default-logo

Evenimentul „Ziaristul român – promotor al Marii Uniri” a celebrat 100 de ani de jurnalism profesionist (I)

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România a organizat, în parteneriat cu Radio România și cu susținerea Guvernului, celebrarea unui veac de existență a organizației, printr-o manifestare de amploare și de referință, demnă de prestigioasa aniversare.


În Sala de concerte a Radiodifuziunii Române, în data de 26 septembrie 2019, evenimentul care marchează centenarul UZPR a reunit peste 600 de participanți – oficialități ale statului român, reprezentantul bisericii ortodoxe, diplomați din cadrul Ambasadelor acreditate la București, instituții partenere și sponsori tradiționali ai UZPR, membrii ai altor Uniuni de creație din România, reprezentanți ai unor organizații neguvernamentale.
În cuvântul de deschidere, președintele Uniunii, Doru Dinu Glăvan a transmis următorul mesaj:

˝ Mulţumesc tuturor celor care au răspuns invitaţiei noastre. Mulțumesc Guvernului României, reprezentat aici de domnul ministru Toni Greblă, pentru susținerea acestui eveniment.
Mulțumesc partenerului nostru – SRR, gazda manifestării.
Mulțumesc excelenţelor lor ambasadori în România – din partea Federaţie Ruse, Belarus, Danemarca, Estonia, Irlanda, Muntenegru, Serbia, Slovacia şi Cipru, precum şi reprezentanţilor ambasadelor la Bucureşti din – Cehia, Polonia, Grecia, Marea Britanie și Irlanda de Nord şi Republica Moldova.
Mulţumesc foştilor preşedinţi ai UZPR în perioada postdecembristă (Sergiu Andon, Mihai Băcanu, Sorin Roșca Stănescu, Ștefan Mitroi, Horia Alexandrescu, Romeo Nădășan și Mihai Miron, prezenți aici) care au făcut ca uniunea să reziste într-o societate tumultoasă.
Mulţumiri se cuvin adresate şi tuturor partenerilor Uniunii, a sponsorilor care ne sunt alături şi acelor Uniuni de creație care își exprimă solidaritatea cu uniunea noastră.

Ne aflăm într-un moment emoţionant, celebrarea unui secol de existenţă a UZPR, o sărbătoare pe care o transferăm întregii bresle ca un omagiu adus jurnalismului profesionist din România reîntregită.
Am traversat 3 perioade importante din istoria României, interbelică, comunistă şi a deplinei democraţii în care ne aflăm.
În tot acest interval, jurnaliştii au constituit o importantă categorie implicată în viaţa socială, culturală, economică, dezbătând cum este şi firesc, dintotdeauna, curentele politice ale timpurilor.
Cred cu tărie că presa şi slujitorii ei au avut un aport considerabil în evidenţierea realităţilor, chiar dacă uneori sau poate chiar deseori, extremele abordate s-au aflat în disonanță.

În ceea ce priveşte UZPR – de astăzi – prin membrii ei, tot mai numeroşi, aceasta se doreşte a fii componentă importantă a societăţii române. Drumul pe care îl avem de parcurs nu este ușor, dar printr-o conjugare a bunelor intenții, percepții și printr-o concentrare a eforturilor pot fi depășite bariere, obstacole, impedimente de tot felul.
Avem numeroase împliniri prin activităţile pe care le desfăşurăm, din iniţiative individuale sau colective, care se bucură de o bună şi largă audienţă. Constatăm că eforturile noastre şi a filialelor din întreaga ţară şi din diasporă, sunt răsplătite prin participarea tot mai numeroasă a publicului la manifestările noastre. Toate acestea sunt reflectate în publicaţiile pe care le realizăm – Cronica Timpului, Certitudinea, Revista profesională UZP, dar şi pe site-ul nostru. Ne bucură numărul tot mai mare a jurnaliştilor, scriitorilor, ai altor oameni de cultură, care trimit spre lumina tiparului, lucrările, creaţiile lor – sub egida editurii UZP. Pe de altă parte o nouă iniţiativă a uniunii, de a face cunoscute marile personalităţi ale jurnalismului din toate timpurile, inclusiv cel prezent, sub forma unor Convorbiri Jurnalistice atrage o audienţă tot mai mare.
Rămânem preocupaţi pentru condiţii tot mai bune în viaţa jurnaliştilor şi deopotrivă de găsire a unor forme prin care să ridicăm calitatea profesională a tinerilor jurnalişti şi nu numai, căutând, prin formule de parteneriat realizarea acestora.
Cuprinderea unui număr tot mai mare de jurnalişti, crearea unităţii în interiorul breslei sunt deziderate spre care tindem.
Cred cu toată convingerea că toate gândurile bune pe care le avem vor fi împlinite într-un orizont nu prea îndepărtat.
Viață lungă într-o bună înţelegere şi împlinire a năzuinţelor comune.˝

Invitat pe scenă, de către prezentatorul Răzvan Onesa, consilierul patriarhal Nicolae Dascălu, directorul publicațiilor Lumina, a dat citire Mesajului Preafericirii Sale, Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.


Valorile creştine şi jurnalismul de responsabilitate socială

În societăţile moderne, sistemul mass-media, cu paleta sa largă de dezbateri şi idei construite pe fondul libertăţii de exprimare şi al responsabilităţii faţă de comunitatea pe care o însufleţeşte, reprezintă o componentă esenţială a procesului de conservare a valorilor perene, de transparență instituţională şi de înnoire civică. De aceea, profesia de jurnalist are o importanţă aparte în funcţionarea organismului social, prin asumarea rolului de liant comunitar, imparţial şi independent, dar așteptat să fie constructiv în spaţiul public, traversat adesea de furtuni şi incertitudini.
Vocaţia Bisericii în lume este fiinţial legată de promovarea valorilor spirituale, de cultivarea relaţiei omului cu Dumnezeu şi de căutare a Împărăţiei cerurilor prin credinţă, speranţă şi fapte bune. În plan social, ziariştii se concentrează îndeosebi asupra detaliilor, faptelor şi evenimentelor care influențează viaţa de fiecare zi a oamenilor. Însă, există întotdeauna puncte de întâlnire şi întrebări ale omului aflat sub presiunea acestui veac şi aspiraţiile sale spirituale.
Istoria presei româneşti cuprinde multe mărturii despre familiaritatea dintre oamenii Bisericii, vestitorii Cuvântului lui Dumnezeu în lume, şi evoluţia rapidă a mijloacelor de comunicare socială. Chiar în acest an în care aniversăm Centenarul Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România şi când se împlinesc 190 de ani de la apariţia Curierului Românesc (Bucureşti, 1829) şi a Albinei româneşti (Iaşi, 1829), aniversăm şi 180 de ani de la întemeierea Vestitorului Bisericesc (Buzău, 1839). Este bine cunoscut faptul că Telegraful Român, gazetă politică, industrială, comercială şi literară fondată de Sfântul Mitropolit Andrei Şaguna la Sibiu, în anul 1853, rămâne cea mai longevivă publicaţie periodică din ţara noastră, cu apariţie neîntreruptă până în prezent. Anul Marii Uniri găsea Telegraful Român la datorie, într-o simbioză a slujirii bisericeşti cu munca ziariştilor patrioţi din mai multe oraşe ale ţării, truditori jertfelnici, prin darul meseriei lor, la însufleţirea poporului şi la făurirea idealului de unitate naţională.
Despre rostul presei şi despre misiunea ziariştilor în societate, Părintele Academician Dumitru Stăniloae, cel mai mare teolog ortodox al secolului XX, el însuşi redactor responsabil al Telegrafului Român mai mult de un deceniu, scria în 1944: „Ziarul trebuie să aibă orizontul larg, armonios şi să respecte temeliile morale, absolut necesare pentru existenţa sănătoasă a mulţimilor. Poate se va ajunge odată la acea stare, când cel ce vrea să devină ziarist va trebui să fi dat probe puternice nu numai de destoinicie stilistică, ci de credinţă tare şi de moralitate neclintită”.
După anul 1989, Biserica Ortodoxă Română a dezvoltat, alături de slujirea social filantropică şi de cea cultural- educativă, o lucrare misionară şi civică prin intermediul propriilor instituţii media, în vederea intensificării comunicării cu întreaga societate românească şi a cultivării limbii și tradițiilor naţionale în rândul diasporei române de pe toate meridianele lumii. Centrul de Presă BASILICA al Patriarhiei Române (radio, televiziune, agenţie de ştiri, publicaţii periodice), împreună cu celelalte instituţii media bisericeşti promovează în rândul tinerei generaţii valorile credinţei creştine, istoria şi virtuţile neamului românesc. Totodată, privim cu respect către toţi jurnaliştii de la instituţiile media publice sau private care îşi fac datoria cu onestitate şi profesionalism. Prin intermediul Biroului de Presă şi Relaţii Publice, Patriarhia Română menţine o legătură permanentă cu toţi cei care doresc să cunoască, de la sursă, proiectele şi activităţile Bisericii.
Apreciem eforturile Uniunii Ziariştilor Profesioniști din România de a aduna într-un cadru asociativ jurnalişti din diferite generaţii şi de a cultiva demnitatea şi responsabilitatea unei profesii care a avut şi poate avea o contribuție majoră la bunul mers al societății.
Ne rugăm Mântuitorului nostru Iisus Hristos să binecuvânteze pe toţi organizatorii şi participanţii la lucrările acestei întruniri şi să le dăruiască bucuria de a cultiva în universul mediatic dinamic din zilele noastre valorile care nu se învechesc niciodată.


† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

Au urmat discursuri emoționante rostite pe scenă, susținute de personalități de anvergură ale mass-media din țară și din diasporă, s-a evocat contribuția ziariștilor profesioniști români la evoluția societății în toate etapele sale istorice, s-a făcut apel de suflet la exemplul marilor înaintași ai presei din România, s-au susținut continuitatea și unitatea breslei și a fost relevat, în toată plenitudinea, parcursul actual fast, dinamic, al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, continuatoarea de drept a celei mai vechi organizații de breaslă din țară.
Evenimentul a fost punctat de moment artistice de înaltă ținută, care au smuls aplauze îndelungi și, de asemenea, a fost un prețios prilej de a-i aduce laolaltă pe reprezentanții mai vechi și mai noi ai breslei dedicate interesului public, oameni ai condeiului din țară și de peste hotare, care fac parte din organizația de creație care este UZPR.
Redat pe larg de canalele de informare în masă, evenimentul care a marcat 100 de ani de jurnalism profesionist în România s-a constituit într-un moment de excepție, reper al statutului trecut și actual al organizației care îi reunește încă de la înființare pe unii dintre cei mai redutabili gazetari ai României.

Eveniment susținut de

Departamentul Comunicare

Despre autor

Articole asemănătoare

Posted On 24 oct. 2019
, By

Posted On 19 oct. 2019
, By

Posted On 16 oct. 2019
, By

Lasă un răspuns

*

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.