default-logo

Consfătuirea regională a UZPR de la Galați, cu participarea Filialei Iași

În zilele de 9-11 iunie, din inițiativa Președintelui UZPR, dl. Sorin Stanciu, la Galați a avut loc Prima consfătuire regională din acest an (de altfel, și prima întâlnire a ziariștilor după doi ani de criză sanitară) a conducerii UZPR cu președinții filialelor județene din zona de Est, respectiv: Maria Stanciu – Galați, Cornel Cepariu – Bacău, Petrică Butuc – Vrancea, Stan Brebenel – Buzău, Emanoil Dobrescu – Brăila, Ion Damaschin – Constanța și Grigore Radoslavescu – Iași.

UZPR – structura centrală a fost reprezentată de Sorin Stanciu – președinte, Mădălina Diaconu – secretar general, Dan Constantin – președintele Comisiei de atestare, Ovidiu Zanfir – secretar administrativ și membru în Comisia de atestare, Teodora Marin – redactor șef al Editurii UZP și membru în Comisia de atestare.

Consfătuirea a fost prilejuită de desfășurarea, în reședința de județ, în cadrul sărbătorii ,,Zilele municipiului Galați”, a Festivalului internațional al filmului ecologist ,,EcoFest România – pentru sănătatea pământului”, având ca partener UZPR, la a cărui organizare, ajuns la a XII-a Ediție, au fost implicați, alături de Lavinia Șandru, președinte EcoFest  și membră a UZPR, toți reprezentanții structurii centrale menționați mai sus.

Consfătuirea s-a desfășurat în două secțiuni: Secțiunea I – dezbatere profesională  cu tema  ,,Ziaristul apostol în comunitate” moderată de Maria Stanciu și Secțiunea II – activitatea organizațională cu tema ,,Contribuția filialelor din zona de est la afirmarea legitimității istorice și juridice, reprezentativității, utilității și notorietății UZPR”  moderată de Sorin Stanciu

Dezbaterea profesională a oferit prilejul cunoaşterii realizărilor din cele șapte filiale în domeniile specifice de activitate, transferului de experiență în întărirea structurilor de profil, creșterii numărului membrilor UZPR, a reprezentativității pe plan local și regional și a modalităților de depășire și înfruntare a dificultăților cu care se confruntă societatea românească, năpăstuită de crizele sanitare, economice, financiare, energetice și de Securitate națională. Președinții de filiale au informat conducerea UZPR cu privire la evenimentele culturale organizate în județe, în colaborare cu diferite instituții și administrații locale, realizările personale ale membrilor UZPR (articole publicate, editări de cărți, prezentări de spectacole etc.).

În context, a fost apreciată implicarea Filialei Galați și a președintei  Maria Stanciu  în organizarea excelentă a Consfătuirii și a Festivalului ,,EcoFest”. Au fost aduse mulțumiri conducerilor posturilor de televiziune ,,TeleMoldova Plus” și ,,TV Dumești- Vaslui”, reprezentate de directorul  Petru Frăsilă – membru al Filialei Iași, și respectiv  de  Jenică Rusu, de asemenea membru UZPR, care au realizat transmisii în direct de la cele două evenimente.

În ceea ce privește Filiala Iași, colegii și conducerea UZPR au fost informate pe larg despre: creșterea constantă a numărului de membri seniori, dar mai ales tineri; atragerea în Uniune a unor categorii largi de solicitanți cu înclinații culturale și jurnalistice care activează în alte structuri decât cele de presă și care pot fi buni vectori de imagine ai UZPR în societatea civilă (cadre universitare, directori de instituții, instructori culturali, muzeografi, istorici, teologi, scriitori, cercetători ș.a.); realizarea de parteneriate cu Cercul Miltar Iași, Muzeul Municipal, Muzeul Militar, Garnizoana, Parohia Banu, Casa de cultură ,,Mihai Ursache”, Liga Scriitorilor și Primăria Iași, cu alte asociații ale scriitorilor, veteranilor și rezerviștilor militari, cluburilor și cenaclurilor literare; parteneriatul special cu televiziunea regională ,,TeleMoldova Plus” – structură media din care fac parte mai mulți membri UZPR; activitatea ziariștilor afiliați din Danemarca și Elveția – coordonator juristul Mihai Ionescu, din județul Vaslui – conducător scriitorul prof. dr. Dumitru Marin și din Suceava – coordonatoare scriitoarea Paraschiva Abutnăriței.

Secțiunea II – activitatea organizațională cu tema ,,Contribuția filialelor din zona de est la afirmarea  legitimității istorice și juridice, reprezentativității, utilității și notorietății UZPR”, moderată de Sorin Stanciu, a avut drept scop principal întreprinderea de măsuri specifice la nivel central și local pentru întărirea organizatorică  a UZPR, creșterea puterii informaționale și comunicaționale a acesteia, unitatea și coeziunea structurilor, depășirea obstacolelor cotidiene, asigurarea unei conduceri eficiente.

În acest scop, participanții au prezentat propuneri și inițiative menite să ducă la întărirea filialelor și a UZPR prin: creșterea reprezentativității filialelor fără a fi nevoie de obținerea statutelor de persoane juridice, întâlniri frecvente ale președintelui UZPR cu membrii filialelor, sporirea atribuțiilor membrilor Consiliului Director; îmbogățirea  logistică a UZPR, prin sponsorizări, cotizații și constituirea,  în 2023, a unui Fond de solidaritate UZPR în care fiecare membru atestat pe Legea 8 să participe, o singură dată, cu o sumă reprezentând 50% din pensie; întărirea disciplinei interne și coordonarea acțiunilor filialelor și compartimentelor, pentru prestigiul Uniunii în plan național.

S-a mai propus ca fiecare filială să aibă un nume emblematic, care să o personalizeze prin istorie, tradiție de presă, cultură etc., iar membrii filialelor să transmită compartimentelor de specialitate din UZPR (Radio UZP, TV UZP, Revista UZP, Editura UZP, site-ul UZPR) informații și relatări de la evenimentele la care iau parte, spre a se spori reprezentativitatea organizației.

Următoarea întâlnire regională va avea loc în zilele de 7-8 iulie, în județul Vâlcea.

Consfătuirea de la Galați, prin dezbaterile profesionale care au avut loc, măsurile propuse și hotărârile adoptate spre a fi aduse la cunoștința membrilor, cu care urmează a fi  informate și celelalte filiale, a constituit un pas important spre afirmarea tot mai puternică și mai eficientă a legitimității istorice și juridice, reprezentativității, utilității și notorietății UZPR.

    

                       Grigore Radoslavescu

              Președintele Filialei Iași a UZPR

Despre autor

Articole asemănătoare

  1. l.c. Reply

    Subscriem. Succes! Doamne ajută!

Lasă un răspuns

*