Organismele de conducere
după Adunarea Generală și de Alegeri
București, 11 iulie  2020

CONSILIUL DIRECTOR

Glăvan Doru Dinu, Preşedinte

Istudor Roxana, Vicepreședinte

Stanciu Sorin, Vicepreședinte

Diaconu Mădălina Corina, Secretar General

Manea Dumitru (Miron Manega)

Gîfu Daniela

Băciuţ Nicolae

Văduva Gheorghe

Gorea Costin Iuliana

Dociu Claudius

Onesa Răzvan, trezorier

Membri supleanţi

Milca Mihai

Cepariu Cornel

Pospai Mircea

COMISIA DE CENZORI

Cristescu Ilie, Preşedinte

Rotaru Mariana

Iuga Doina Geanina

COMISIA DE ATESTARE PROFESIONALĂ

Dan Constantin, Preşedinte

Uban Valentin, Secretar

Marin Teodora

Popescu Viorel

Zanfir Ovidiu

JURIUL DE ONOARE, DISCIPLINĂ ŞI ARBITRAJ

Coandă Gheorghe

Cionoff  Şerban

Carp Firiţă

Nicolescu Viorica

David Ioan

Ţigău Valentin

Cucu Ion