Propunere dispozitiv pentru „Transmiterea pe cale electronică a Luminii Sfinte de la Ierusalim direct în casele credincioșilor”

Este vremea proiectelor curajoase !

PROPUNERE

 privind

„Transmiterea pe cale electronică a Luminii Sfinte de la Ierusalim direct în casele credincioșilor”

PROPUNERE DISPOZITIV

PRIVIND APRINDEREA INSTANTANEE şi CONCOMITENTĂ A „LUMINII  SFINTE” DE LA IERUSALIM  IN TOATE BISERICILE DIN ROMÂNIA ȘI DIN DIASPORA, ÎN TOATE CASELE CREDINCIOȘILOR. 

Avantajele implementării acestei propuneri sunt următoarele:

 1. Sistemul este extrem de fiabil (dispune de 3 CANALE de comunicaţie independente: satelit, Internet sau telefonie GSM, care pot fi folosite ca sisteme de rezervă), asigurând simultaneitatea producerii miracolului de la Mormântul Sfânt cu aprinderea instantanee a Luminii Sfinte în absolut toate bisericile aflate în cele mai îndepărtate meleaguri ale României, în toate casele celor ce doresc să aibă lumina sfântă;
 2. Costurile sunt evident mai mici;
 3. Sunt ocolite rigorile stricte ale carantinei, atât din Israel cât și din România, împiedică răspândirea pandemiei de CORONAVIRUS.
 4. Orice firmă de pază, din oricare eparhie, poate instala prin tehnicienii săi acest sistem, care se bazează pe transmiterea instantanee a unui semnal radio, la distanță, în cazul nostru concret, atunci când se detectează aprinderea unei lumânări, la Biserica Sfântului Mormânt.
 5. Finalizarea cu succes a acestei propuneri pentru Paştele 2020 va demonstra vitalitatea Bisericii Ortodoxe Române, efortul de modernizare, universalitatea credinţei ortodoxe în întreg spaţiul naţional şi, mai ales, inteligenţa slujitorilor ei. 

INTRODUCERE

Rezumat al Ceremoniei de aprindere a Luminii Sfinte la Sfântul Mormânt de la Ierusalim

 Aprinderea sfintei lumini la Mormântul Mântuitorului este o minune Dumnezeiască, de netăgăduit, de aceea nu trebuie explicată.

 Scenariul aprinderii luminii este următorul: 

 1. Sâmbăta dimineaţa, toate luminile şi toate candelele din Sfântul Mormânt şi din toată Biserică se sting.
 2. Se aşează vată curată pe piatra de deasupra Sfântului Mormânt
 3. Apoi se pecetluieşte uşa Sf. Mormânt în faţa clerului şi a întregii mulţimi cu 4 peceti, adică cu două panglici de pânză albă, cu ceară şi peceţi la capete, aşezate astfel ca să formeze litera X.
 4. Poliţia păzeşte din acest moment Sfântul Mormânt cu stricteţe ca nimeni să nu se mai poată apropia de uşa închisă.
 5. În Biserica devenită neîncăpătoare, se află numeroşi oameni veniţi din toate părţile lumii, având ocazia de a vedea marea minune ce avea să se întâmple.
 6. În jurul orelor 14, sâmbătă, Patriarhul Ierusalimului cu tot clerul ortodox iese din Altar, purtându-se înaintea lor cele 12 steaguri cu însemnări din viaţa Mântuitorului şi ocolesc Sfântul Mormânt de trei ori în versuri de cântări şi în sunetele clopotelor care sună în tot Ierusalimul: „Axios, Kirie eleison” adică „Vrednic Este, Doamne miluieşte
 • Patriarhul, îmbrăcat numai în stihar, care simbolizează Giulgiurile cu care Iisus a fost înfăşurat în groapă, intră în Paraclisul Sfântului Mormânt
 • Un diacon ţine un potir de aur foarte preţios şi aşteaptă alături de uşa 

Sfântului Mormânt

 • Patriarhul se apleacă în genunchi cu capul plecat pe Sfânta Piatră şi 

face rugăciuni. 

 • Arabii creştini aleargă prin Biserică, bătând din palme şi cu voci 

puternice în limba lor roagă pe Dumnezeu ca să vină Lumina.

 •  Deodată, un vânt lin se simte pe deasupra pietrei Sfântului Mormânt.
 •  Vântul dispare şi pe Piatră începe să apară stropi. Se formează o rouă

 de lumină albă-albăstruie, care nu arde deşi este o lumină de foc.

 •  Patriarhul Ierusalimului, cu ochii scăldaţi în lacrimi, se ridică de la 

pământ emoţionat de lumina primită de la Bunul Dumnezeu, pe care o adună şi o aşează în vasul de aur. Aceasta lumină nu arde atunci. 

 •  Luând două buchete de lumânări, le aprinde din roua de lumină şi 

strigă : “Veniţi de primiţi Lumină

 •  Deodată, toate clopotele sună iar toata lumea cade în extaz ”.

  Câteva observații: 

Aşadar, la început, Lumina Sfântă este o rouă de lumină albă-albăstruie, care nu arde.

Patriarhul Ierusalimului „aprinde”  cele două buchete de lumânări de la „rouă de lumină”.  Acesta este fenomenul care desfide orice lege a fizicii termodinamice, fiind considerat pe bună dreptate, o minune Dumnezeiască. 

În continuare,  însă, transmiterea luminii de la o lumânare la alta este un fenomen fizic banal, care nu are nimic miraculos în el.

 De fapt nu se transmite lumina, ci se creează condiţiile ca lumânarea receptoare să se aprindă şi ea de la căldura primei lumânări, ajunsă la  temperatură de incandescenţă.

Totodată, putem spune că, atunci când aprindem o lumânare de la alta, nu avem de a face cu un transfer material de lumină, masă, energie sau temperatură, ci de fenomenul de iniţiere a aprinderii, urmată de combustie, prin contact direct,  pornind de la un corp incandescent la altul cu o temperatură inferioară primului.

Ca dovadă că nu avem de a face cu un transfer material de substanţă, ci doar un proces fizic de aprindere, prin combustie, este şi faptul că, de la o lumânare se pot aprinde zeci şi sute de lumânări, fără ca intensitatea luminii primei lumânări să se diminueze, funcţie de numărul lumânărilor aprinse prin acest procedeu, ci se consumă doar ceara, fitilul,  proporţional cu timpul de ardere. 

Aceste explicaţii sunt esenţiale pentru a justifica posibilitatea teoretică a folosirii unui nou sistem de transmitere a luminii sfinte în toate bisericile și casele, simultan  şi compatibilitatea lui cu preceptele teologice.

DETALIILE TEHNICE ale PROIECTULUI

Iată schema grafică de aducere a  luminii sfinte la Bucureşti și de aici în toată România, ante 2020  

Sfântul Mormânt  –  Biserici

        Deci, între Mormântul Mântuitorului de la Ierusalim şi bisericile din România, lumina sfântă parcurge,  întârzie peste 9 ore, parcurgând  9 tronsoane principale, urmate de câteva mii de alte trasee secundare, constând într-o cursă de avion internațională dus-întors, și alte curse de avion interne, respectiv deplasări cu autovehiculul. Apoi răspândirea luminii sfinte de la biserică în casele din fiecare cartier, sat, comună, oraș.

DESCRIEREA PROIECTULUI NOU PROPUS

        Aducerea și distribuirea Luminii Sfinte constă în esență în implementarea unui  Releu digital, care să transforme instantaneu lumina de la Sfântul Mormânt în mii și mii de lumini în bisericile din România și cele din Diaspora, în milioane de case.

Conform proiectului pe care îl propunem, transferul instantaneu al Luminii Sfinte este redat în schema de mai jos:

  Mormântul Sfânt            RELEU DIGITAL          Biserici din România

case, blocuri, locuințe.       

              Din punct de vedere tehnic, proiectul propune următoarea schemă de funcționare:

         Senzorul optic sau sonor transformă „Lumina Sfântă” în semnal audio –apoi semnalul audio este transmis printr-un canal de comunicaţie în România și în toate țările unde sunt biserici românești pentru Diaspora – semnalul audio astfel recepționat în altar sau în casele credincioșilor este transformat în „Lumină Sfântă”, simultan la Ierusalim, Biserici, Mânăstiri și locuințe.

         Aceasta presupune, în mod obligatoriu,  ca în preajma Mormântului Sfânt să se afle un preot al Patriarhiei Române iar în studioul de la Bucureşti al „Radio Trinitas” un operator, care va primi semnalul și îl va retransmite în eter, pentru a fi receptat în toate bisericile, catedralele sau prin intermediul Internetului. 

Preotul din partea Patriarhiei va aprinde o lumânare, de la Lumina Sfântă, pe care o va apropia de un senzor de lumină, care transformă lumina în semnal sonor. Acest semnal se va transmite printr-un telefon mobil/radio telefon la Bucureşti, semnificând momentul aprinderii Luminii Sfinte.

În studioul Radio Trinitas, redacția tehnică va recepționa semnalul sonor transmis de la Ierusalim și îl va transmite instantaneu, prin postul de radio cu același nume și prin Internet pentru credincioșii din întreaga Românie sau lumea întreagă, tuturor miilor de biserici ortodoxe din România sau din întreaga lume, în toate locuințele ce vor dori să participe la acest experiment.

În altarul fiecărei biserici din România sau din diaspora (în zeci sau sute sau de case din fiecare cartier, comună sau oraș) va exista fie un aparat de radio,  poziţionat pe frecvenţele „ Radio Trinitas”, fie un telefon cu facilități de legături la Internet) precum şi un dispozitiv electronic simplu, de iniţiere a aprinderii, alcătuit dintr-un releu, care va transforma semnalul sonor în curent electric, acesta va acționa un aprinzător piezoelectric (cum sunt cele de aprins aragazul), în sfârșit acest dispozitiv va iniția aprinderea unei flăcări, ce va aprinde un smoc de vată, îmbibată în spirt sau substanță inflamabilă.

Bucata de vată este scufundată într-un recipient/borcan de sticlă. Odată declanşată combustia, preotul/creștinul în casa sa va aprinde de la bucata de vată o lumânare mare, care va arde în altar până la miezul nopţii, sau se va răspândi prin purtători de lumină sfântă, la casele creștinilor, într-un interval de timp, suficient de lung, de 10 ore, preîntâmpinând aglomerația tradițională.

Pentru ca releul să funcționeze perfect, se vor face câteva repetiții prealabile pentru verificarea funcționării acestuia.

        În acest mod, se poate afirma că, la orele 14, în miile de biserici din România, dar şi în toate bisericile ortodoxe  româneşti din întreaga lume, în câteva sute sau mii de case se va aprinde concomitent lumina sfântă de la Ierusalim, transmisă prin circuit  radio sau digital.

        Apoi, lumânarea aprinsă într-un astfel de mod se va  distribui vecinilor dintr-un, bloc, sat, comună sau cartier, într-un timp suficient de lung –circa 10 ore.  

Prin urmare, România va fi prima ţară din lume, unde lumina sfântă se va aprinde, în acelaşi timp cu aceea de la Ierusalim, nu doar într-una sau două biserici, ci în mii de lăcaşe de cult, concomitent în mii și mii de case, apartamente și așa mai departe iar Ortodoxia Românească îşi va demonstra şi cu această ocazia vocaţia spre universalitate.

                                            DISCUŢII

Celor care îşi vor manifesta scepticismul privind utilizarea mijloacelor moderne de radio-comunicaţii în activitatea bisericii spunând că pe vremea Mântuitorului nu existau asemenea inovații, le reamintim că, la 9 octombrie 1932 a avut loc prima transmisie radio în direct a slujbei de la „Biserica Sf. Silvestru”, iar în acelaşi an, la 25 decembrie, s-a difuzat prima transmisie de la Patriarhie, cu Pastorala Patriarhului Miron Cristea.

În condițiile actuale, slujbele religioase se transmit prin radio și televiziune, ceea ce arată că Biserica Ortodoxă Română s-a arătat deschisă la noutăţile tehnologiei secolului, aparatura digitală de transmisie fiind o prezenţă obişnuită la ceremoniile liturgice desfăşurate în interiorul bisericii.

Avantaje folosirii noului sistem:

– procedeu descris mai sus este ieftin şi sigur, confortabil şi mai ales preîntâmpină răspândirea epidemiei în rândul credincioșilor.

– aprinderea luminii sfinte, prin releu digital, în lăcaşele de cult din România, concomitent în câteva locații, mai întâi, dar apoi, într-un interval de 10 ore (sâmbătă, orele 14-sâmbâtă 24), în sute de mii de case, va elimina  îmbulzeala specifică din interiorul sau curtea bisericilor, va asigura accesul egal și fără riscuri, fără să se creeze probleme organelor de ordine, va fi în folosul acestor milioane de credincioşii ortodocşi români din ţară (care până acum aveau doar ei exclusivitatea acestui privilegiu de a beneficia de lumina sfântă adusă cu avionul de la Ierusalim) dar și al milioanelor de credincioşi ortodocşi români din diaspora, care sărbătoreau la diferențe de o oră, două sau mai multe, aprinderea luminii sfinte, dar nu aceea adusă cu avionul de la Ierusalim.

          –  de noul sistem pot beneficia atât  credincioşii ortodocşi, cât şi adepții altor rituri creştine de pe teritoriul României (catolicii şi greco-catolicii, atunci când sărbătoarea Învierii Domnului Iisus Hristos se celebrează în aceeaşi dată), dacă doresc acest lucru.

– se elimină cheltuielile costisitoare ale deplasării delegaţiei însoţitoare; nu mai este nevoie de containere speciale, cu pericol de incendiu la bordul avionului; nu va mai fi  necesară deplasarea a mii de slujitori ai bisericii, de la sediul arhiepiscopiei la sediul protopopiatelor şi, mai departe, la biserici; este prevenit riscul ca flacara să nu ajungă la timp; se respectă atât ritualul, în liniile sale esențiale, dar în forme moderne (în sensul că se elimină avionul și se înlocuiește cu semnalul digital);  costul total al sistemului, pentru fiecare biserică, locuință este de aproximativ 100 RON (un releu electric, un aprinzător piezoelectric, respectiv un recipient, amestec de vată şi lichid inflamabil.)

Ca imagine, B.O.R. ar avea de câştigat în rândul tinerilor, cât şi în cel al intelectualilor, demonstrând că ştie să se adapteze vremurilor actuale.

Faţă de avantajele acestui proiect, credem că ar merita să fie testat, măcar parţial, în cursul Paștelui din acest an, 2020.

 Sistemul digital poate fi uşor de implementat, într-o primă etapă doar în câteva zeci de lăcaşe de cult, pentru a vedea eficacitatea acestuia, iar apoi generalizat.

 1. Acest proiect al aprinderii luminii sfinte (simultan în toate bisericile ortodoxe din România,  în case și apartamente iar apoi, în timp de 10 ore în toată România), concomitent cu aprinderea luminii sfinte la Ierusalim, are ca precedent în lumea laică contemporană aprinderea flăcării olimpice, în 1976, în  Olimp (Grecia), simultan cu transmiterea prin intermediul comunicaţiilor prin satelit și aprinderea aceleiaşi flăcări la Otawa, oraşul care a găzduit Jocurile Olimpice.

 Importantă este însă semnificația acestui gest: un semnal la adresa globaliștilor care, în fiecare an, cu prilejul Orei Pământului, sărbătorită la 29 martie, sting lumina pe întregul Pământ, timp de două ore. În România, Grădina Maicii Domnului, de Paște, Lumina se aprinde în întreaga țară, nu se stinge !

  Dan Toma Dulciu / UZPR/ Viena

                              

                                

Despre autor

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

*

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.