default-logo

Conferirea titlului de Cetățean de onoare al comunei Dalboșeț

În data de 18 septembrie 2021, Consiliul local al comunei Dalboșeț în prezența domnului primar  s-au conferit titlul de Cetățean de onoare celor mai merituoși fii ai comunei. Printre cei aleși a fost distins cu acest titlu și domnul Gheorghe Rancu, vicepreședintele Asociației Publiciștilor Presei Rurale din Banat.

Din prezidiu au făcut parte, alături de Prea Sfinția Sa Lucian, episcopul Caransebeșului, primarul Comunei Dalboșeț, scriitorul Ion Marin Almăjan fiu al satului, statornica monografistă a satului doamna Icoana Budescu și președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România domnul Doru Dinu Glăvan. Acesta a conferit Distincția ˝Credință și loialitate˝ celor patru membri  ai UZPR:  Gheorghe Rancu, Pavel Panduru, Nicolae Andrei și Dănilă Sitaru pentru devoțiunea, perseverența, străduința și puterea de a sluji actul jurnalistic și publicistic, de-a lungul unei bogate cariere.

Conferirea titlului de onoare unui fiu al unei comunități este semnul cel mai vizibil al aprecierii maxime de care se bucură acel individ. Deși Dl Ghe. Rancu nu este născut în această minunată provincie a Almăjului, prin munca și bogata sa activitate a intrat cu succes în patrimoniul cultural al acestui ținut binecuvântat.

Conferirea astăzi a titlului de onoare d-lui. Ghe. Rancu, pentru întreaga sa activitate pusă în slujba comunității, spune cu tărie ceva despre anvergura de spirit a celui distins şi totodată despre nevoia acută pe care o resimţim de a ne recupera şi răsplăti valorile. 

  Ghe. Rancu s-a născut în data de 02.04.1946, în satul Hodoş Bodrog, jud. Arad. 

 Şcoala primară a terminat-o în Bodrog, gimnaziul în Zădăreni, Şcoala Medie Mixtă Pecica, jud. Arad (1961-1964), Institutul Pedagogic Arad (1964- 1966), Colegiul Universitar Pedagogic (1999-2001), Facultatea de drept a Universităţii „Dacia Hercules” din Băile Herculane (2002-2004);

Activitaea de cadru didactic și-a desfășurat-o la Şcoala generală din Stancilova, Şopotul Vechi, Jud. Caraş-Severin (1966-2010), metodist la IJCS. Fondator al revistei „Almăjul” şi „Românii din Timoc”, redactor la „Dascălul caraş-severinean”. 

Colaborări la periodice: „Almăjana”, „Eminescu”, „Familia”, „Foaia Săcălazului”, *„Suflet nou”, „Tibiscus”, „Timpul”, „Vorba noastră”, „Vrerea”,etc. 

Scrieri: Caiet de informare şi documentare pentru învăţământul primar şi preprimar, Drobeta-Turnu Severin, Editura Radical, 2001 (în colab.); Predarea Istoriei românilor în şcoala primară, Drobeta-Turnu Severin, Editura Radical, 2003; Istoria bisericilor ortodoxe din Almăj, Reşiţa, Editura Neutrino, 2007; Episcopul dr. Iosif  Traian Badescu, Tg. Jiu, Editura Ager, 2008 (în colab.). Ediții. îngrijite.: Petre Ugliş Delapecica, Scurtă monografie a sătuleţului milenar Bodrogul Vechi, Caracal, Editura Hoffman, 2015.

Despre Dl Gh. Rancu se pot vorbi multe, se poate vorbi ca dascăl ce a instruit şi educat zeci de generaţii de elevi, se poate vorbi ca publicist, iniţiator de reviste şi autor de articole în publicaţiile din ţară şi străinătate; datorită acestor activități a fost ales vicepreşedintele APPR din Banat, fiind iniţiatorul primei ediţii a Forumului acestei asociații, se poate vorbi ca scriitor şi istoric, autor a unor cărţi notabile, cu ecou în mediile de specialitate,  fiind invitat la primul Congres al istoricilor din România, congres organizat de domnul Ioan Aurel Pop, preşedintele Academiei Române, se poate vorbi ca muzeograf, colecţia sa de arheologie, etnografie şi documnente a devenit un reper cultural şi turistic în minunatul Almăj, apoi expoziţiile sale de documente edite şi inedite parcurgând trasee românești și ajungând până în Italia, se poate vorbi de competentul organizator de evenimente culturale, de deschizătorul de punţi de legătură spre fraţii noştri din Serbia, din Voivodina, Timoc, dar şi din Ungaria, se poate vorbi de prietenul şi sfătuitorul generos pe care l-am avut mereu lângă mine, se poate vorbi de minunatul om, ponderat, înțelept și luminos care este Dl. Ghe. Rancu.

Desigur că multitudinea de  activități socio-culturale a lui D-lui Gheorghe Rancu le poate avea numai un om extrem de harnic, competent și generos, iar cei care l-au cunoscut bine şi-au dat seama că atât valoroasa şi diversificata sa operă cât şi voluntariatul lui cultural  au făcut ca Dl. Gheorghe Rancu să fie receptat de comunitatea drept un om de ispravă ce a rodit bogat pe aceste meleaguri, îmbogățindu-le prin meșteșugul operei sale.

Şi însumând toate aceste virtuţi într-un mănunchi și adăugând firește și titlul de Cetățean de onoare al comunei Dalboșeț  pot mărturisii cu sinceritate și  bazat pe fapte, că toate acestea au schimbat un nume într-un renume. 

      Dalboșeț 18 septembrie 2021

                loan Traia președintele APPR. Banat          

Despre autor

Lasă un răspuns

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.