbați si femei si ca au hotărât sa favorizeze progresul social si îmbunătățirea condițiilor de viată in cadrul unei libertăți mai mari, 

Considerând ca statele membre s-au angajat sa promoveze in colaborare cu Organizația Națiunilor Unite respectul universal si efectiv fata de drepturile omului si libertățile fundamentale, precum si respectarea lor universala si efectiva, 

 Considerând ca o concepție comuna despre aceste drepturi si libertății este de cea mai mare importanta pentru realizarea deplina a acestui angajament,

……

ART. 18 

 Orice om are dreptul la libertatea gindirii, de constiinta si religie; acest drept include libertatea de a-si schimba religia sau convingerea, precum si libertatea de a-si manifesta religia sau convingerea, singur sau impreuna cu altii, atit in mod public, cit si privat, prin invatatura, practici religioase, cult si îndeplinirea riturilor. 

 ART. 19 Orice om are dreptul la libertatea opiniilor si exprimării; acest drept include libertatea de a avea opinii fără imixtiune din afara, precum si libertatea de a căuta, de a primi si de a răspândi informații si idei prin orice mijloace si independent de frontierele de stat. 

 ART. 20 

  1. Orice persoana are dreptul la libertatea de intrunire si de asociere pasnica.

ART. 28 

 Orice persoana are dreptul la o orânduire sociala si internațională in care drepturile si libertățile expuse in prezenta declarație pot fi pe deplin înfăptuite.

ART. 29 

  1. Orice persoana are indatoriri fata de colectivitate, deoarece numai in cadrul acesteia este posibila dezvoltarea libera si deplina a personalitatii sale. 
  2. In exercitarea drepturilor si libertatilor sale, fiecare om nu este supus decit numai ingradirilor stabilite prin lege, exclusiv in scopul de a asigura cuvenita recunoastere si respectare a drepturilor si libertatilor altora si ca sa fie satisfacute justele cerinte ale moralei, ordinii publice si bunastarii generale intr-o societate democratica. 
  3. Aceste drepturi si libertati nu vor putea fi in nici un caz exercitate contrar scopurilor si principiilor Organizatiei Natiunilor Unite. 

 ART. 30 

 Nici o dispozitie a prezentei Declaratii nu poate fi interpretata ca implicind pentru vreun stat, grupare sau persoana dreptul de a se deda la vreo activitate sau de a savirsi vreun act indreptat spredesfiintarea unor drepturi sau libertati enuntate in prezenta declaratie”

Vă aducem la cunoștință că îngrădirea drepturilor și libertăților cetățenești, inclusiv dreptul la religie și la exprimarea acestuia, manifestarea sa publică și respectarea tradițiilor, nu se poate face decât prin LEGE, nu prin Hotărâre de Guvern, nu prin Ordonanță de urgență, cu atât mai puțin printr-un Ordin de ministru sau printr-o hotărâre a CJSU. DOAR PRIN LEGE.

NU există nicio lege care să interzică pelerinajul sau rugăciunea. Repetăm, se pot organiza pelerinajele cu respectarea normelor sanitare, astfel încât să evităm infectarea cu sars-cov2. Mai mult, prin organizarea pelerinajului, astfel cum s-au organizat de către Biserică și în alte părți ale țării – de ex, Sf. Nicula – va duce la evitarea unor complicații inerente, întrucât credincioșii adevărați care îl au pe Dumnezeu în inimă,  nu pot avea frică de boală și vor veni să se roage ca în fiecare an la racla cu moaște ale Sf. Dimitrie.

În numele a mii de credincioși vă rugăm să dați curs normalității și respectării dreptului nostru la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu e totul.  Vă mulțumim cu profund respect și pioasă evlavie.

Ai Preafericirii Voastre supuși fii :

Diana Iovanovici – Șoșoacă  și  Cătălin  Berenghi

Despre autor

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

*