default-logo

Să plece ˝Blestemele nației române˝! De la Editura UZP, cartea a plecat spre cititori

Prezenta carte – bazată atât pe o pregătire la nivel de doctorat, survenită după alți 4+2 ani de studii, cât și pe o experiență intimă și instituțională cu nenumărate situații de limită – a fost realizată dezvoltând analiza de neam și țară din Tratat de Sociologie, o abordare teoretică, Editura Expert, București, 2000, prin transformarea riguroasă a conceptelor sociologice în instrumente riguroase de analizare a societății românești, astfel ca rigurozitatea științifică să fie cât mai înaltă, pe măsura aprecierilor, asumate și olograf, pentru a se exclude contestarea, formulate de cărturari de prim rang – istoricul academician doctor Florin Constantiniu și medicul profesor universitar doctor Dan Enăchescu -, așa cum se poate vedea la pagina 8.

Cartea, concepută drept o încercare de explicitare sociologică a devenirii istorice a nației noastre, a fost scrisă prin prisma: exigenţei semantice, de a conferi frazei, alegând riguros cuvintele, virtutea preciziei; exigenţei sintactice, de a conferi frazei, formulând riguros enunţul, virtutea clarităţii; exigenţei eufonice, de a conferi frazei, urmărind riguros ritmicitatea, virtutea fluenţei; exigenţei logice, de a conferi frazei, derulând riguros raționamentul, virtutea adevărului.

Prin cele patru exigențe, textul vizează, în spiritul Principiului poetic al marelui poet, prozator și critic literar american Edgar Allan Poe (1809-1849), atât nonredundanța frazelor, adică sintaxele să nu conțină vreun cuvânt în plus, cât și nonredundanța cuvintelor, adică sintagmele să nu conțină vreo silabă în plus, astfel încât să se realizeze sincronism fiziologic între dinamica citirii normale și ritmul respiraţiei de repaus, astfel ca citirea fiecărei propoziții să se termine exact în același moment cu expirația concomitentă, acest tip de sincronism transpunându-l pe cititor în rezonanță cu textul.

Rezonând astfel, intelectuali de nivel înalt au apreciat că enunțurile acestei cărți ar avea prin sine strălucire diamantină (senior scientist, scriitor Monica Ligia Corleanca, SUA), șlefuire de briliant (arhitect Victor Modoran), unicitate stilistică inconfundabilă (prof. univ. dr. Gita Tulea, Israel), logică de fier (prof. univ. dr. Dan Enăchescu), evidență axiomatică.

1 Axiomă, adevăr fundamental admis fără demonstrație. Dicționarul explicativ al limbii române. (DEX.) (dr. ec. Iacob Altman) și tărie apodictică.

2 Apodictic, care nu permite posibilitatea unei opoziții; indiscutabil. DEX. (ing. fiz., dr. Mihai Isbășescu), iar întregii lucrări, anvergură de operă de oră astrală (ing. de aeronave, cercetător la Institutul de Aviație, Cornel Purnichescu).

Aprecierile de mai sus stimulează destăinuirea că, vizând nuanțări revelatoare și armonii tacite, majoritatea cuvintelor din această carte au fost dăltuite, nu scrise, cu dalta încordării totale.

Și pentru că simplicitatea este unul dintre criteriile forte de apreciere a eleganței teoriilor științifice, simplitatea fiind complexitate rezolvată.

3 Apreciere de Constantin Brâncuși., atingerea simplicității a constituit imperativ al scrierii prezentei cărți. 14

Exigenţele prezentate se subsumează exigenţei metodologice ca fiecare enunţsă fie riguros în relativitate și relativ în rigurozitate, ceea ce înseamnă că trebuie să se bazeze pe generalizări, nu pe absolutizări, adică pe evidenţa că fenomenele analizate au avut sau au loc în majoritatea cazurilor, nu în toate, și că deci acceptă metodologic excepţia.

Ca sociolog român, societatea românească fiindu-mi stăpână, voi lucra în această carte cu materialul stăpânei, adică îmi voi susține argumentația cu expresii consacrate ca adevăruri incontestabile de succesiunea generațiilor, expresii pe care, pentru a cruța pupilele sensibile, le voi reda escamotat (cu puncte-puncte).

Prin prisma celor prezentate mai sus, cititorul va constata că fiecare paragraf constituie prin sine atât o concluzie de etapă, cât și o premisă de parcurs, această dublă ipostază epistemologică.

4 Epistemologic, conform teoriei cunoașterii științifice. DEX.- și de concluzie, și de premisă -, a fiecărui paragraf conferind succesiunii lor continuitate, claritate și consistență.

Realizată astfel, cartea îmi conferă conștiința exigenței științifice maximale și mi se exteriorizează pe lungimea de undă a cunoașterii științifice de sine ca mesaj al vieții mele, pe care îl închin memoriei celor doi mari cărturari și, în numele nemărginitei Lor suferinţe pentru soarta ţării, îl dedic românilor de pretutindeni.

Și pentru că față de majoritatea românilor am vârstă de părinte, bunic și străbunic, fie ca pregătirea și experiența încorporate în această carte să-i slujească întru împlinirea identitară a personalității ca români.

Pentru aceasta, trebuie să țină cont, după cum avertizează marele dramaturg grec Menandru (342- 293), că „tovărășiile rele strică obiceiurile bune” sau, după cum spuneau țăranii români, „merele putrede le strică pe cele bune”.

Față de cele prezentate – inspirat de titlul unei cărți scrise de Gabriel García Márquez (1927-2014), „A trăi pentru a-ți povesti viața” -, mă simt predestinat menirii de „a trăi pentru a-mi înțelege nația”, adică de a o cunoaște cât mai realist și de a o iubi cât mai rațional.

Și cum cunoașterea cât a mai realistă a propriei nații și iubirea ei cât mai rațională produc sinergic6 identificarea individului cu nația, resimt drept împlinire de senectute că din fiorul acestui tip de identificare a emanat prezenta carte.

Despre autor

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

*