default-logo

Premiile Ligii Scriitorilor pentru cărțile apărute în anul 2021

Liga Scriitorilor premiază an de an cele mai bune produse editoriale care au văzut lumina tiparului în anul editorial precedent. Pentru această ediție au fost luate în considerare cărțile sosite pe adresa conducerii naționale a LSR pentru jurizare până la 28 ianuarie 2022, reprezentând 227 cărți, făcându-se câte trei selecții pentru fiecare gen literar și în final au fost stabilite cărțile câștigătoare.

Cele 227 de titluri de cărți și reviste selectate au apărut sub siglele unui număr de 213 edituri din 13 orașe din țară, chiar în condițiile precare de izolare, sau poate tocmai de aceea, unii scriitori au fost prolifici, au scris și au pblicat și în anul 2021 lucrări reprezentative.

Ținând cont de faptul că aceste cărți au fost scrise  în interiorul Limbii Române, premiile s-au acordat exclusiv pe baza criteriului valoric, indiferent de apartenența la vreo organizație profesională a autorilor. Liga Scriitorilor, militând consecvent pentru promovarea spiritului democratic în lumea literară, a adoptat acest principiu încă de la înființare, în 2006, prin Statut.

Juriul, format din scriitorii Iulian Patca (președintele juriului), Ionuț Țene, Gavril Moisas, Voichița Pălăcean Vereș și Ion Constatinescu, reunit în ședința din 26 ianuarie 2022, a hotărât premierea celor mai bune cărți apărute în anul editorial 2021, astfel:

            1 – Premiul național pentru Opera Omnia

            ION CONSTANTINESCU, poet, prozator, epigramist, jurnalist, ctitor de reviste.

            2 – Premiul pentru cartea de poezie (din 67 de nominalizări)

            MIRCEA DORIN ISTRATE: „Jertfelnicul Ardeal”

            Editura Ecou Transilvan, Cluj-Napoca, 2021. Autorul este din Târgu Mureș, județul Mureș. Pentru admirabila reușită de a restitui extraordinarea vitalitate a poeziei patriotice și a spiritului national, cu virtuți literare de necontestat, într-o vreme de declin al valorilor și de  ignorare a ceea ce ne definește ca neam.

            EUGEN BURGHELEA: „Rime brumării”

            Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2021. Autorul este din București.

            Pentru ineditul dialog romantic și intimist cu poezia, ca iubită serafică, dar și cu sine însuși, într-un ritual lyric marcat de sacralitate.

            DOREL NEAMȚU: „Albastrele iubiri”

            Editura Diacostampet, Petroșani, 2021.

            Autorul este din Petroșani, județul Hunedoara.

            Pentru universal lui liric atotcuprinzător și totuși unitar, cu inflexiuni moderne și tradiționale, care iau forma unor exprimări metaforice de profunzime.

            3 – Premiul pentru „Cartea de proză” (roman, din 19 nominalizări)

            NICOLAE SUCIU: „Didactica Nova”

            Editura Limes, Florești-Cluj, 2021.

            Autorul este din Dumbrăveni, județul Sibiu.

            Pentru trilogia romanescă desfășurată pe 435 de pagini memorabile, frescă multiculturală complex a unei comunități citadine și liceale ardelene din zilele noastre, cu o fauna pitorească din jungle imprevizibilă a democrației noastre originale.

            4 – Premiul pentru „Cartea de proză scurtă” – din 17 nominalizări

            ANA-CRISTINA POPESCU: „Cercul”

            Editura Info RapArt, Galați, 2021.

            Autoarea este din Caransebeș, județul Caraș-Severin.

            Pentru farmecul povestirii și firescul cu care crează situații complexe și personaje verosimile, pe care le abordează cu empatie și credibilitate.

            5 – Premiul pentru „Cartea de satiră și umor” (din 11 nominalizări)

            HOREA GANA: „GANAGRAME “

            Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2021.

            Autorul este din Arad, județul Arad.

            Pentru noblețea și farmecul epigramei, scrisă cu talent în mod elevat, în care umorul succulent și satira acidă sunt mărci inconfundabile ale autorului, în lupta sa cu morile de vânt.

            6 – Premiul pentru „Cartea de critică, eseu și istorie literară” (din 14 nominalizări)

            ELENA CĂPĂȚÂNĂ: „Depinde de noi”

            Editura Alchimia Cuvântului, Mogoșoaia, județul Ilfov.

            Autoarea este din București.

            Pentru împlicarea cu talent în promovarea unor eseuri de calitate, adevărate lecții tulburătoare de viață, pe teme fundamentale ale condiției umane.

            7 – Premiul pentru „Cartea de memorialistică și spiritualitate” (din 9 nominalizări)

            GHEORGHE GIURGIU: „Tablete pentru neuitare”

            Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2021.

            Autorul este din Dej, județul Cluj.

            Pentru cele aproape 400 de pagini de radiografie culturală, de eseuri, jurnale, cronici și proză scurtă umoristică, cu fapte de viață reprezentative din ultimile cinci decenii și cu o documentare literară fără cusur.

            8 – Premiul pentru „Cartea monografică și de cultivare a valorilor tradiționale” (din 10 nominalizări)

            MUGUREL PUȘCAȘ: „Rușii Munți, file de monografie”

            Editura Princeps Multimedia, Iași, 2021.

            Autorul este din Reghin, județul Mureș.

            Pentru remarcabilul travaliu de cercetător împătimit de istoria unei comunități rurale, căreia îi face o prezentare empatică și complexă în doar… 562 de „file de monografie”.

            9 – Premiul pentru „Cartea de antologie și de cultură a valorilor literare” (din 13 nominalizări)

            LILIANA MOLDOVAN: „Orizonturi mureșene”

            Editura Ecou transilvan, Cluj-Napoca, 2021.

            Autoarea este din Târgu Mureș, județul Mureș

            Pentru calitatea demersului critic în a reliefa în medalioane literare opera unor confrați și altruismul cu care promovează valorile culturale.

          10 – Premiul pentru „Cartea de debut” (din 8 nominalizări)

            DAN NEICUȚESCU: „Tinerețe abandonată”

            Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2021.

            Autorul este resident în SUA.

            Pentru perseverența cu care promovează o poezie meditativă, ușor nostalgică, în stil clasicși în manieră cu totul personală, pe teme existențiale și ale relațiilor interumane.

            11- Premiul pentru „Cartea de publicistică literară” (din 12 nominalizări)

            ANDREI CALICEA: „Oricine la vârsta de 19 ani dorește viață”

            Editura Orhei, R. Moldova.

            Autorul este din Orhei, R. Moldova.

            Pentru calitatea și ineditul informațiilor documentare cuprinse în 810 pagini, referitoare la calvarul unui oraș martir din anii 1940-1941, cu o impresionantă ilustrație grafică și imagini pentru veșnică pomenire și neuitare.

            12 – Premiul „Cartea pentru copii” (din 8 nominalizări)

            MARIANA CRISTINA POPAN: „Anotimpurile copilăriei”

            Editura Armonii culturale, Slobozia, 2021.

            Autoarea este din Baia Mare, județul Maramureș.

            Pentru dezinvoltura cu care scrie versuri interactive pentru copii, cu dragoste și farmec, prin oferte generoase și provocatoare pentru toate vârstele.

            13 – Premiul pentru „Cartea-jurnal de călătorie” (din 9 nominalizări)

            MARINELA BELU-CAPȘA: „India – dincolo de timp”

            Editura Scrisul Românesc, Craiova, 2021.

            Autoarea este din Rm.Vâlcea.

            Pentru capacitatea de a releva farmecul călătoriei și introspecției interculturale, frumusețea narării cu care construiește punți trainice între lumi atât de diferite și totuși complementare.

            14 – Premiul pentru „Publicații literare periodice” (din 30 nominalizări)

            Revista „Bucureștiul literar și artistic”. Director Coman Șova, redactor șef Florentin Popescu)

            Pentru promovarea literaturii autentice.

            Revista BOGDANIA. Director Ionel N. Marin.

            Pentru promovarea tinerelor talente.

            Revista RITMURI BRAȘOVENE. Director fondator Viorica Popescu

            Pentru calitatea exprimată în formă și conținut, dar și pentru consecvența cu care promovează valorile literare și culturale.

            Revista ARENA LITERARĂ. Director R. N. Carpen, redactor șef Aureliu Goci.

            Pentru deschiderea paginilor tinerilor autori.

            15 – Premiul „Laudatio” al Ligii Scriitorilor din România

            DORINA CATARIG: „Floare de nu-mă-uita”(roman)

            Editura George Coșbuc, Bistrița, 2021.

            Autoarea este din Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud.

            Pentru modul în care ne spune o poveste de dragoste în conexiune cu relațiile complexe interumane.

            16 – Premiul special al Ligii Scriitorilor din România

            MILENARIUM – Dicțonar enciclopedic al scriitorilor români la începutul mileniului al III-lea.Volumul I. Coordonator Gheorghe A. Stroia.

            Pentru proiectul de mare anvergură internațională de promovare a scriitorilor români de pretutindeni.

Despre autor

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

*