Teze și sinteze profesionale

Adunarea Generală a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, martie 2018

Sâmbătă, 24 martie a.c., a avut loc, la Bucureşti, Adunarea Generală anuală a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, prima mare întrunire în plen după reintrarea în normalitate a activității și reconfirmarea și de către justiție a conducerii de drept a Uniunii.
Manifestarea a reunit peste 100 de delegați și reprezentanți ai celor aproximativ 1.500 de membri UZPR din filiale și grupările din țară și din București, alături de care au fost prezenți alți 100 de membri ai Uniunii, participanți care au propus, au exprimat puncte de vedere și au votat documentele supuse dezbaterii.
Între cei prezenți la reuniune s-au aflat și publiciștii Octavian Știreanu, Nicolae Melinescu, Emanuel Isopescu, Monica Zvirjinschi, Neagu Udroiu, Octavian Andronic, Dumitru Graur, Viorel Popescu, Radu Comănescu, George Coandă, Șerban Cionoff, Miron Manega, Mihai Golescu și mulți alții, care au participat activ la dezbateri și deciziile luate în adunare.
Ordinea de zi prezentată de președintele Doru Dinu Glăvan a cuprins prezentarea Raportului de activitate pe 2017 şi a raportului financiar, a Poiectului de activităţi pentru 2018, adoptarea regulamentului Juriului de onoare, disciplină şi arbitraj, modificarea unor articole din statut, pentru actualizarea și clarificarea unor prevederi, și alegerea unor membri care să completeze organismele statutare ale Uniunii.
Printre rezultatele anului precedent, acesta a menționat continuarea variatelor activități de utilitate publică, între care parteneriatele de colaborare cu diverse organizații și instituții, bogata și complexa pagină web a Uniunii, continuarea edițiilor lunare ale Seratelor Eminescu, consolidarea celor două publicații periodice editate, publicarea unor volume sub egida Editurii UZP și alte variate proiecte profesionale. Activități desfășurate de Uniune chiar și în condițiile dificile cauzate de contestarea și acțiunile în justiție intentate și pierdute de cei care au intenționat blocarea și scindarea organizației.
Raportul contabil a evidențiat situația pozitivă a bugetului Uniunii, al cărei patrimoniu material și financiar a crescut în anul precedent, cu toate dificultățile create de suspendarea unor activități din cauza acțiunilor ostile ale membrilor disidenți, situație pozitivă și conformă normelor și reglementărilor confirmată și de președintele Comisiei de cenzori a uniunii.
Reperele Proiectului de activităţi pe 2018, prezentat de vicepreședinta Uniunii, Daniela Gîfu, mai vivace ca niciodată, au fost Centenarul Marii Uniri și apropiatul centenar al UZPR, care urmează a fi celebrat în 2019. Între acţiunile proiectate se numără un simpozion cu membrii UCIN-UARF despre filmul documentar, o dezbatere publică pe tema toleranţei interetnice, cu reprezentanţi ai partidelor şi ONG-urilor comunităţilor etnice din România, organizarea de ateliere de lucru și participarea la proiecte de dezvoltare finanțate prin fonduri europene și alte programe naționale.
O problemă aparte a constituit-o clarificarea și actualizarea criteriilor de certificare a ziariștilor pensionari care solicită adeverința pentru indemnizația de membru al Uniunii de creație de utilitate publică. Delegații și ceilalți ziariști prezenți au fost de acord cu propunerile Comisiei de atestare profesională prevăzute în regulamentul acesteia, de a menține criteriul de 15 ani de activitate profesională de creație jurnalistică și echivalarea a cinci ani de vechime și fidelitate în Uniune pentru certificarea calității de ziarist profesionist. Cu acest prilej, s-a subliniat efortul organizațional din acest an pentru evaluarea dosarelor de presă și avizarea cererilor de atestare blocate de grupul scizionist pentru mai mult de șase luni, timp în care numeroși ziariști, unii cu vârste de peste 70-80 de ani, dintre care peste 30 de activitate în presă, nu au putut primi certificarea statutului de jurnalist profesionist, pentru a beneficia de drepturile legale cuvenite.
Reprezentanții jurnaliștilor din toată țara au reafirmat faptul că UZPR nu este un club închis, ci o organizație deschisă profesioniștilor presei, care atestă și susține drepturile legale ale ziariștilor care își confirmă calitatea de jurnalist.
În paralel cu această preocupare a seniorilor presei românești, s-a subliniat dorința membrilor Uniunii ca organizația să-și afirme „un profil de credibilitate, prestigiu și competență care să atragă tinerii jurnaliști” – așa cum preciza publicistul Octavian Știreanu în Manifestul adresat Uniunii, și să contribuie la formarea, dezvoltarea și promovarea profesională a tinerilor publiciști. Acesta a susținut și redactarea unui apel către jurnaliștii români, pentru ca „asumându-și acest rol unificator, UZPR să propună întregii prese române o platformă de principii, obiective și proiecte ce pot fi asumate de toți … și să se afirme ca o voce și o conștiință publică”.
Printre deciziile adoptate de adunare se numără constituirea unui colectiv pentru elaborarea unui Statut modern, adaptat realităţilor din presa şi societatea românească, și a unui grup de redactare a unei Declaraţii de principii care să precizeze rolul Uniunii în viaţa publică românească. Pornind de la dezbaterea prelungită privind definirea profesiunii de ziarist, s-a stabilit și reunirea unui colectiv care să identifice și precizeze reperele profesiunii de ziarist, pentru a corecta și completa Codul ocupaţional în domeniul mass-media cu elemente insuficient precizate de COR.
O hotărâre adoptată de Adunare a fost disocierea membrilor Uniunii de acţiunile dezbinatorii ale disidenților care au denigrat și au pus în pericol activitatea și chiar existenţa organizaţiei, ca şi începerea acţiunilor de recuperare a pagubelor materiale produse acesteia. Cunoscutul realizator radio-tv Viorel Popescu a pus în discuție ridicarea sancţiunii primite de „scizioniști” la Adunarea Generală extrordinară din 8 septembrie 2017 și revocarea excluderii acestora. El a propus o sancţiune de interdicţie de a accede la funcţii de conducere timp de zece ani, condiționată de renunţarea celor în cauză la denigrarea Uniunii și inutile acţiuni în justiţie. Acesta a propus, în condițiile în care cei în cauză solicită acest lucru, analiza fiecăruia în Juriul de onoare, disciplină şi arbitraj, propunere amplu dezbătută și, în cele din urmă, aprobată, cu numeroase voturi împotrivă.
Decanul de vârstă al adunării, prof. dr. George Coandă, președintele Juriului de onoare, disciplină şi arbitraj al UZPR, a reafirmat, într-o emoționantă relatare, importanța coeziunii și a implicării personale a fiecărui membru al Uniunii în bunul mers al organizației, pentru evitarea altor derapaje și continuarea drumului ascendent al acesteia.
A fost o Adunare consistentă şi constructivă, bogată în propuneri, luări de cuvânt şi dezbateri, desfăşurate în termeni de colaborare și dialog, demni de prestigiul şi rolul de organizație de elită a societăţii civile, care își dorește să devină „polul de resolidarizare a întregii prese române în jurul unor obiective comune”.
Obiective reafirmate și cu această ocazie de delegații și reprezentanții ziariștilor, reuniți în forumul de dialog și decizie statutar care a consfințit, încă o dată, caracterul definitoriu al unei organizații profesionale bine structurate, coerente și capabile să reunească și să reprezinte breasla jurnaliștilor români.

Firiță Carp
Valentin Uban

(Revista UZP nr. 10)

Despre autor

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

*

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.