default-logo

O nouă apariție editorială la Editura UZP

De curând am primit o lucrare ştiinţifică, semnată de Dana Gabriela Popovici, care m-a atras, în primul rând prin tema propusă, meloterapia ca formă de tratament al bolii oncologice. E vorba de meloterapie, o metodă care oblojeşte până la vindecare, prin simpla ascultare a muzicii, în general, cea instrumentală. Cine mai are nevoie de cuvinte, când sunetul muzicii reuşeşte să trezească în fiinţa umană valoare şi forţă? Da, muzica are capacitatea de a induce armonie energetic prin fenomenul de biorezonanţa indusă de vibraţiile sunetelor. 

Poate că şi contextul pandemic a contribuit într-o oarecare măsură la parcurgerea acestor rânduri, aproape pe nerăsuflate. În fond, cine nu apelează la muzică, cel puţin atunci când are sentimentul că hrana cotidiană nu-i mai este îndeajuns? Autoarea propune această terapie neconvenţională în oncologie ca un tip de suport psihoterapeutic atât de necesar familiei pacientului, ca şi echipei medicale aflate la căpătâiul celui suferind.

Prezentul studio devine o prezumţie de confirmare tacită: eficientizarea actului medical clasic prin asocierea cu medicina holistică, întâlnită în dialogul „Charmides”, când era invocat descântecul ca să-i facă pe oameni nemuritori. Regăsim o bogată biografie în lucrarea prezentă, ceea ce demonstrează aplecarea riguroasă a autoarei asupra temei cu vădit caracter interdisciplinar care, aşa cum arată statisticile, prinde teren şi în mediul medical românesc. De mai bine de un deceniu, autoarea, ca psiholog în cadrul Spitalului Clinic CF2 – Bucureşti, s-a confruntat cu o cazuistică importantă, complexă şi diversă întâlnită în secţia de Oncologie. Aici, bolnavii oncologici, devitalizaţi de tratamentul biochimic urmat, erau/sunt copleşiţi şi neîncrezători în şansele de supravieţuire, având un comportament vizibil îndepărtat de cel cândva normal. Un motiv care a reuşit să clădească şi să ofere potenţialilor oncologi o altfel de perspectivă de tratament. Pe holul de aşteptare din spitalul luat ca studiu de caz, te întâmpină în surdină o muzică de relaxare care reuşeşte să aştearnă liniştea în inimile celor suferinzi, dispunându-i la dialog, la vindecare. 

Lucrarea Danei Gabriela Popovici tratează toate aceste aspecte cu acribie şi prudenţă, insistând asupra rolului vindecător, atât de necesar în procesul medical. Această formă de tratament neconvenţional răspunde, în cele din urmă, nevoii lăuntrice care face diferenţa dintre raţiune şi spirit. Muzica este poate cea mai autentică formă de expresie a culturii şi civilizaţiei umane. Fiindcă, prin încărcarea interiorului cu sunetul muzicii, omul reuşeşte să-şi înfrâneze atât agresivitatea şi tulburările, de orice natură ar fi, cât şi anumite blocări şi unele boli psihosomatice. De la această ipoteză legitimă a pornit autoarea care, la finele acestui studiu, nu doar că s-a validat, dar a deschis şi uşile multor cabinete tradiţionale rămase închise. Rămâne să fie adoptată această metodă generală de tratament la boala oncologică de toţi cei care au depus jurământul lui Hipocrate.

Daniela GÎFU, Cercetător ştiinţific gr. I

Universitatea A.I. Cuza, Iaşi

INTRODUCERE

Motto:

Am auzit un sunet şi m-am născut  atunci în universul muzicii.

TREZITĂ DIN LINIŞTEA COTIDIANĂ DE SUNETUL SANSULEI KALIMBA (COCONUT KALIMBA) PE CARE O AVEAM ÎN MÂNĂ, AM PLONJAT CA UN DELFIN JUCĂUŞ ÎN VALURILE MUZICII.

Sunete cristaline sau catifelate, vibraţii şi reverberaţii m-au făcut să tresar de plăcere şi uimire.

Da, sunetele micului instrument mi-a trezit pofta de joacă. Cum să mă folosesc de micuţa jucărie pentru a descoperi o metodă de a scoate sunete mângâietoare sau săltăreţe, grave sau sclipitoare?

Las la o parte uniforma cunoştinţelor muzicale şi mă las cuprinsă de curiozitatea primordială a dansului sunetelor. Ce miracol! Descopăr combinaţii şi asocieri asimetrice, ciudate dar pline de culori nemaiştiute, şi atunci mi-am zis: hai să pornim în aventură, într-o călătorie eliberatoare de reguli. Plutire, salt, zbor, sărituri, pauze…. Mai vreau! Decid să împart bucuria cu pacienţii care aşteptau la cabinetul de oncologie. Ce spectacol!

Toţi se poartă cu Coconut Kalimba atât de prietenos de parcă ar fi o fiinţă vie. Jocul începe şi continuă prin fraze muzicale scurte, ca un dialog de salut. Încercări, experimente, strigăte de satisfacţie. Zâmbete şi priviri luminoase. O jucărie atât de mică produce efecte interioare de nedescris. Mă întreb: Cum este posibil? Ce putere tămăduitoare are un sunet? Un instrument? Cum pot eu exploata sau asocia efectul acesta cu alte metode de tratare a psihicului? Adică aş putea să mă deconectez şi să mă relaxez colorând cu sunete precum colorează copiii cu pietricele sau artiştii cu vitralii. Mi-aş împleti jocul meu, în armonie cu setea sau foamea mea de frumos. Se spune că această căutare a luminii şi a culorilor sau sunetelor minunate sunt dorinţa omului de a se întoarce în paradisul pierdut. Am pus Coconut Kalimba în palmele unui prieten nevăzător bolnav şi el. S-a bucurat şi apoi a lăcrimat. Iată ce a zis: ”Voi nu ştiţi ce-nseamnă să nu vezi. Eu, (Petrică) dimineaţa nu vreau să mă mai trezesc. Când dorm visez color. Când deschid ochii este noapte pentru mine. Sunetele şi limbajul muzical lucrează ca un tratament miraculos iar noaptea dispare aducând mângâiere.”

Omul se naşte cu o sete după armonie, după vibraţii şi reverberaţii, disonanţe sau duioşenie armonică.

Compunerea sau memorarea de cântece sau capodopere muzicale înalţă până la cer spiritul omului, fie el cultivat, fie el barbar. Mi-e inima plină de amintiri melodice sau de poveşti despre jocuri sau experimente care au la bază instrumentele cu specificul şi frumuseţile lor particulare. Cei mai mari muzicieni se revoltă şi intră pe terenul improvizaţiei, pentru a-şi trata ”ştiinţa” şi ”disciplina muzicală”.

Da, marii creatori de muzică se destind în ”jam session”. (Aici se pot scrie multe volume).

Lucrarea aceasta îmi doresc să deschidă o nouă abordare a vindecării apelând la această fericită metodă, dar şi la micuţul şi miraculosul instrument, Coconut Kalimba.

 

 

Despre autor

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

*