Managementul riscului sustenabilității firmelor

Pandemia de COVID-19 a apărut pe neașteptate ca și fenomenul numit lebăda neagră, ceea ce demonstrează impactul puternic al evenimentelor foarte improbabile. Început ca o epidemie în decembrie 2019 în Wuhan, Provincia Hubei din China, boala COVID-19 s-a răspândit rapid cu o accelerație incredibil de mare datorită ratei înalte a progresiei geometrice. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat pandemia de COVID-19 la 12 martie 2020, când erau confirmate mai mult de 125 000 de cazuri de infectare din 18 țări și regiuni din întreaga lume. Criza din sistemul de sănătate a generat alte crize în economie, afaceri, educație, cultură, sport și viața socială. Toate aceste fenomene arată importanța deosebită a înțelegerii riscului și a sarcinii dificile care revine managementului acestuia. Ele confirmă totodată inspirația și viziunea editorilor acestei reviste în definirea unei astfel de teme care să fie focalizată pe managementul riscului sustenabilității firmelor, când nimeni nu a putut anticipa un astfel de cutremur în economie.
Riscul este asociat în mod organic cu incertitudinea. Cu cât este mai ridicat nivelul de incertitudine, cu atât mai mare este riscul potential când se iau decizii. Dacă managerii iau decizii pe baza unor principii bine definite și a unor evenimente certe, atunci nu există nici un risc în selectarea celei mai bune alternative de acțiune. Dar aceasta este o situație ideală când managerii știu tot ceea ce trebuie să știe, iar viitorul este considerat o extensie a prezentului. În realitate, viitorul nu este o extrapolare liniară a prezentului, așa cum cei mai mulți manageri îl considerau în perioada de început a planificării strategice, ci constituie o serie de evenimente incerte ca rezultat al absenței cunoștințelor. Managementul riscului are ca obiectiv analizarea procesului de luare a deciziilor în condiții de incertitudine și de găsire a soluțiilor adecvate în raport cu un set de criterii și un spectru de soluții posibile.
Trebuie să facem o distincție între riscurile subiective și riscurile obiective. Riscurile subiective se referă la percepția riscurilor, ceea ce constituie un fenomen subiectiv, a cărui rezultat este diferit pentru diferite persoane. De exemplu, un fenomen nou și complex care nu este pe deplin cunoscut poate fi interpretat ca fiind o oportunitate de către un antreprenor sau ca fiind o amenințare de către un manager conservator. Riscurile obiective se bazează pe folosirea datelor și a unor distribuții de probabilități pentru a identifica și evalua consecințele posibile a producerii unor evenimente. Riscul potențial al unui eveniment dat se poate calcula ca fiind produsul dintre probabilitatea de realizare a acelui eveniment și consecințele economice posibile ale evenimentului respective. Atunci când anumite evenimente sunt foarte improbabile, dar pot avea consecințe cu un ridicat nivel distructiv economic, material și uman, riscul poate fi foarte mare. Aici putem include cutremurele de pământ, inundațiile, uraganele, epidemiile și alte dezastre naturale și sociale.
Managementul riscului sustenabilității se focalizează pe acele riscuri care conduc la eroziunea sau chiar la pierderea șanselor de a avea o afacere sustenabilă. Astăzi, sustenabilitatea constituie o condiție deosebit de importantă pentru orice afacere ca urmare a creșterii competiției globale și turbulenței economice. Filozofia afacerilor bazată pe maximizarea profitului a fost schimbată în ultimile decenii cu filozofia avantajului competitiv și a sustenabilității acestora. Sustenabilitatea trebuie înțeleasă într-o perspectivă pe termen lung, fiind bazată pe sinergia dintre trei factori fundamentali, respectiv, factorii: economic, social și al mediului natural. Deoarece fieacare dintre acești factori este asociat cu incertitudinea, rezultă că managementul riscului de sustenabilitate este un construct complex, cu un impact foarte puternic asupra gândirii manageriale strategice și a proceselor decizionale. Articolele selectate pentru acest număr al revistei investighează diferite aspecte ale acestui construct, arătând care sunt implicațiile teoretice și practice pentru economie și mediul de afaceri.
Impactul riscului de cunoștințe asupra sustenabilității firmelor. Articolul analizează riscurile de cunoștințe și impactul lor asupra performanței afacerilor într-o perspectivă de timp de lungă durată. În economia cunoștințelor, cunoștințele devin resurse strategice și orice vulnerabilitate a managementului cunoștințelor conduce la un risc potențial. Articolul se focalizează pe riscul asociat cu pierderea de cunoștințe, care devine un fenomen dominant în societățile care îmbătrânesc, așa cum se întâmplă în țările europene și în Statele Unite ale Americii.
Analiza riscului unui fond de acoperire orientat pe investiții sustenabile și responsabile pentru piețele emergente. Articolul se adresează problemelor economice din piețele emergente, caracterizate prin lichidități scăzute și posibilități de diversificare limitate prin investiții alternative. Articolul arată cum, pornind de la o solidă analiză a unei investiții responsabile și sustenabile, este fezabil să se integreze în mod natural principiile sustenabilității în strategiile active de investiții pentru piețele de capital emergente.
Raportarea nefinanciară și riscul reputațional în sectorul financiar din România. Articolul se concentrează pe reputația firmelor, o componentă importantă a capitalului intelectual și pe riscul asociat cu aceasta. Articolul investighează modalitățile prin care instituțiile bancare din România tratează managementul riscului reputational, precum și a celor prin care raportarea nefinanciară contribuie la acest risc potențial.
Riscurile de mediu, sociale și de guvernanță – noi provocări pentru sustenabilitatea afacerilor bancare. Articolul investighează afacerile bancare din România din perspectiva riscului de mediu, social și de guvernanță. Punctul central al cercetării este dimensiunea cantitativă a problemei. Autorii folosesc modele de procesare statistică a datelor cu ajutorul programului de calcul specializat Stata.
Percepția investitorilor privind managementul riscului pentru companiile incluse în indicele de sustenabilitate Euro STOXX. Articolul analizează nivelul de risc al investițiilor în companiile incluse în indicele european STOXX 600, care aparțin zonei euro. Prin folosirea datelor extrase din platform profesională Bloomberg pentru perioada 2010-2020, și considerând măsurări dinamice ale riscurilor, autorii arată faptul că acele companii care sunt incluse în indexul European de sustenabilitate STOXX 600 au un nivel de risc mai scăzut decât celelalte companii cuprinse numai în STOXX 600.
Implementarea managementului riscului pentru dezvoltarea sustenabilă a IMM-urilor din România: o abordare fuzzy. Articolul analizează determinanții comportamentului IMM-urilor în implementarea sistemelor de managementul riscului. Datele sunt obținute dintr-un eșantion de IMM-uri și procesate cu ajutorul unor modele fuzzy. Rezultatele obținute ne arată că atitudinea față de risc este influențată de curba de viață a afacerilor și de conștientizarea importanței managementului riscului.


Diversitatea, incluziunea socială și dezvoltarea capitalului uman ca fundamente ale performanței financiare și atenuării riscurilor. Articolul discută despre dezvoltarea capitalului uman și influența sa asupra performanței financiare și a diminuării riscului. Cercetarea cantitativă se bazează pe modele econometrice și date extrase din baza de date Thomson Reuters Eikon (2020), pentru 1722 companii care au sediul central în Europa. Rezultatele arată care sunt riscurile asocite sustenabilității performanței financiare și căile prin care consecințele acestor riscuri pot fi reduse.
Inovarea modelelor de afaceri prin utilizarea tehnologiilor digitale: gestionarea riscurilor și crearea sustenabilității. Este cunoscut faptul că inovarea este un process cu un risc ridicat. În consecință, promovarea strategiilor de inovare cu scopul obținerii sustenabilității impune măsuri pentru reducerea acestui nivel de risc. Articolul pune accentul pe comportamentul antreprenorial al unui eșantion de 92 companii bazate pe tehnologii, din piața afacerilor europene. Cercetarea cantitativă evidențiază modalitățile prin care managerii pot să dezvolte și să implementeze strategii de inovare astfel încât să reducă riscurile predictibile. De asemenea, articolul prezintă o analiză comparativă între companiile din Europa de Vest și, respectiv, cele din Europa de Est privind modul de percepție și management al riscului.
Multifinanțarea baztă pe împrumuturi garantate: un instrument pentru sustenabilitatea ecosistemului financiar antreprenorial. Multifinanțarea constituie un instrument financiar disruptiv, care răspunde în special cerințelor IMM-urilor pentru satisfacerea nevoilor lor de capital. Totuși, noul mecanism financiar implică un nivel ridicat de risc. Articolul analizează 196 împrumuturi garantate de pe platform-pionier din Spania MytripleA care oferă acest tip de împrumuturi, prin folosirea unui model de investigare de tip PLS-SEM.
Internaționalizarea IMM-urilor în Europa Centrală și impactul acestora asupra metodelor de gestionare a riscurilor. Articolul analizează procesul de internaționalizare al IMM-urilor din Europa Centrală și impactul acestui process asupra percepției și managementului riscului. Datele sunt colectate de la companiile din țările V4 (Republica Cehă, Ungaria, Slovenia și Polonia). Eșantionul conține 1781 chestionare valide de la IMM-urile din aceste țări. Rezultatele obținute ne arată că firmele care sunt prezente pe piețele internaționale sunt mai focalizate pe dezvoltarea sistemelor de managementul riscului decât celelalte țări.
Cotarea publică și responsabilitatea socială corporativă din perspectiva managementului riscului sustenabilității. Articolul investighează modul în care procesul de cotare publică a companiilor în China influențează performanța lor prin prisma responsabilității sociale corporative. Cercetarea se focalizează pe un eșantion de companii care au realizat procesul IPO (Initial Public Offering) în perioada 2012-2016, folosing un model econometric bazat pe regresii multiple. Rezultatele ne arată că există o creștere semnificativă și susținută în performanța responsabilității sociale corporative după momentul IPO.
Deși fiecare articol investighează un anumit aspect specific managementului riscului sustenabilității firmelor, împreună, aceste articole contribuie la agregarea unei imagini comprehensive a temei, arătând complexitatea ei și impactul asupra performanței afacerilor, într-un mediu economic atât de dinamic și impredictibil.


Redactor,
Constantin Brătianu 

Despre autor

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

*

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.