default-logo

Colegiul Național „DECEBAL” DEVA – Școală cu personalitate morală puternică

(interviu cu prof. dr. Marin Florin ILIEȘ – directorul Colegiului Național „Decebal” Deva)

– Pentru începutul dialogului nostru, punctați-ne pe scurt cele mai semnificative rezultate ale activității Colegiului în prima parte a acestui an școlar în curs.

– Este o certitudine că  școala, ca instituție formatoare de caractere, nu reprezintă  un scop în sine, ci este, mai degrabă, un mijloc pentru realizarea unor țeluri superioare în viață. „Non scholae, sed vitae discimus”, spunea filozoful Seneca. Elevii noștri, ca de altfel toți tinerii care se înscriu în  prototipul elevului modern în acest secol XXI, nu învață strict pentru școală, ci se pregătesc pentru a putea face față cerințelor tot mai complexe ale vieții, ale societății în care trăiesc.

În prima parte a anului școlar în curs, activitatea Colegiului nostru a fost intensă, și s-a desfășurat dinamic, de-a lungul unui semestru concentrat, mai scurt decât de obicei, dar dens și complex.  Preocuparea primordială a elevilor și a cadrelor didactice de la  Colegiul Național Decebal din Deva a fost atingerea performanței în actul educațional, desfășurarea unui proces de  învățământ care are un singur scop: calitatea.

Profesorii care formează colectivul de cadre didactice al Colegiului Naţional „Decebal” din Deva, colectiv de înaltă ţinută profesională (unii foşti absolvenţi ai colegiului se regăsesc între cadrele didactice), au fost, de-a lungul semestrului care s-a încheiat în luna decembrie 2019, preocupați de continua perfecţionare profesională şi de formarea şi dezvoltarea personalităţii elevilor. Așadar, am avut  permanent în obiectiv seriozitatea, abnegaţia, disciplina, respectul pentru munca bine făcută şi pentru semeni. Acest aspect, alături de potenţialul remarcabil pe care  îl deţin elevii, a făcut posibile rezultatele foarte bune obţinute de elevi. Mulți dintre aceștia au terminat semestrul I cu medii foarte mari, devenind bursieri de merit.

De asemenea, elevii claselor terminale, respectiv a VIII-a și a XII-a, au început pregătirea asiduă pentru examenele naționale pe care le vor susține la finalul acestui an școlar: Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a și Bacalaureatul pentru elevii clasei a XII-a.

Rezultatele muncii consecvente ale colectivului de profesori și ale elevilor deopotrivă au fost încununate și de o serie de recunoașteri oficiale ale calității actului pedagogic.

În luna noiembrie a acestui an școlar, elevii decebaliști au susținut cu succes examene care au deja o îndelungată tradiție în școala noastră: sesiunile de certificare a competențelor lingvistice în limba germană DSD  Deutsches Sprachdiplom – nivelurile B2 / C1 și OSD Osterreichisches Sprachdiplom – nivelurile A1 – C1.

Facilitarea organizării acestor examene se datorează Departamentului de Învățământ în străinătate al Guvernului German, respectiv Centrului de Limbi Străine EECentre European Examinations cu sediul în  București.

În anul 2018, Ministerul Educaţiei Naţionale a desemnat Colegiul Național „Decebal” Deva – Centru de Excelenţă în Tehnologia Informaţiei (CETI). Astfel, colegiul nostru face parte dintr-un proiect amplu, denumit ,,Promovarea şi susţinerea excelenţei în educaţie prin dezvoltarea competenţelor în disciplina Tehnologia Informaţiei”, derulat cu sprijinul Guvernului Japoniei.

Proiectul are ca obiectiv asigurarea condiţiilor optime de pregătire şi dezvoltare a elevilor din clasele IX – XIII capabili de performanţe înalte (profil matematică – informatică), prin înfiinţarea şi operaţionalizarea, la nivel național, a 60 de Centre de Excelenţă în Tehnologia Informaţiei.

 – Care vă sunt, în continuare, gândurile, inițiativele, metodele de lucru, pentru o bună calitate a învățământului și o fructuoasă finalizare a anului școlar 2019-2020 ?

– Desigur, activitatea noastră se va desfășura sub semnul calității actului educațional, care trebuie să primeze. Toate inițiativele  și activitățile desfășurate în cadrul Colegiului nostru se vor concretiza în realizarea unui învățământ de calitate, în menținerea standardelor de excelență, fapt deja cunoscut în peisajul  școlar hunedorean.

Suntem o școală cu personalitate morală puternică, iar crezul nostru este că prin educație, prin cultivarea unor valori-cheie precum: munca, încrederea, onestitatea, competența, performanța, curajul acțiunii civice, prin educarea drepturilor omului, influențăm infrastructura mentală a societății românești.

Așadar, oferim societății tineri educați, formați, care vor aduce beneficii sociale pe termen lung  și vor spori standardele calitative ale omului modern, prin toate provocările acestei lumi a secolului XXI.

uzpcarasseverin

Despre autor

Articole asemănătoare

  1. Ddddddddd Reply

    Jumate dintre elevii din liceu sunt drogati cunoscuti prin localurile Devei.

Lasă un răspuns

*