default-logo

Ziaristul Român – promotor al idealurilor Marii Uniri

Agenda Uniunii Ziariștilor  Profesioniști din România a înscris,in săptămâna care se încheie, două evenimente de referință. Primul,având genericul ,,Ziaristul Român-promotor al Marii Uniri.Sărbătoare a 100 de ani de jurnalism profesionist în România”, organizat în parteneriat cu Guvernul României , a avut loc în ziua de 26 septembrie la Sala Radio, iar a doua zi s-au desfășurat lucrurile Adunării Generale Extraordinare a UZPR. Legătura între cele două evenimente nu este doar una de natură strict cronologică, ea fiind , de fapt, una de substanță, concretizată în mesajul pe care îl transmite și genericul  însemnărilor de față.
  Constituită în ianuarie 1919, la scurtă vreme de la înfăptuirea actului istoric al Marii Uniri, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, pornea – așa cum a subliniat Doru Dinu Glăvan-,,la un drum neabătut și neîntrerupt și,în același timp , la o cursă cu obstacole”.Acest adevăr cu valoare de axiomă a fost evidențiat, deopotrivă în Mesajul Academiei Române transmis de către domnul academician profesor Răzvan Theodorescu, vicepreședintele Academiei, cât și în Mesajul Preafericitului Daniel, Patriarhul României care au avut un puternic ecou printre participanții la eveniment.În același timp relevarea semnificațiilor profunde și ale responsabilităților imprescriptibile ale asumării și exercitării profesiunii de ziarist și ale calității de membru al UZPR, au reprezentat substanța luărilor de cuvânt ale unor personalități marcate ale breslei noastre: Sergiu Andon, Neagu Udroiu, Nicolae Dan Fruntelată, Nicolae Băciuț, Miron Manega, Alexandru Mironov, Lavinia Betea și Ovidiu Ionițoaia. Un fapt de o deosebită încărcătură sufletească și morală,a fost suita mesajelor de solidaritate și susținere transmise UZPR de către confrați aparținând unor comunități românești din afara granițelor:Teodor Damian (New York),Nicolae Ciobanu (Pancevo-Voivodina), Iuliana Gorea Costin (Republica Moldova), George Roca (Australia), Liviu Homârtan (Bruxelles) și Iulia Sanda Vîrsta (Italia), care au adus în atenția uniunii noastre interesante propuneri și sugestii menite să confere un plus de dinamism și eficiență activității filialelor UZPR din diaspora. Am reținut, de asemenea, solicitarea formulate de către confratele George Roca privind oportunitatea înființării unei reprezentanțe a Institutului Cultural Român în Australia, pe care o supunem atenției și soluționării organismelor avizate.
  Un moment aparte al evenimentului, l-a constituit recitalul de muzică și poezie susținut de Andrei Păunescu din care am desprins o acidă și foarte bine venită atenționare din piesa pamflet intitulată ,,Reportaj”: ,,Somn ușor, scuze plăcute,/ Șanse și cauze astăzi pierdute”.Atenționare pe care o citim și în cheia unei sincere susțineri a demersurilor ziaristice de către confrați din celelalte uniuni de creație. Așa după cum tot ca pe alese dovezi de solidaritate, sub zodia valorilor artei și spiritualității, considerăm a fi recitalurile susținute de către Mihai Napu Band, Tudor Gheorghe, Sergiu Cioiu și Ducu Bertzi precum și potpuriul cu fragmente din muzica patriotică a secolului al XIX-lea interpretate de Cristian Dumitrașcu & amp; ,,ALIAȚII”, împreună cu o parte a corului ,,FRIENDSHIP” de la Palatul Național al Copiilor din București, condus de profesoara Claudia Păun Stoicescu.  
  După cum este și firesc, principalele teme și idei abordate în cadrul acestui eveniment s-au regăsit și în cadrul dezbaterilor din Adunarea Generală Extraordinară a UZPR care a avut loc pe 27 septembrie. Pornind de la recunoașterea influenței și importanței profesiunii de ziarist in România zilelor noastre, analizele și discuțiile pe baza materialelor supuse dezbaterii au avut ca scop să confirme, de fapt să reconfirme, capacitatea UZPR de a acționa ca o uniune de creație având peste 3000 de membri organizați în filiale puternice din țară și de peste hotare căreia i s-a recunoscut statutul utilitate publică. În acest spirit a fost dezbătut și aprobat punct , punct cu punct Statutul UZPR în concordanță cu mutațiile care au survenit în sfera presei scrise și audiovizualului, dar și ținând cont de factorii de risc și amenințările cu care se confruntă breasla noastră. O idee care a revenit cu o relevantă frecvență în dezbateri a fost aceea dacă, în condițiile reale ale parcursului profesiunii de ziarist, UZPR ar trebui să rămână o entitate elitistă și închisă sau să manifeste deschidere și receptivitate față de formele noi de manifestare în special  a tinerilor talente prezente pe website-uri? Unui asemenea deziderat îi răspund modificările de substanță aduse reglementărilor activității comisiei de atestare,și care , vor conduce la creșterea efectivelor uniunii noastre în concordanță directă cu menținerea exigențelor ce decurg din statutul uniunii și din reglementările legale prin care se asigură independența jurnalismului, apărarea și consolidarea libertății de exprimare . De asemenea, în concordanță cu necesitatea asigurării și respectării principiilor diversității, unității și solidarității în întreaga activitate a UZPR și de către toți membrii săi, în Regulamentul Juriului de Onoare, Disciplină și Arbitraj al UZPR se acordă o atenție sporită misiunii de mediere, ca formă dezirabilă de abordare și soluționare amiabilă, colegială a unor situații de tensiune și divergențe, așa încât acestea să nu degenereze în stări conflictuale care pot produce efecte nedorite în cadrul uniunii noastre. UZPR are la activ manifestările destabilizatoare în vara anului 2017, dar, mai presus de ele, are marele, incontestabilul avantaj al unității și solidarității membrilor săi. În acest context, considerăm că trebuie menționată și ideea pe care au susținut-o mai mulți participanți la dezbateri și anume că permisivitatea și toleranța nu înseamnă pasivitate și cu atât mai puțin permisivitate față de încălcări ale Statului uniunii și ale legislației în vigoare.
  Acestea au fost, așadar ideile majore pe care le-am reținut din cele două evenimente de referință aflate pe agenda de lucru UZPR și despre care am dorit să informez și pe prietenii noștri, cititori ai ,,Jurnalului.ro”. Mi se va reproșa, poate, că au trecut două sau chiar trei zile de atunci și că am intrat sub incidența drasticei sancțiuni a lui Andrei Gide: ,,Numesc jurnalism tot ceea ce m-ar putea interesa mâine mai puțin decât azi!”. Tot ce se poate, dar cred că nu este niciodată prea târziu sau chiar inutil să discutăm statutul ziariștilor și al uniunii lor de creație-UZPR- în atât de complexul și nu o dată tendențios distorsionatul proces de stabilizare și de dialog constructiv între toți factorii implicați în progresul și dezvoltarea unei Românii cu adevărat democratice, așa cum și-au dorit-o făuritorii Marii Uniri din 1918.

Șerban Cionoff / UZPR

jurnalul.antena3.ro

Despre autor

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.