default-logo

Expoziție de pictură Valeriu Scărlătescu

Timp de două săptămâni, Galeriile de Artă din Ploiești și-au încântat vizitatorii cu Expoziția de pictură a artistului plastic ploieștean, Valeriu Scărlătescu.
Expoziția este o reflectare a concepției despre viață și Univers a creatorului ei, a unei bogate experiențe existențiale acumulate de-a lungul a 82 de ani.
Ajuns la vârsta senectuții, a maturității intelectuale și artistice pictorul Valeriu Scărlătescu manifestă preferință pentru anumite teme și motive.
Tema centrală este cea a călătoriei căreia îi sunt dedicate un număr mare de tablouri: „Caii”, „Călărie în zori”, „Călărețul etern”, „Călători”, „Călăreț”, „Vizitiul”, „Vânătoare de dragoste”.
După cum se observă deja din denumirile acestora, ea se realizează artistic prin motivul calului, al călărețului și al vizitiului.
Calul apare singur, învestit cu puterea cugetării, cu capul întors în lateral sau spre trecut sau angajat serios la drum, purtând pe spate un călăreț: gornist ce anunță parcă o naștere a timpului, a istoriei sau o plecare optimistă la un drum; un bărbat tânăr, adevărat sportiv sau balerin, cu privirea ațintită în zare, dornic să scruteze tainele lumii; o pereche de îndrăgostiți într-o imagine ce pare desprinsă din basme. Vizitiul, ființa care conduce, pare un Crist cu brațele întinse în formă de cruce, superior calului său, ale cărui dimensiuni îi sunt inferioare.
Călărețul este etern, drumul este fără sfârșit.
Nu lipsește nici motivul marii treceri sau al marii călătorii, întruchipat în tabloul „Dincolo”.
E o trecere luminoasă, optimistă, sugerată prin cromatică și prin motivul soarelui care plutește deasupra universului necunoscut.
O altă temă frecventă este femeia și ea prezentată în mai multe ipostaze: nud, adolescentă pură și fragedă, zeiță a florilor, tânără plină de viață și elegantă, tânără îndrăgostită alături de iubitul ei sau bătrână asociată cu motivul cristic al peștelui. O imagine inedită o asociază cu broasca țestoasă, viețuitoare cu semnificații bogate în mitologia lumii: „perseverență, hotărâre, stabilitate, rezistență, creativitate, fertilitate, adaptabilitate, intuiție etc.” (www.diane.ro)
Un tablou „Poartă pentru doi” pare o replică a „Porții sărutului” a lui Brâncuși. Imaginii abstracte i se opune una concretă, plină de viață, de dragoste și de tandrețe.
Natura plină de viață sau statică se înscrie într-un univers luminos, rotund sau devine ea însăși centrul Universului ori formă de reflectare a acestuia.
Câteva tablouri ne amintesc de un peisaj drag autorului, cel al locurilor natale de pe dealul Seciu.
Și cum este posibilă existența? Sugestia vine din partea unui singur tablou, „Răstignitul”, întruchipare a sacrificiului cristic pentru binele omenirii.
Sub penelul pictorului Valeriu Scărlătescu, vechi teme și motive existențiale, realiste, mitico-religioase se înfățișează într-o viziune inedită, grație unei gândiri și viziuni originale despre lume și viață, unei disponibilități de a crea forme noi din imagini vechi, talentului și spontaneității creatoare ale artistului. În ciuda unei aparente geometrizări și conceptualizări, tablourile lui Valeriu Scărlătescu comunică o mare afectivitate, o vitalitate și un optimism explozive, tonifiante, exteriorizate în primul rând prin culoare.

Elena TRIFAN / UZPR Prahova

Despre autor

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

*