default-logo

Dublă lansare de carte la Timișoara

După succesul romanului GENUL FEMININ, de Mihaela Roșu Bînă – profesor, doctor în filologie, redactor și colaborator permanent al Revistei Astralis, având o vastă și îndelungată activitate publicistică –, lansat în anul 2018 la LIBRĂRIA ESOTERA din TIMIȘOARA, apoi la Casa Bredicenilor din Lugoj, Casa Schiller din București, Târgurile internaționale de carte Bookfest și Gaudeamus (București), Editura Astralis are bucuria să anunțe un nou eveniment cultural deosebit, care va avea loc la Timișoara, LIBRĂRIA ESOTERA, în data de 31 august 2022, ora 18.30, cu participarea directorului editurii Astralis, Camelia Pantazi Tudor, membru al UZPR, Filiala Presei Culturale.

Evenimentul va fi moderat de directorul Bibliotecii Municipale Lugoj – Henrieta Szabo.

Vor fi lansate volumele: GENUL MASCULIN, al doilea roman din Trilogia Genurilor, și ÎNTRE MAJUSCULĂ ȘI PUNCT (eseuri și cronici literare), de aceeași autoare – Mihaela Roșu Bînă.

Scriitorul și jurnalistul Cristian Ghinea precizează în textul de pe coperta 4 a volumului GENUL MASCULIN: „După reuşitul debut cu romanul Genul feminin, Mihaela Roşu Bînă „sparge” din nou oglinda realităţii, pentru a o recompune miraculos în promisul volum Genul masculin.

Tonul egal (mască ideală a suferinţei), monologul confesiv, destăinuirea duc, după doar câteva pagini parcurse, la o anume complicitate cu cititorul. Odată această legătură stabilită, romanul Mihaelei Roşu Bînă poate fi savurat în voie. Farmecul lecturii îl dau subtilele treceri de pe teritoriul realităţii în planul ficţiunii, jocul abia sesizabil dintre real şi imaginar, dar şi simţul observaţiei fine, care construieşte personaje atât de veridice în intimitatea lor.

Cheia cunoaşterii, descifrării meandrelor genului feminin, dar şi ale celui masculin, stă în observaţia atentă, în fina tuşă psihologică, autoarea fiind şi un subtil analist al contextului social în care evoluează personajele. Lăsăm plăcerea cititorului de a descoperi în Genul masculin o lecţie matură de viaţă.”

În textul de pe coperta 4 al volumului ÎNTRE MAJUSCULĂ ȘI PUNCT, scriitorul, criticul literar, profesorul Alexandru Ruja scrie: „Mihaela Roșu Bînă practică exercițiul critic cu evidente rezultate în valorificarea axiologică a operelor comentate. Între majusculă și punct cuprinde eseuri și cronici literare care arată plaja largă de lectură a autoarei, cu o mișcare lejeră pe un spațiu literar divers ca tematică și modalități de construcție literară. Genul predilect de exegeză rămâne romanul, având ca axă centrală romanele lui Nicolae Breban, despre care Mihaela Roșu Bînă a realizat și o remarcabilă teză de doctorat, susținută la Universitatea de Vest din Timișoara. În actul critic, autoarea se plasează întotdeauna într-o ipostază a atitudinii ponderate, fără excese, fără izbucniri partizanale, fără exclusivitatea punctului de vedere, dar cu afirmarea clară a propriei poziții critice. Istoria romanului este privită printr-o grilă critică şi valorizare de istorie literară fixate atât asupra formelor epice, cât și asupra metamorfozelor poeticii epicului. Mihaela Roșu Bînă deschide drumul unei exegeze moderne asupra operei brebaniene, fiind conștientă că această creație de mare complexitate nu trebuie observată dintr-o perspectivă unilaterală, deoarece planurile de structurare a narativului se întretaie, uneori se suprapun, vocile personajelor sunt polifonice în mesaj, eşafodajul epic chiar consolidat este permisiv unor structuri narative diferenţiate. O anume gentilețe critică înconjoară câteva cronici literare, dedicate unor autori mai degrabă de prețuire sentimentală”.

Mihaela Roşu Bînă este profesor de limba şi literatura română la Liceul Teoretic „Coriolan Brediceanu” Lugoj, absolventă a Facultății de Filologie a Universităţii de Vest din Timişoara, secţia limba şi literatura română – limba şi literatura franceză, doctor în filologie al Universităţii de Vest Timişoara cu lucrarea Structuri narative în romanul lui Nicolae Breban.

De-a lungul vremii, a publicat articole, studii şi recenzii literare în diferite ziare şi reviste de cultură, precum: „Dealul Melcilor”, Braşov, Revista „Banat”, Lugoj, „Orizont”, Timişoara, „Cultura”, Bucureşti, (preşedinte Augustin Buzura), Revista „Contemporanul. Ideea Europeană”, Bucureşti, (director Nicolae Breban), Revista „Philologica Banatica”, Timişoara, „Vatra Veche”, „Actualitatea Literară”, Lugoj, „Sintagme literare” şi „Astralis”, Bucureşti.

De asemenea, a ţinut rubrici permanente la revistele online „Regatul Cuvântului” şi „Sfera eonică”, Craiova, director N. N. Negulescu, între 2013-2018.

A fost redactor la ziarul „Redeşteptarea”, Lugoj, între 1991-1993 şi redactor-şef adjunct la revista online „Regatul Cuvântului”, Craiova, între 2013-2018, membru în colectivul de redacţie al Revistei „Philologica Banatica” din 2009, redactor și colaborator permanent al Revistei trimestriale de cultură „Astralis” începând cu anul 2019.

A debutat editorial cu romanul Genul feminin, în anul 2017, la Editura Astralis. Au urmat nuvela Vernisajul, în volumul colectiv Amprente pe cerul înstelat, 2018, romanul Genul masculin, 2020, volumul Între majusculă și punct, 2022, la aceeaşi editură.

Camelia Pantazi Tudor

Despre autor

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

*