default-logo

Ioan Dănilă, membru al UZPR, Cetățean de onoare al Județului Bacău


Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România
Filiala „Marius Mircu” Bacău
Nr. 189 / 10.09.2020


Dlui Sorin Brașoveanu,
președintele Consiliului Județean Bacău

Vă comunicăm că recent conducerea Filialei „Marius Mircu” Bacău a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, examinând activitatea publicistică și profesională a unor membri titulari, în identificarea şi promovarea valorilor culturale judeţene cu rezonanţe în plan naţional şi european, a decis că unul dintre aceştia este conf. univ. dr. Ioan Dănilă, redactor la Revista „Ateneu” şi cadru didactic asociat la Facultatea de Litere a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău.
Cu o îndelungată şi remarcabilă experienţă la catedră atât în învăţământul preuniversitar, cât şi în învăţământul superior, la care se asociază un la fel de impresionant volum de activitate publicistică şi literară, dl Ioan Dănilă este astăzi una dintre personalităţile culturale pregnante ale judeţului nostru. Derulată pe durata a câteva decenii, activitatea sa pedagogică şi gazetărească s-a concretizat în pregătirea sub semnul exigenţei a multe generaţii de cadre didactice (învăţători, educatoare, profesori de limba şi literatura română), ca şi în întemeierea de publicaţii de cultură sau de rubrici de cultivarea limbii în presa locală. Amintim câteva: „Din «capcanele» limbii române”/„Tainele limbii”/, „Româna de azi”/, „Româna pentru toţi” (una dintre cele mai longevive rubrici de profil din jurnalismul românesc: din 1994 şi în prezent), „Cum vorbim, cum scriem”, „Merge şiaşa?”, „Aşa nu, aşa da! Cronica limbii” ş.a. Printre publicaţiile fondate de dl Ioan Dănilă, figurează „Pro cathedra”, „Mugur alb“, „Ad astra“, „Şcoala XXI“, „Iniţial“, „Bacoviana”, „Fântâna Blanduziei” (serie nouă) ş.a.
Doctor în filologie (cu teza „Elemente româneşti în graiul ceangăilor din Moldova“), dl Ioan Dănilă a investigat şi tezaurul cultural băcăuan, asumându-şi un subiect deosebit de dificil – salvarea Casei „Vasile Alecsandri” din Bacău. Pentru aceasta, şi-a pus în acţiune toată energia, reuşind, în urma unui proces îndelungat, să obţină din partea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie decizia de recuperare a monumentului istoric de categoria A. La iniţiativa preşedintelui, dl Sorin Braşoveanu, în anul 2018, consilierii judeţeni au aprobat cumpărarea imobilului, pentru care este în curs de elaborare proiectul tematic. Anterior, a construit un curent de opinie favorabil subiectului, prin propunerea ca universitatea de stat din Bacău să poarte numele lui Vasile Alecsandri, ca şi prin publicarea/coordonarea de volume tematice: „Alecsandri, băcăuanul (pledoarii documentare şi jurnalistice)“; „Casa din cuvinte… (Pro Alecsandri)”, „Alecsandri, din nou acasă” ş.a. Paralel cu activitatea editorială, s-a implicat, în calitate de preşedinte executiv al Societăţii Cultural-Ştiinţifice „Vasile Alecsandri” Bacău, în organizarea Reuniunilor Culturale „Alecsandriada” (patru ediţii) şi, în anul 2018, a Bicentenarului Vasile Alecsandri. Lui i se datorează documentarea definitivă a datei (14 iunie 1818) şi a locului de naştere al poetului (Bacău), pe temeiul mitricii de naştere emise de Mitropolia Moldovei, în anul 1835.
Tot de numele dlui Ioan Dănilă sunt legate alte campanii culturale de punere în evidenţă a valorilor spirituale ale judeţului Bacău, între care ridicarea în 1989 a unui bust al lui Mihai Eminescu în satul Lipova, singura localitate băcăuană atinsă de pasul revizorului şcolar-poet. De atunci, dl profesor iniţiază pelerinaje cu elevi, studenţi, iubitori de cultură, în satul de la marginea judeţului.Prezentăm alăturat CV-ul detaliat al dlui Ioan Dănilă.
Luând în considerare cele expuse până aici, susținem propunerea ca domnului conf. univ. dr. Ioan Dănilă să i se acorde titlul de Cetățean de onoare al județului Bacău de către Consiliul Județean. Hotărârea consilierilor judeţeni (într-un an special: în 2020 se împlineşte un deceniu de la înfiinţarea Societăţii Cultural-Ştiinţifice „Vasile Alecsandri” Bacău) ar recompensa o trudă culturală exemplară şi ar constitui un sensibil imbold spre continuarea acesteia.

Filiala „Marius Mircu” Bacău a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România

Preşedinte, Cornel Cepariu

Conferențiarul universitar doctor Ioan Dănilă,
Cetățean de onoare al județului Bacău

Consilierii județeni s-au întâlnit, pentru ultima oară, în actuala formulă, în cadrul ședinței ordinare convocate pentru data de 29 septembrie. „Este ședința care încheie mandatul de peste 4 ani de zile, o ședință a bilanțului în care fiecare știm ce-am realizat. Și, ca o mărturie a trecerii noastre prin acest mandat, important este că am lăsat un județ mai bogat, cu multe investiții în infrastructură, în sănătate, în cultură şi educație, în servicii sociale. Valoarea fondurilor europene, împărțită pe cap de locuitor, a situat județul nostru pe locul I în Regiunea Nord-Est”, a subliniat președintele Consiliului Judeţean Bacău, Sorin Brașoveanu. Cu această ocazie, la inițiativa filialei din Bacău a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR), aleșii județeni au aprobat în unanimitate propunerea de a i se atribui titlul de „Cetățean de onoare al județului Bacău” conferențiarului universitar doctor Ioan Dănilă, ca semn de respect și prețuire față de îndelungata și neobosita sa implicare în educația și cultura băcăuană.
„Activitatea sa pedagogică și gazetărească privind identificarea și promovarea valorilor culturale județene cu rezonanță naţională s-a concretizat în pregătirea sub semnul exigenței a multor generații de cadre didactice, în întemeierea de publicații de cultură sau de rubrici de cultivare a limbii române în presa locală. Este de remarcat volumul mare de lucrări elaborate: teza de doctorat, cărți, monografii, tratate, cursuri, manuale, lucrări publicate în volume colective, participarea la conferințe, simpozioane naționale și internaționale, proiecte de cercetare și alte activități științifice. […] Domnul Ioan Dănilă a avut o contribuție remarcabilă în devenirea culturală și educațională a județului Bacău, prin propunerea ca universitatea de stat de la noi să poarte numele poetului şi marelui patriot Vasile Alecsandri”, a punctat Sorin Brașoveanu, adăugând şi informaţia că în 1989 s-a ocupat de ridicarea unui bust al lui Mihai Eminescu în comuna Lipova, singura localitate băcăuană atinsă de pasul poetului-revizor şcolar. De atunci, dl profesor iniţiază pelerinaje cu elevi, studenţi, iubitori de cultură, în satul de la marginea judeţului.
I-au urmat consilierul județean Vasile Cautiș, care a relatat câteva momente din perioada în care acesta a fost coleg de breaslă cu distinsul profesor Ioan Dănilă (între acestea, a coordonat o culegere de folclor realizată de studenţi, îndreptând o nedreptate făcută judeţului Bacău, care nu figurează în antologia „Obiceiuri de iarnă”, apărută în 1981, la Bucureşti, sub egida Institutului de Cercetări Etnologice şi Dialectologice) , Dumitru Brăneanu, președintele filialei Bacău a Uniunii Scriitorilor din România (care l-a numit „argintul viu al culturii băcăuane şi deţinătorul unui tezaur de informații despre personalități ale culturii şi ştiinţei din judeţul Bacău”), Ana Marchiș, care a vorbit în termeni laudativi despre invitatul de onoare: „un profesionist desăvârșit, dar foarte modest, cu mult bun-simț, foarte perseverent, care face tot posibilul să-și ducă la capăt proiectele propuse”. Ultima intervenție i-a revenit lui Cornel Cepariu, președintele filialei locale a UZPR, inițiatorul propunerii: „Domnul profesor este și un publicist remarcabil, un atent observator al vieții culturale băcăuane, un om care s-a implicat și în acțiuni sociale, după cum s-a văzut”, a declarat Cornel Cepariu.
A urmat conferirea diplomei de Cetățean de onoare al județului Bacău, „în semn de recunoștință și prețuire pentru remarcabilul rol în dezvoltarea și îmbogățirea patrimoniului educațional și cultural băcăuan”.


„Vă mulțumesc «ex toto corde»! (Eu am, secundar, limba latină și îmi place să folosesc dictoanele rămase de la romani. Aşadar, din toată inima! Nu este o întâmplare: azi este Ziua internațională a inimii.) Evenimentul de acum are o mică istorie. Trebuia să se petreacă în 2018, imediat după ce am venit de la Înalta Curte de Casație și Justiție, unde am obținut, după lungi eforturi (demarate în 1990), decizia definitivă pentru ca imobilul din strada George Apostu nr. 9, «Casa Alecsandri», să rămână în Lista Monumentelor Istorice. Am refuzat, pentru a organiza Bicentenarul naşterii lui Vasile Alecsandri, la 14 iunie 2018. A venit 2019 şi iar am refuzat, pentru că urma, la 31 august, Centenarul înfiinţării Casei de Sfat şi Citire Vasile Alecsandri. În 2020 nu mai puteam amâna, pentru că pierdeam actuala alcătuire a Consiliului Judeţean. Vă rog să consemnaţi în CV-ul propriu că trecerea monumentului istoric în proprietate publică este și victoria dvs., care ați aprobat, în unanimitate, cumpărarea «Casei Alecsandri». Închei cu o vorbă a lui Gabriel Bacovia, singurul fiu al poetului: «Să se știe că Bacăul are A-ul și B-ul literaturii române»”, a declarat profesorul Ioan Dănilă.

Florentin Radu,
Filiala „Marius Mircu” Bacău a U.Z.P.R.

 

Despre autor

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

*

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.