default-logo

Apariție nouă la Editura UZP

PREFAŢĂ

Biroul de presă devine o sintagmă tot mai puţin vehiculată în contextul actual al societăţii noastre. 

Interesul pentru acest subiect derivă din preocupări şi practicile mai vechi pentru el, dar mai ales din orientarea urmăririi activităţii de zi cu zi, ca şi derularea diferitelor situaţii, evenimente, etc. Pe de altă parte, abordarea Biroului de presă se înscrie ca o observaţie a trăirii în cadrul unei comunităţ de grup (serviciu, evenimente, mass media).

Pentru că simt nevoia să se implice, să fie legaţi de alţii, să-şi simtă apartenenţa la un grup şi să-şi ofere stabilitate prin cunoaştere. Comunicarea dezvoltă capacitatea de a socializa, de a descoperi lumea interioară şi cea exterioară, de a exprima tot ce poate fi spus şi nespus în cuvinte.

Comunicarea evoluează odată cu noi, se transformă şi ne transformă cu fiecare situaţie pe care o trăim. Comunicarea suntem noi înşine, pentru că suntem implicaţi în viaţă.

Chiar dacă biroul de presă actual conform legislaţiei în vigoare a devenit compartiment specializat de informare şi relaţii publice sau de a desemna persoane cu atribuții în acest domeniu este tot atât de important pentru realizarea activi-tăţii atât cu presa, cât şi de informare. 

În primul rând pentru a realiza o comunicare bună cu mass-media, specialiştii în relaţii publice trebuie să cunoască specificul sistemului mass-media şi să se adapteze acestuia. Astfel, mesajul trebuie să fie adecvat suportului mediatic, iar stilul în care este elaborat trebuie să corespundă principiilor generale ale scriiturii jurnalistice. Practicienii din acest domeniu trebuie să stabilească relaţii personale bune, bazate pe respect reciproc, cu oamenii din mass-media. Ei trebuie să fie capabili să le furnizeze informaţii, idei, perspective inedite asupra unui subiect de actualitate; totodată, ei trebuie să fie capabili să reziste presiunilor presei şi să nu furnizeze informaţii neverificate, materiale care nu au fost discutate şi aprobate de conducerea organizaţiei sau opinii neacoperite de fapte.

În al doilea rând pentru asigurarea accesului oricărei persoane la informaţiile de interes public autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a organiza compartimente specializate de informare şi relaţii publice sau de a desemna persoane cu atribuţii în acest domeniu, conform legii.

 

Viorica Nicolescu

Despre autor

Lasă un răspuns

*