default-logo

PICURI DE ÎNȚELEPCIUNE /  Creștinii, călătorii și… conducătorii

1. Cei care conduc temporar destinul popoarelor trebuie să înțeleagă clar că numai în Hristos avem viitor durabil și șansa păcii pe acest pământ, fiindcă „dacă n-ar păzi Domnul cetatea, în zadar ar priveghea cel ce o păzește”. (Psalmul 126,1). Alianțele economice, politice, militare și de securitate nu ajută mult timp, dacă Hristos este alungat din viețile noastre și din țările Europei creștine. Recunoscându-L pe El ca Izvor al binelui și al prosperității, ca Suveran al lumii mântuite, Biserica grăiește astăzi, ca oarecând profetul Isaia: „Cu noi este Dumnezeu, înțelegeți, și vă plecați; cei puternici, plecați-vă” (Isaia 8,8).

+ + +

2. Când un călător se rătăcește într-o pădure, primul lucru pe care-l caută este un loc mai ridicat pe care să se urce, de pe care să poată zări cerul, orizontul, drumul pierdut. Astăzi, când trăim în mijlocul atâtor confuzii și rătăciri, numai apa vie a învățăturii dumnezeiești și a harului sfințitor, oferită în Biserică, ne poate călăuzi și întări ca să nu ne pierdem și să nu pierim. Biserica e „stâlp și temelie a adevărului” (I Timotei 3,15) și, deci, deținătoare a adevărului mântuitor. În acest sens, Sfântul Irineu de Lyon susține că „unde este Biserica, acolo este Duhul lui Dumnezeu și unde este Duhul lui Dumnezeu, acolo este Biserica și tot harul și adevărul”.

+ + +

3. Creștinii merită cu adevărat numele de fii ai Bisericii numai dacă respectă poruncile bisericești și dacă viețuiesc în lumina legii canonice a Bisericii. Ca mădulare ale Trupului tainic al Cărui Cap este Hristos, creștinii sunt datori să se lase călăuziți de către Biserică, aceasta fiind „stâlp și temelie a adevărului” (I Timotei 3,15). Biserica ne oferă lumina lui Hristos, adică adevărata cunoaștere. Aici aflăm cine suntem, de unde venim, care-i scopul vieții noastre și ce ne așteaptă dincolo de moarte.

 

Din volumul „HRISTOS, SALVAREA NOASTRĂ”

Preot Ortodox Român Ilie Bucur Sărmășanul

Despre autor

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

*