default-logo

Un titan al istoriografiei românești contemporane

Domnul profesor Ioan Scurtu, mentor și coleg al multor generații de slujitori al muzei Clio, a împlinit, 27 noiembrie 2020, venerabila și frumoasa vârstă de 80 de ani. Se cuvine ca la un asemenea strălucit eveniment sa-l onorăm cu salutul și recunoștința noastră pe maestrul și magistrul profesor urându-i în continuare o sănătate de fier și încă mulți ani să slujească ca și până acum pe aceleași metereze ale științei și adevărului istoric. Pentru că personalitatea cu adevărat de excepție Ioan Scurtu s-a aflat mai bine de 50 de ani în primele rânduri ale frontului celor care printr-o dăruire exemplară și-au închinat întreaga capacitate intelectuală slujirii pe tărâmul istoriografiei, atât ca dascăl de excepție parcurgând toate treptele învățământului superior de la șef de lucrări la decan și chiar rector dar și ca manager aflându-se muli ani la cârma unor instituții naționale atât din învățământ cât și de cercetare istorică sau arhivistică.

Un loc  cu totul aparte în cariera ilustrului magister l-a ocupat cercetarea științifică istorică în sine. Roadele unei asemenea incomensurabile preocupări, mai ales pe tărâmul istoriei naționale și universale contemporane s-au concretizat de-a lungul neobositei sale cariere în cele 140 de volume publicate din  care 40 cărți de autor, 43 de coordonator și autor, 60 de coautor și peste 300 de comunicări științifice. Nu pe ultimul plan se situează și activitatea domnului profesor de conducere și îndrumare a unui impresionant număr de doctoranzi în științele istorice. Varietatea și diversitatea domeniilor abordate și a metodologiei cercetării au stat la baza muncii sale de creație atât la catedră cât și în funcțiile manageriale încredințate în diferite perioade. Se știe că a condus cu rezultate de excepție atât Arhivele Naționale Istorice Centrale cât și Institutul Național de Istorie ” Nicolae Iorga”. Au fost perioade în care cele două instituții și-au schimbat radical menirea devenind din depozitare, adevărate oficii de cercetare științifică și editarea de culegeri de documente atât de necesare istoricilor și cercetătorilor diferitelor domenii istorice.

Activitatea prodigioasă a distinsului și dragului nostru octogenar a fost în general apreciată în epocă la adevărata valoare, profesorul Scurtu fiind recunoscut și răsplătit ca unul dintre cei mai profunzi și prolifici istorici români, numele său rămânând încrustat pentru totdeauna în cartea de aur a marilor istorici ai neamului de la cronicari până la cei contemporani. Personal am fost un vajnic admirator din umbră al maestrului iar atunci când am intrat în contact colaborând la diferite proiecte și evenimente pe diferite teme fierbinți ale istoriei naționale am simțit din plin căldura unui suflet mare și nobil, statornic, gata să sară în ajutor și să sprijine orice inițiativă benefică educației patriotice și aprofundării înțelegerii resorturilor fundamentale ale adevărurilor istoriei noastre multimilenare.

Să ne trăiți încă mulți ani domnule Profesor și Dumnezeu să vă călăuzească strădaniile spre noi și noi cercetări și scrieri valoroase, pentru că mai mult decât oricând avem nevoie de baze solide pentru reorientarea educației patriotice a tinerelor generații și nu numai. 

La mulți ani!

Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, Membru A.O.Ş.R.

art-emis.ro

Despre autor

Lasă un răspuns

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.