default-logo

O întâlnire de suflet îndurerată !

Despre calvarul deportărilor basarabenilor români s-au scris mai multe cărți. Tragedia anilor de grea cumpănă în Gulagul siberian și cel kazah a fost și este deplânsă cu durere de poeți, prozatori, publiciști, compozitori și cântăreți în creațiile lor. Mai bine de o jumătate de veac oamenilor le-a fost închisă gura ca să nu mai vorbească despre crimele săvârșite cu cruzime de către regimul totalitar stalinist-sovietic-comunist. Cei care își scriau în autobiografiile și CV-urile lor că părinții sau bunicii au fost deportați, chiar și peste ani de zile erau suspectați și monitorizați ca fii și nepoți ai „dușmanilor poporului”. Și distinsului savant și politician, Vladimir Hotineanu, medic-chirurg, profesor universitar și academician, i-a fost dat să treacă prin calvarul deportărilor staliniste, să sufere foamete și să fie umilit, pierzându-și bucuria copilăriei și căldura casei părintești, luată de sovietici chiar și după revenirea familiei sale pe meleagurile basarabene. N-a reușit bine să se usuce vopseaua tipografică de pe coperțile și filele cărții lui Vladimir Hotineanu „ Cu dor de Basarabia” (Cronica unei familii de basarabeni), că ea a și devenit bestseller în literatura noastră autohtonă, dar cu o singură deosebire, că nu se vinde ci se dăruie personal de către autor tuturor doritorilor de a citi această „…panoramă a Basarabiei, a satului basarabean, urmărite prin intermediul familiei Crăciun, bunicii dinspre mama ai autorului”( Nicolae Dabija). După lansarea cărții la Biblioteca Națională, autorului i s-a propus ca să-i fie prezentat romanul și în cadrul seratei literare organizate în Sala cu Cămin la Uniunea Scriitorilor. Și la Uniunea Scriitorilor academicianul Vladimir Hotineanu a fost generos dăruind fiecărui prezent la lansare cartea sa cu dedicație specială. O bună parte din scriitorii prezenți la lansare au și reușit să citească această capodoperă literară ca să vorbească la concret despre romanul doctorului scriitor Vladimir Hotineanu. În cuvântul său de deschidere a acestei manifestări cu adevărat cultural literară, Arcadie Suceveanu, președintele Uniunii Scriitorilor din Moldova, care a și moderat lansarea, a ținut să menționeze, că „… este o onoare și o surpriză plăcută pentru breasla scriitoricească, pentru oamenii de cultură prezenți, că lansarea romanului are loc și la Uniunea Scriitorilor. Creația lui Vladimir Hotineanu este o carte epopee, un roman documentar ce te pune pe gânduri…”. Un alt teleneștean, scriitorul Leo Butnaru a recunoscut în discursul său că „… are o atracție specială spre satul de baștină Leușeni al autorului, pe care îl cunoaște bine și multe locuri descrise cu har și migală în carte i-au fost dragi din copilărie. Cele mărturisite de către Vladimir Hotineanu în roman sunt niște confesiuni dureroase ce vorbesc și despre mentalitatea moldoveanului nostru. Romanul „Dor de Basarabia este în sine o sinteză cutremurătoare a istoriei neamului român basarabean.” Scriitorul Vladimir Beșleaga în Laudatio s-a adresat protagonistului seratei cu apelativul ,,…colegul nostru Vladimir Hotineanu a retrăit evenimentele gulagului și le-a descris ca un profesionist, folosind toate mijloacele disponibile atât grație memoriei sale fenomenale cât și datelor istorice colectate cu migală din arhivele locale. Romanul „Dor de Basarabia” trebuie citit și analizat în contextul general al istoriei.” Vladimir Beșleagă a propus cu insistență ca „ ..,autorul romanului Vladimir Hotineanu să fie primit în rândurile membrilor Uniunii Scriitorilor căci o merită din plin și chiar mai mult decât unii scriitori care-și editează peste noapte carte după carte”. În luările sale de cuvânt Valeriu Vasilache, Lidia Ababii, Teodor Popovici, Maria Șărănuță și Margareta Spânu-Cemârtan au apreciat cartea „Dor de Basarabia”, menționând că romanul este o cronică a întregului neam basarabean ce a suferit de pe urmele calvarului deportărilor și ar fi bine ca despre acest lucru să se citească și să știe fiecare elev din școală, fiecare licean și student de la instituțiile de învățământ general și superior. Fiecare bibliotecă din Basarabia trebuie să fie completată cu această carte, pentru a fi citită și a cunoaște adevărul istoric al neamului basarabean.
Rezistând emoțiilor și autorul romanului „Dor de Basarabia”, academicianul Vladimir Hotineanu a găsit de cuviință să comenteze cu căldură aprecierile vorbitorilor, explicând tuturor că văzând cum dispare satul, cum ne pleacă băștinașii noștri peste hotare, urmărind cum se pierd unele obiceiuri și tradiții strămoșești, a depănat zi de zi memoriile gulagului prin care a trecut familia sa ca să le aștearnă cu răbdare pe hârtie. Dumnealui a ținut să mulțumească Uniunii Scriitorilor, celor prezenți în Sala cu Cămin, tuturor vorbitorilor pentru căldura cu care a fost primit și pentru aprecierile expuse în cadrul lansării de carte, ceea ce îl încurajează și-l face să se convingă că munca lui de ani de zile asupra romanului și-a atins scopul scontat.
Vladimir Hotineanu este o personalitate notorie în lumea medicală, științifică și cea politică: student eminent, apoi medic chirurg, tânăr savant la Catedra de chirurgie a Institutului de Stat de Medicină din Chișinău, profesor universitar, șef de catedră, prorector, viceministru și ministru al Sănătății. Astăzi, academicianul Vladimir Hotineanu, profesor universitar la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, președintele Comisiei parlamentare cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media, s-a afirmat și ca un om cu har scriitoricesc, ca un istoric, arhivist, folclorist, cronicar și publicist semnând cu ardoare de sine cartea-roman „Dor de Basarabia”. Poetul și romancierul Nicolae Dabija a ținut să sublinieze în prefața cărții „Dor de Basarabia”:„ …Cartea lui Vladimir Hotineanu construiește o punte de lacrimi între generația actuală și generațiile bunicilor și părinților noștri”.
Întâlnirea de suflet cu academicianul Vladimir Hotineanu la Uniunea Scriitorilor și lansarea cărții sale la Sala cu Cămin ne îndeamnă pe noi toți să ne cunoaștem adevărul istoric al neamului basarabean, să tragem concluziile de rigoare și să întreprindem tot posibilul ca tot calvarul deportărilor să rămână în amintirea noastră și să nu se mai repete niciodată. Celor deportați care au rămas pe pământurile Gulagului să le fie amintirea luminoasă, iar cei care sunt alături de noi astăzi să le purtăm de grijă. Ar fi bine ca romanul lui Vladimir Hotineanu „Dor de Basarabia” să fie ecranizat, ca să aibă urmași noștri nu numai ce citi, dar și ce privi!
Ion Cuzuioc,
scriitor și publicist

Despre autor

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.