„Comunitatea Hyperboreea” – un proiect românesc revoluționar

Un număr important de personalități, constituite recent în comunitatea Hiperboreea, și-au dat deja mâna pentru a duce în concret idei, proiecte și inovații care pot transforma lumea în bine.

Misiunea

Comunitatea Hyperboreea este comunitatea oamenilor capabili să contribuie cu viziunea și realizările lor la o schimbare de paradigmă în societatea noastră.

Comunitatea Hyperboreea (https://comunitateahyperboreea.com) acționează într-o abordare multi și transdisciplinară în domeniile științei, cunoașterii și dezvoltării personale, având ca scop final oferirea de soluții inovatoare, capabile să revoluționeze viața tuturor.

Comunitatea Hyperboreea își propune să folosească știința pentru a găsi răspunsuri la întrebările fundamentale cu privire la sensul vieții umane.

Membrii comunității vor să contribuie la crearea unei lumi mai inteligente, mai bune, mai curate, mai elevate, mai prospere, în care oamenii să fie ajutați să își împlinească potențialul pe care îl au.

De ce „Comunitatea Hyperboreea”?

Din două motive:

 1. Numele comunității face trimitere la un tărâm mitologic care a fascinat Antichitatea: HIPERBOREEA – o lume ideală în care se spune că oamenii erau mereu tineri și trăiau fericiți 1000 de ani.
 2. Geto-dacii, strămoșii principali ai românilor de astăzi, sunt asociați de izvoarele istorice antice, grecești și latine, cu lumea mitică a hiperboereenilor. Astfel, documentele istorice ale antichității îi numesc adeseori pe geto-daci hiperboreeni sau veniți din Hiperboreea.

Departamentele active ale comunității sunt următoarele:   

 1. Noua Știință și Noua Spiritualitate (Prof. univ. dr. Dumitru Constantin Dulcan, Prof. univ. dr. Adrian Restian, Dr. ing. Dumitru Grigore, Claudia Nicoleta Vija)
 2. Inventică și Inovație (Iuliean Horneț – inventator și om de afaceri, Conf. univ. dr. ing. Alexandru Stănilă – inventator, Alexandru Mironov, Ing. Ioan Hossu – inventator și om de afaceri)
 3. Medicină și noi Paradigme Medicale (Prof. univ. dr. Radu Dop, Lect. Univ. dr. Mihaela Gheorghiu, Asist. Univ. drd. dr. Maria Florina Trandafir)
 4. Neuroștiințe (Prof. univ. dr. Leon Zăgrean, Dr. Mara Ioana Ieșanu)
 5. Cercetare exploratorie (Dr. Ing. Florin Munteanu)  
 6. Istorie și Identitate (Dan Oltean – istoric, Vasile Lupașc – istoric, Prof. dr. Mihai Popescu)
 7. Educație (Prof. dr. Florin Colceag, Rodica Efros, Mihai Grăjdeanu) 
 8. Arhitectură, Urbanism și Peisaj (Dr. arh. habil. urb. Cerasella CRĂCIUN, Dr. urb. peisag. Raluca Duică, Mstd. urb. peisag. Codruț PAPINA)
 9. Jurnalism și Comunicare (Doru Dinu Glăvan, Daniel Roxin, Miron Manega, Mădălina Corina Diaconu)
 10. Juridic(Avocat Diana Iovanovici-Șoșoacă)

 

Miron Manega

Despre autor

Articole asemănătoare

 1. Melinte Stefan Reply

  EUHTEROGONUL SAU SFÂNTA SCRIPTURĂ A LUMILOR CEREŞTI. NOI ROMÂNII TRĂIM ÎNTR-UN UNIVERS DE UNIVERSURI ŞI ÎNTR-O LUME DE LUMI CEREŞTI. PRIN CREDINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE, SUB PUTEREA LUI DUMNEZEU VOM REDESCOPERI TAINELE MATERIEI ŞI UNIVERSULUI, AŞA CUM EL ESTE. AŞA SA NE AJUTE DUMNAZEU!

 2. Melinte Stefan Reply

  DIN PERSPECTIVELE MIŞCĂRII EUHTEROGONIC-ORTODOXE, A CELOR TREI DIMENSIUNI DE SPIRITUALITATE ORTODOXĂ, ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI ÎNTREGITOR-DREPT-MĂRITOAREA BISERICĂ ORTODOXĂ ROMÂNĂ, NOI ROMÂNII SUNTEM O PARTIŢIE VECTORIALĂ, CU ORIGINE DIRECŢIE ŞI SENS, DE MILIOANE ŞI MILIOANE DE ROMÂNI ORTODOCŞI, FIECARE DINTRE NOI, CU DIFERITE GRADE DE CUNOAŞTERE ŞI ÎNSUŞIRE A JURISDICŢIEI CANONICE ŞI A DOGMATISMULUI ORTODOX. CU TOŢII NE ORIGINĂM ÎN ÎNVĂŢĂTURA D-LUI IISUS HRISTOS, AVEM ACEAŞI DIRECŢIE, DE A NE ÎNDUMNEZEI ŞI CREŞTE ÎN HAR ŞI ACELAŞI SENS, PENTRU NOI ESTE MÂNTUIREA NOASTRĂ. ÎN MENTALUL EUHTEROGONIC SE MANIFESTĂ O DIMENSIUNE ANTICIPATIVĂ DE PROFETIZARE CU FUNDAMENT ÎN ORIZONTUL DE A REDESCOPERI CREAŢIA DIVINĂ, TAINELE MATERIEI ŞI UNIVERSULUI, AŞA CUM EL ESTE.
  Şi de aceea în abordările mental-euhterogonice se apreciază că: a învăţa, a înţelege şi a cunoaşte legile evolutive ale acestei lumi este calea euhterogonică de a dăinui prin supravieţuire. În dimensiunile planetare de spiritualitate, mesajul euhterogonic este: ,,Ortodocşi, catolici, protestanţi şi neo-protestanţi, în istoria acestei lumi, misiunea noastră, a creştinilor de orice confesiune este ca împreună cu reprezentanţii bisericilor celorlalte popoare să ne unim puterile, astfel încât să facem ca, lumea şi civilizaţia helio-terică să dăinuie, spre a-şi atinge apogeul ei evolutiv.”. DESPRE EUHTEROGON SAU SFÂNTA SCRIPTURĂ A LUMILOR CEREŞTI.

 3. Melinte Stefan Reply

  SĂ NE OMAGIEM ISTORIA.

  ÎN VREMEA LUI BUREBISTA, REGATUL DACIC STRĂBUN A FOST PRIMUL STAT CENTRALIZAT, DIN MULTIMILENARA NOASTRĂ ISTORIE. ,,SCRUTER – DAIN” SEMNIFICĂ VOINŢA DE A SCRUTA ERELE DĂINUIRII, ASTFEL ÎNCÂT NOI ROMÂNII-REHONI SĂ PUTEM ACCEDE, SPRE ERA APOGEULUI EVOLUTIV, AL LUMII NOASTRE. .,,DE PE SFÂNTUL MUNTE PRIVESC, SPRE NISTRU ŞI CODRII BUCOVINEI, SPRE TISA ŞI MUNŢII APUSENI AI TRANSILVANIEI ŞI DE LA DANUBIU ŞI PÂNĂ LA MAREA CEA MARE, ACEASTA ESTE REHONIA, ŢARA ŞI PATRIA SFÂNTĂ A ROMÂNILOR EHONI, LIBERI ŞI IUBITORI DE DUMNEZEU.”

  NOTĂ: În această viziunea, Sfântul Munte este vârful Omul din munţii Bucegi – lanţul Carpaţilor Meridionali;

  SINAIA: – oraş ehonic;

  BRAŞOVUL ≡ TRIENTE – viitoarea capitală diplomatică a României. Se reia în această scriere mai vechea viziune a diplomatului Nicolae Titulescu, prin care, acesta susţinea că viitoarea capitală a României să fie la Braşov.

  Ehoni:-fiinţe dăinuitoare, cei ce vor dăinui în istoria lumilor cereşti.

  Rehoni-românii adepţi ai cultului euhterogonic.

 4. Melinte Stefan Reply

  MIȘCAREA EUHTER-ORTODOXĂ.
  CONTRIBUȚII LA DEZVOLTAREA NOȚIUNII DE FAMILIE.

  Omul se va crea pe sine şi noţiunea de familie va suporta ajustări.
  Începutul acestei ere îl constituie ingineria genetică, înobilarea codului genetic origine, fecundarea în vivo şi in vitro, reproductibilitatea codului genetic origine, omul generându-se pe sine, altfel decât prin procreaţie naturală.
  Un individ, ciclu humanoid vital este reproductibil şi el se mai poate crea cel puţin o dată prin diageneză, în acest mod având posibilitatea de a-şi retrăi viaţa terestră origine-identitatea sa ehonică, fiind determinată de instituţii abilitate ale statului.
  Orice copil ehon cu un cod genetic înobilat, care se va naşte va fi înregistrat de structurile administraţiei publice locale iar biserica va oficia botezul.
  Un individ Ciclu Humanoid Vital Origine (C.H.V.O.) este reproductibil prin diageneză, o dată, de două sau de mai multe ori, în general totul depinzând de puterea sa financiară, de legile evolutiv statale sau de interese din afara sferei sale.
  Acordarea dreptului la viaţă după viaţă va fi legiferat şi instituţiile statale, abilitate de lege, împreună cu Biserica vor trata pe noul născut ehon ca pe orice om născut, om natural. Dacă omul ehon, poate fi un creştin ca şi omul biblic-răspunsul este da, poate fi şi are libertatea de a-şi alege cultul.
  Dacă omul ehon, în a doua sa viaţă (al doilea ciclu vital origine) se poate căsători cu o altă femee, în cazul în care soţia lui din primul ciclu vital nu a obţinut un certificat ehonic (dreptul la retrăirea ciclului său vital origine), răspunsul este da.
  În cazul în care prima soţie a obţinut certficatul ehonic ca şi soţul ei, atunci la maturitate, ei au obligaţia de a se căsători şi de a oficia în Biserică noua lor unire.
  În a doua lor viaţă înobilată, ehonii vor avea înregistrată în actele lor de identitate primul cod numeric personal, copii din prima viaţă şi cei din vieţile ulterioare se consideră fraţi de ordinul I, II , III…Copii din prima viaţă se pot adresa părintelui lor care poate fi mai tânăr decât ei cu apelativul de ,,tată” şi ,,mamă”. Dreptul roman se va aplica pentru toate ciclurile humanoide înobilate şi reproduse.
  Toate drepturile succesorale după decesul din prima viaţă vor fi preluate, potrivit legii de urmaşi şi succesori, dar fără ca aceştia să aibă dreptul de a le înstrăina, ele trecând numai în folosinţa şi posesia lor.
  După naşterea sa prin diageneză, în a doua sa viaţă (al doilea ciclu vital origine), ehonul se va considera fiu al noilor părinţi şi toate drepturile sale din prima sa viaţă rămân în continuare să fie exercitate de urmaşii şi succesorii săi din prima viaţă iar el urmând să-şi exercite dreptul de proprietate după voinţa sa la maturitate, adică începând cu vârsta de 20 de ani. În cazul în care intervine decesul până la maturitate (20 de ani), toate drepturile sale materiale vor fi exercitate de urmaşi şi succesorii din prima viaţă, aceştia având obligaţia de a achita o sumă de bani (sultă) părinţilor ehonului decedat.
  A)- dacă ehonul trăieşte una sau mai multe vieţi consecutive, o viaţă consecutivă este atunci când naşterea în viaţa următoare este după un an de la decesul din viaţa anterioară.
  B)- dacă ehonul trăieşte una sau mai multe vieţi paralele (unistral) în timpul unei vieţi sau unistral în timpul unor vieţi consecutive, justiţia, instituţiile scientocrate şi Biserica îşi vor putea da verdictul cu privire la dreptul omului la o viaţă unistrală.
  Viaţa unistrală este atunci când omul trăieşte mai multe vieţi paralele în timpul unei vieţi terestre origine sau consecutiv-terestre origine.
  Honomul reprezintă numărul vieţilor paralele şi este hotărât de către justiţie, instituţiile scientocrate şi Biserică.
  Honomul este uniter atunci când omul origine trăieşte vieţi paralele (cicluri humanoide) în acelaşi timp, este vorba de un cod genetic origine (C.G.O.) şi de un număr de coduri genetic identice cu cel de origine care se nasc simultan sau aproape simultan.
  Honomul este diater, atunci când ciclurile humanoide paralele cu codul genetic origine sunt decalate în timp, astfel că individul origine se poate vedea pe sine la diverse vârste şi în alt timp biologic (pluripersoană). Honomul poate fi heteroter atunci când ciclurile humanoide suportă abateri faţă de codul genetic origine. Viaţa unistrală este una din treptele ehonice. Se pot naşte honoame de indivizi identici, naşterea prin diageneză fiind aproape în acelaşi timp sau la distanţe decalate în timp, astfel întâlnindu-se mai multe situaţii în funcţie de părinţi:
  a) când honomul cuprinde doi sau mai mulţi ehoni, care se nasc aproximativ în acelaşi timp din aceaşi părinţi,
  b) când honomul cuprinde doi sau mai mulţi ehoni care se nasc aproximativ în acelaşi timp dar din părinţi diferiţi, honomul numindu-se uniter în aceste prime cazuri. Când honomul de doi sau mai mulţi ehoni, care se nasc decalat (de ordinul anilor) în timp din aceaşi părinţi, când honomul de doi sau mai mulţi ehoni se nasc decalat în timp (de ordinul anilor) dar din părinţi diferiţi, honomul numindu-se diater în aceste ultime două cazuri. În viaţa unistrală relaţiile între membrii honomului sunt cele ce se stabilesc potrivit evoluţiilor societale, toţi membrii honomului supunându-se legilor societale. Totuşi membrii honomului se numesc între ei fraţi (surori) ai codului genetic origine care ,,botează” şi numele honomului.
  Căsătoria între ehoni (ca indivizi) este liberă. Căsătoria între membrii honoamelor de sexe diferite este de asemenea liberă şi se bucură de legislaţia căsătoriei în familiile omului biblic.
  Familiile ce s-ar crea prin unirea dintre diverşi membri ai unor honoame unitere, pentru evitarea confuziilor, vor trăi la distanţe mai mari unele de altele.
  Altfel dacă trei fraţi ai unui honom uniter (masculin) se căsătoresc cu trei surori ale unui alt honom feminin şi dacă aceştia ar trăi apropiaţi, între ei ar apare foarte des confuzii şi substituiri de persoană, viaţa transformându-se într-un carnaval de situaţii.
  De aceea, bărbaţii sau femeile din honoamele unitere se pot căsători liber, dar altfel încât să se evite aceste situaţii, uniterismul fiind considerat un impediment în situaţii de căsătorie între honoame.
  Alta este situaţia în cazul honoamelor diatere, căsătoria între membrii a două honoame diatere egale şi de sexe diferite fiind liberă.
  Astfel, dacă un bărbat cod origine se căsătoreşte cu femeea origine a honomului feminin şi ceilalţi fraţi se pot căsători liber cu celelalte surori şi dacă în honomul nou familie poate întreţine relaţii sexuale cu oricare dintre soţiile celorlalţi fraţi, atunci el poate întreţine relaţii sexuale de fapt cu ,,soţia sa” la diverse vârste, potrivit numărului familiilor honomului şi reciproc şi soţia sa ar putea întreţine relaţii sexuale cu ,,soţul ei” la diverse vârste.
  Soţii din honoamele familie diatere locuiesc cu familiile lor în spaţii independente şi trăiesc potrivit legislaţiei familiei clasice din istoria omului biblic.
  Soţii şi soţiile din honomul familie diater, au acte de identitate personale iar căsătoriile sunt recunoscute legal de către administraţiile publice locale şi Biserică. Un bărbat sau femee dintr-un honom diater se poate căsători sau nu cu o femee sau bărbat honom diater. Orice cuplu al familiei honomului diater poate deveni adeptul familiei clasice a omului biblic, prin aceasta renunţându-se la orice fel de relaţii sexuale cu fraţii sau surorile din honomul familie. Între cuplurile honomului familie diater pot avea loc certuri din cauza cărora unul sau mai multe cupluri se pot retrage din honomul familie.Cel sau cei care sunt adepţii retrăirii ciclului vital origine, sunt preocupaţi pentru strângerea de importante sume de bani pentru a-şi putea plăti cu ele dreptul de a se mai naşte prin diageneză.
  Pentru ca instituţiile scientocrate şi Biserica să nu-i refuze acest drept, el trăieşte o viaţă moderată. În baza cererii pe care el o formulează către Centrul Teritorial de Medicină Humanoidă şi prin achitarea taxelor, el se mai poate naşte o dată.
  Noii săi părinţi, la naştere vor primi o sumă de bani şi pe parcursul vieţii până la maturitate, ehonul copil va fi vizitat de către preotul paroh şi de către consilieri ai Centrului Teritorial de Medicină Humanoidă.
  La maturitate, el va fi pus în legătură cu ,,vestigiile” vieţii sale anterioare şi va avea accesul la banca personală de date din viaţa sa anterioară.
  Un ehon, se gândeşte întotdeauna la fratele său cod genetic origine C.G.O., care a trăit înaintea sa, la faptul că el trăieşte pentru că a voit fratele său şi de aceea el îi poartă adâncă recunoştinţă şi pioasă amintire.
  Ehonul îşi începe viaţa de acolo de unde a lăsat-o fratele său, adeseori el continuându-i planurile…El este totuşi liber în a-i accepta conexiunile cu fratele său C.G.O. din viaţa anterioară.
  În cazul când el renunţă la vechile conexiuni, el poate trăi o viaţă independentă, întocmai ca un om natural. În situaţia când acceptă conexiunile cu fratele său din viaţa anterioară, el se supune unui transfer de personalitate cunoscut sub numele de trapers.
  Trapersul este un eveniment cu inflexiuni creştine şi zile de meditaţie. Aceste meditaţii sunt făcute de ehon în casa fratelui cod genetic origine sau în apropierea acesteia. În cazul în care el acceptă transferul de personalitate, va primi şi o parte din averea sa, pe care el a lăsat-o prin testament pentru el, cel ce va veni.
  În zilele de meditaţie, ehonul primeşte banca de date a fratelui său, pe care o deţin fiii lui şi el retrăieşte viaţa fratelui său de la naştere până la extincţie.
  După zilele de maditaţie, ehonul se retrage în Biserică pentru a se ruga. Dainismul euhteron respinge unele excese cu origini în metempsihoză.
  Prin transferul de personalitate, nu se poate susţine că sufletul defunctului se reâncarnează întinerit în corpul noului născut. Nu negăm că există unele accente cu asemenea origini, cu sensul că acestea generează un vietempsi.
  Prin vietempsi, raţiunea şi conştiinţa ehonului se originează în viaţa anterioară a ciclului vital origine şi ,,nu are impresia că a mai trăit o dată povestind fapte dintr-o altă presupusă viaţă”. De asemenea este de aşteptat ca Biserica Ortodoxă cât şi cea Catolică să respingă dreptul de a avea o familie honom, considerând-o decadentă şi justiţia care se teme de crearea de confuzii în viaţa societală şi conflicte inter honom sau honoame.
  Este de aşteptat, ca reprogramarea informaţiei genetice şi înnobilarea codului genetic să aibă un mare viitor şi ciber-ehonii, cu vieţi active extrem de lungi să fie capabili de călătorii inter-astrale.
  Tinereţea fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte, este numai un basm popular, dar o prelungire a vieţii active prin influenţarea codului genetic este un viitor nu prea îndepărtat.
  Biserica Creştină atât cea Ortodoxă cât şi cea Catolică, marile foruri eclesiastice nu trebuie să respingă şi să nege la extrem noile cuceriri scientocrate.
  De altfel, Euhter-Ortodoxismul consideră că Biserica Ortodoxă, mai ales prin preoţii tineri, care sunt mai puţin conservatori, vor avea capabilitatea de a se conexa la noile provocări scientocrat-evolutive.
  Se poate spune, că statul prin ehonism îşi defineşte politicile demografice, încurajând sau descurajând creşterea populaţiei.
  De altfel, în stat se va aplica un echilibru între populaţia ehonică şi populaţia omului natural.
  Euhter-Ortodoxismul este împotriva şi cere ca în nici un stat din lume să existe pedeapsa de suspendare a dreptului de procreaţie naturală.
  A fi om natural, a fi ehon sau ehon euhterian este un drept fundamental al omului, care nu poate fi îngrădit de nimeni.
  În consonanţă, cu această afirmaţie, orice ehon sau ehon euterian se va bucura de dreptul la procreaţie naturală, căsătoria, morala şi instituţiile omului natural, putând fi liber acceptate sau respinse de aceştia.
  Nu este surprinzător, că statele care vor deţine tehnologiile ehonice vor influenţa lumea dotaţilor, supradotaţilor şi geniile unui popor.
  Cei care vor deţine monopolul asupra acestor tehnologii cerebral-humanoide, vor evolua mult mai rapid prin salt scientocrat către gradientele unei civilizaţii scientocrate iar celelalte popoare care vor rămâne la ritmurile procreaţiei naturale, vor fi popoare de interferenţă, simple debuşee şi pieţe de desfacere ale acestora.
  Nu este vorba de crearea prin ehonism a unor societăţi ,,geniocrate”, aşa cum susţin unii reprezentanţi ai unor geno-bio-companii.
  De la theosisul omului natural, la ,,euhtero” ca dumnezeire prin înnobilarea codului genetic, a fost un drum lung. ,,Hompersul”(Hp) individual este înţeles ca raportul dintre coieficientul de inteligenţă ,,Ci.” şi Putere sa fizică ,,Pf.”.
  Dacă Hp=Ci/Pf=1 individ echilibrat,
  Dacă Hp=Ci/Pf>1 individ preponderent inteligent,
  Dacă Hp=Ci/Pf<1 individ mai puţin dotat
  Ci şi Pf având gradiente de evaluare standard.
  Este posibil ca într-un viitor nu prea îndepărtat să se creeze popoare ehonice, dar Şcoala Euhteronă nu crede în popoare geniocrate – o societate geniocrată fiind o societate utopică.
  Vor fi cu siguranţă societăţi sau companii, care prin cercetările lor geniocrate, vor crea noi tehnologii euhteronomice.
  Pentru a-şi asigura dreptul la viaţă după viaţă, milioane de indivizi vor face recurs la tehnologiile ehonice şi piaţa acestor tehnologii va fi imensă.
  Terinomul populaţiei planetare se va stabiliza raportându-se etern la resurse şi între populaţia omului natural, populţia ehonică şi companiile geniocrate performere în crearea de noi tehnologii, va exista un mult dorit echilibru.
  Ehonul nu este un supraom, dar poate fi un om cu puteri speciale şi mari capacităţi, necesare pe drumul evoluţiei sale către era apogeului evolutiv.

  Prin ehonism, nu se pierde Identitatea Naţională.

  Comentariu : unii afirmă că prin marea tranziţie de la era omului natural E.H.O.N., la erele ehonice nu se mai poate vorbi în interiorul unui stat de acceaşi naţiune, originea acestei polemici o constituie faptul că ,,unisterele” nu mai sunt în totalitate interne, ele putând proveni din diverse spaţii planetare, din populaţii diverse, din aceeaşi rasă, din rase diferite sau paleocivilizaţii.
  Noi nu credem aceste subpoziţii şi susţinem că prin ehonism, nu este subminată identitatea naţională.
  De ce ? Prin naşterea ehonilor pe teritoriul unui stat, ei devin cetăţenii acelui stat şi prin formarea lor (şcoală, studii educaţie, obiceiuri şi tradiţii-credinţă, tezaur de cultură şi spiritualitate) a poporului, în care se nasc şi trăiesc, ei devin cetăţenii de drept ai acelei ţări.
  ,,Unisterele” folosite prin ,,diageneză” în centrele de medicină humanoidă pot fi interne sau externe unei ţări.
  Folosirea în diageneză de unistere externe unui stat, nu constituie un precedent pentru pierderea identităţii naţionale.
  Părinţii din care se naşte copilul ehon, sunt cetăţeni de origine ai statului respectiv, chiar dacă prin diageneză au fost folosite unistere externe.
  Convingerea noastră este că prin ehonism, bazinul genetic naţional nu este distrus şi din contră el este primenit şi îmbogăţit mereu.
  În societăţile omului natural, ehonica şi companiile geniocrate vor avea un mare viitor.
  Şcoala Euhteriană celebrează viziunile care susţin că prin diageneză se pot crea indivizi, chiar comunităţi cu o viaţă activă mult mai lungă, indivizi capabili de călătorii inter- astrale.
  Omul ehonic, omul viitorului va fi un individ mult mai performant, cu un sistem nervos rezistent la stress şi cu organe vitale mult mai longeviv-funcţional active. Şcoala Euhteronă nu este împotrivă, ca anumiţi indivizi să-şi poată retrăi prin diageneză codul genetic origine C.G.O..
  Dacă prin diageneza reproductibilităţii de cod genetic se creează indivizi cel puţin la fel de performanţi, ca cei generaţi de codul genetic origine, considerăm că omul are dreptul de a se retrăi pe sine într-un alt timp.
  Unii susţin astăzi, că funcţiile vitale ale indivizilor creaţi prin reproductibilitate de cod genetic, ar fi mult alterate şi că prin reproductibilitate s-ar obţine indivizi inferiori.
  Noi considerăm că omul are dreptul de a se retrăi pe sine, dar că tehnologiile actuale sunt mai puţin performante şi nu-i pot conferi acest drept.
  Credem însă, că acest viitor nu este prea îndepărtat. Dainismul euhteron nu celebrează viaţa în honom, o societate sau o civilizaţie în honom, dar nu respinge în totalitate această alternativă de viaţă. Forurile scientocrate pot accepta viaţa în honom prin similitudine cu numărul de naşteri cu gemeni monozigoţi din societatea omului natural, acceptând limite scientocrate, considerăm că prin orice diageneză, nu se încalcă fatal legea unicităţii de cod.
  Nu suntem sclavii acestei legi, dar considerăm că şi în societăţile ehonice, această lege trebuie să domine.
  Un număr prea mare de indivizi, ehoni cu vieţi matusalemice, ar crea prin acumulare de tensiuni, posibile mari conflicte şi chiar o stare de instabilitate în humanosferă.
  Şcoala Euhteronă susţine directiva ştiinţifică a tehnologiilor ehonice privind crearea omului nou, dăinuitor, astfel încât el să traverseze mari crize şi catastrofe planetare.
  Fiinţele ehonice vor fi capabile de călătorii interastrale şi ciber-euhterienii celebrează alternativa acestor călătorii în spaţiul loc geometric, egal distanţat între steaua sistemului nostru solar şi centrul galaxiei noastre.
  Acest spaţiu cuprinde subspaţii din cele şase braţe galactice (patru dintre ele fiind marile braţe iar celelalte două, fiind braţe incomplete) şi în viziunea euhteriană este denumit banda vieţii a Căiii Lactee.
  În lumea noastră, spre mijlocul secolului XX se manifestă primele tendinţe de salt evolutiv în sfera tehnologiilor privind biorobotica şi ingineria genetică. Au fost realizate mari cercetări şi experimente ştiinţifice, omul a călătorit în spaţiul cosmic, aselenizând pe satelitul nostru natural în anul 1968.
  Au evoluat masiv ştiinţe cum sunt : astrofizica, electronica şi informatica, de asemenea tehnologiile nucleare, a fost dezvoltat sistemul de arme cu rachete, s-au construit primele reţele de sateliţi de comunicaţii spaţiale şi cercetare ştiinţifică.
  Era noilor tehnologii este într-o continuă evoluţie şi Şcoala Euhteronă consideră că omul lumii noastre, mai are încă timp spre a dezvolta tehnologiile ehonic-astrale de ascensiune în spaţiul de apogeu euhterogonic. Conceptul şi teoria ehonică privind omul nou ciber-euhterian consacră prototipul humanoid de ciberhom. Ciberhomul este conceptul ehonic suprem evolutiv al oricărei fiinţe umane biosintetice din universul aşa cum el este.
  El este capabil de a creea şi opera cu tehnologii ehonic-astrale şi supercivilizaţia sa este o supercivilizaţie ciber-euhteriană. EXTRAS DIN LUCRAREA ,,EUHTERONISMUL ORTHODOX ŞI EUHTER-MATERIALISMUL".
  Publicat de Mișcarea Euhter Ortodoxă la 22:40.

 5. Melinte Stefan Reply

  MIŞCAREA EUHTEROGONIC-ORTODOXĂ
  ROMÂNII – INTERACȚIUNI ȘI INTERFERENȚE ÎN MULȚIMEA LUMILOR POSIBILE.

  Universul Euhterogonic (U.EHG.) este aproximat, în a fi un univers de universuri şi o lume de lumi cereşti. În Universul Euhterogonic (U.EHG.), Mulţimea Lumilor Posibile (M.L.P.) coexistă cu Mulţimea Lumilor Virtuale şi Mulţimea Lumilor Reale, indeterminabile numeric. Între aceste mulţimi de lumi există relaţia : M.L.P.>M.L.V.>M.L.R., cu sensul că, Mulţimea Lumilor Posibile este mai mare şi precede Mulţimea Lumilor Virtuale şi Mulţimea Lumilor Reale. Între aceste mulţimi de lumi există transformabilitate continuuă şi infinită, cu sensul că, orice lume cu origini în Mulţimea Lumilor Posibile, care a evoluat devenind o Lume Virtuală sau o Lume Reală în manifestare, din cauza unor combinaţii factoriale nefaste, poate decade într-o Lume Posibilă sau într-o Lume Virtuală. Definim o Lume Posibilă în a fi drept o stare generală a materiei, care într-un Univer-spaţiu (Us) a generat un sistem solar, capabil a dezvolta viaţă evolutivă. Definim o Lume Virtuală, acea lume, cu origini în Mulţimea Lumilor Posibile, care prin evoluţia sa a devenit o Lume Virtuală şi este posibil a deveni o Lume Reală. De asemenea, numim o Lume Reală, în a fi acea Lume Virtuală, Anterioară, ce a evoluat din stadiul virtual într-o Lume Reală cu origini imanente în Lumea ei Posibilă, Precedentă. Între o Lume Posibilă, o Lume Virtuală şi o Lume Reală, în manifestare există de asemenea relaţia: L.P.>L.V.>L.R., cu sensul că, orice Lume Virtuală se originează într-o Lume Posibilă, imanentă şi precedentă ei şi orice Lume Reală se originează într-o Lume Virtuală Anterioară , imanentă şi precedentă ei. În sens temporar, în Universul Euhterogonic (U.EHG.), Mulţimea Lumilor Posibile (M.L.P.) este concomitentă cu Mulţimea Lumilor Virtuale (M.L.V.) şi cu Mulţimea Lumilor Reale (M.L.R.). În Mulţimea Lumilor Posibile (M.L.P.) şi Lumea Noastră a fost o Lume Posibilă. Din Mulţimea Lumilor Posibile (M.L.P.), Lumea Noastră împreună cu alte Lumi Posibile s-a desprins în a fi o Lume Virtuală (L.V.), Anterioară Lumii Noastre Reale, a fost concomitentă cu Mulţimea Lumilor Posibile, cu Mulţimea Lumilor Virtuale şi de asemenea cu Mulţimea Lumilor Reale. Lumea Virtuală (L.V.), Anterioară evolutiv şi precedentă Lumii Noastre Reale (L.N.R.), în istoria timpului ei a devenit o Lume Reală (L.R.) sau mai precis a devenit Lumea Noastră Reală (L.N.R.). L.N.R. este concomitentă cu Mulţimea Lumilor Posibile (M.L.P.), cu Mulţimea Lumilor Virtuale (M.L.V.) şi de asemenea cu Mulţimea Lumilor Reale (M.L.R.) din proximitatea noastră a Universului Euhterogonic. La scara Universului Euhterogonic nici-o Lume Posibilă, Virtuală sau Reală nu este veşnică. De asemenea, prin puterea spiritului şi admiţând că în orice Univer-spaţiu există cel puţin o Lume Cerească Reală şi în manifestarea sa, putem aproxima că, Universul Euhterogonic este veşnic viu şi că Universul Euhterogonic nicicând nu a fost, nu este şi nu va fi sterp de viaţă şi de lumi cereşti.

  În „Marele” univers, orice evoluție a unei lumi cerești, civilizații de ființe inteligente, om poate cuprinde cel mult șase ere.
  Hexeuhteriul. Piramida erelor evolutive.
  I. E.N. – era naturală,
  II. E.H. O.N. – era omului natural (biblic),
  III. E.H. O.O.N. – era omului omului natural (DIOTERO),
  IV. E.H. O.O.O.N. – era omului omului omului natural (ADEEHON),
  V. E.H. O.O.O.O.N. – era omului omului omului omului
  natural (EUHTERO),
  VI. E.H. O.O.O.O.O.N. – era transextinctivă.
  Comentariu : În sens ehonic –
  I. Prima eră este era înainte de crearea omului pe planetă.
  II. A doua eră este era omului natural (biblic), aşa cum a fost creat de Dumnezeu.
  III. A treia eră este prima eră ehonică [Diotero]şi cuprinde începutul creaţiei de sine a omului sub puterea Lui Dumnezeu.
  IV. A patra eră este a doua eră ehonică [Adeehon] de continuare a creaţiei de sine a omului.
  V. A cincea eră este a treia eră ehonică [Euhtero] şi cuprinde supremaţia creaţiei de sine a omului, atingerea apogeului evolutiv de super-civilizaţie.
  VI. A şasea eră este începutul celei de-a patra ere ehonice, [Transextinctive] şi coincide cu apariţia manifestării combinaţiei malefic destructive (C.M.D.) care va culmina cu dispariţia uneia din cele mai evoluate lumi cereşti a universului.
  Sfârşitul oricărei lumi cereşti poate surveni în orice eră evolutivă, dar orice super-civilizaţie a Marelui Univers poate dăinui cel mult cinci ere evolutive, a şasea eră fiind era decăderii şi dispariţiei.

  20. OMUL PERFECTIBIL-SOCIETATEA DĂINUIRII

  Omul se va crea pe sine, spre a deveni nestricăcios, întru expansiune, așa cum a fost omul adamic înainte de căderea sa.
  ,,… Trebuie să vă naşteţi De Sus”.
  Ehonica este disciplina euhteronă de spirit, de a crea prin tehnologii fiinţe om inteligente, capabile de a dăinui în istoria lumilor cereşti şi de călătorii interastrale. Prin tehnologiile euhteronomice, genotipul omului biblic se va transforma în genotipul euhterian şi omul viitorului este omul îndumnezeit sau omul ciber-ehonic. Genotipul omului galactic este genotipul euhterogonic-astral, care poate fi creat prin transformări genetice, obţinute prin tehnologii ehonice. Aceste tehnologii urmăresc o reprogramare genetică a stadiilor evolutive ale vieţii individului şi recrearea genotipului uman. Ehonica studiază de asemenea, modificările în evoluţia diviziunii şi îmbătrânirii celulare prin transformarea informaţiei genetice şi înobilarea codului genetic, cu includerea în genotipul uman de gene energetice.

  Într-un genom humanoid ,,I.G.B + I.G.S. = 100%”; unde ,,I.G.B.”, este informaţie genetică bio-humanoidă şi ,,I.G.S.” este informaţie genetică sintetico-humanoidă.

  21. TABELUL FIINȚIAL EVOLUTIV

  Euhter-umanismul atacă problematica apogeului evolutiv. Omul biblic, prin creație de sine și tehnologii euhteronomice își va atinge apogeul ființial evolutiv.
  În acest sens :
  1. Dacă I.G.S.=0; atunci I.G.B.= 100% şi se va crea o fiinţă humanoidă cu cod genetic biologic ; este cazul populaţiei omului biblic, care cuprinde numai fiinţe cu informaţie în genom biologic, prin procreaţie naturală sau prin alte tehnologii ehonice (inseminare, reproductibilitate de cod genetic, modificare de cod genetic.).

  2. Dacă I.G.B>50%>I.G.S, atunci se va crea o fiinţă cu cod genetic preponderent bio-humanoid.
  3. Dacă I.G.B.= 50%=I.G.S., atunci se vor crea fiinţe umane cu cod genetic de echivalenţă bio-sinteto-humanoidă.
  4. Dacă I.G.B<50%<I.G.S, atunci se vor crea fiinţe cu cod genetic preponderent sinteto-humanoid.
  5. . Dacă I.G.B.=0, atunci I.G.S.=100% şi se va crea o fiinţă humanoidă sintetică, cu cod genetic sinteto-humanoid. Fiinţele umane, create cu cod genetic sinteto-humanoid, se constituie în a fi ființele euhteronomice de apogeu evolutiv. Vor fi fiinţele cele mai performante şi prin viaţa matusalemică şi capacităţile lor, vor fi între fiinţele, ce se vor apropia cel mai mult de Dumnezeu. Societatea fiinţelor sinteto-humanoide sau sintetice va fi o societate de paradis, cu fiinţe dăinuitoare.
  Aproximăm că între ființe din lumile cerești, situate in imediata noastră apropiere galactică și ființele uman-terestre au putut și încă mai pot exista hibridizări ființiale. Nu putem compara hibridizările dintre ființele uman-terestre și ființele din lumile cerești apropiate cu ființele ce vor rezulta prin crearea omului de către sine, potrivit tabelului ființial-evolutiv. Perspectivele euhter-umaniste și viitorul euhterogonic deschid noi orizonturi pentru creația de sine și expansiunea omului terestru. EXTRAS DIN LUCRAREA ,,PUTERE ŞI PERSUASIUNE".

Lasă un răspuns

*

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.