default-logo

Editura UZP și autorul C.Fierbințeanu au ˝Coronavisuri˝ în miniaturi fierbinți

Finis corona (t) opus

De la marele artist nipon ce-și semna lucrările „cel nebun după desen” nu cred să fi fost prea mulți cei ce au îndreptățirea de-a se înfățișa în fața lumii precum Hokusai cu această referință simbolică precum acest poet al Câmpiei Române, numit Marin Constantin care, în locul muntelui Fuji, își dezvăluie neliniștile sub semnul unor întruchipări apocaliptice. Lucru nu tocmai neașteptat dacă ne amintim faptul că nu prea demult el publica în aceeași tiparniță a Uniunii Ziariștilor Profesioniști o carte de versuri, numită chiar Apocalipsa iubirii și-n care găsim titluri precum acestea: „Va crește-n noi pustiul, mocnind/ Prăpastia în care ne urzește./ Ieșind dumnezeiți din purgatoriu,/ Iertarea va veni căci, știm,/ Din Viață, Viața, viață-nvie! Divină revelație, de-a pururi”.

Când scria aceste versuri, în vara/toamna lui 2018, nici el, nici altcineva (sau, poate, totuși, Cineva!) n-avea cum să știe ce grea încercare se va abate asupra omenirii.

Desenator plin de har și fără de odihnă, Marin Constantin (C.Fierbințeanu) avea să devină intempestivul cronicar în imagini al Molimei planetare ce a dat – sub forma unor Coronavisuri – o nouă dimensiune acelui oneiron al vechilor greci din care s-au născut proiecțiile moderne ale onirismului. Și tocmai fervoarea cu care s-a angajat în această transcriere grafică a noilor spaime și speranțe ale omenirii ni-l recomandă drept un cuprinzător al vorbelor și al imaginilor, drept un reper la răspântia timpului, binecuvântând aidoma troițelor de la răscruci trecerea prin lume a semenilor.

Căci, după cum observa Alain Besançon „verbul este imaginea lui Dumnezeu, pentru că tatăl îl generează după asemănarea sa. Această relație a lui Dumnezeu cu sine însuși este sursa tuturor relațiilor care le permit creaturilor să acceadă la ființă și să rămână la ea”.

Și mai cred că nimic nu se potrivește mai bine acestui creator (mai mult decât o simplă creatură) decât vorbele lui Marin Sorescu despre Paul Klee, artistul care „a avut șocul viziunii integrale a lumii. A zărit într-o clipă de iluminare un mecanism imens, în care energiilecirculă prin vine de aer și de stele, iar energia degajată de picioarele unui înotător cade și dezechilibrează balanța judecății de apoi”.

Coronavisurile lui M. C. (C.Fierbințeanu) reprezintă o parte a acestui imens mecanism…

 

Titus Vîjeu

Despre autor

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

*