NU SE PRIMESC

DOCUMENTE PRIN EMAIL

DOSARUL DE ÎNSCRIERE

ÎN UNIUNEA ZIARIŞTILOR PROFESIONIŞTI DIN ROMÂNIA

U.Z.P.R. reunește membri asociați, membri și membri de onoare. Poate adera la Uniune orice persoană cu capacitate de exercițiu conform legii române, care acceptă Statutul U.Z.P.R. și dorește să susțină scopul, obiectivele și modalitățile de realizare a acestora, în funcție de calitatea pe care o are conform art.12 din acest Statut.

Documente necesare pentru dosarul de înscriere, în ordinea menţionată mai jos:

1. Dosar de încopciat 1/2;

2. Cerere tip de înscriere, conform modelului de pe site-ul UZP sau de la sediul Uniunii; (cerere tip de REînscriere, după caz). Cererea trebuie vizată de șeful Filialei din care optați să faceți parte.

3. Două (2) fotografii COLOR, cât mai recente, format 2,5cm X 3,2 cm;

4. Copie Carte de Identitate;

5. Copii Acte de Studii – licenţă, master, doctorat (copie certificat de căsătorie în cazul în care numele de pe actele de studii este schimbat);

6. Curriculum Vitae, CV de presă, recomandări, memoriu de activitate publicistică, dosar de presă (articole publicate, reportaje sau alte activităţi de presă);

7. Carte de muncă, contracte de muncă, adeverinţe de la locul de muncă;

8. Cazier judiciar;

9. Decizie de pensionare sau talon de pensie (în cazul pensionarilor);

10. Cerere de adeverinta-pensionari, formular tip de înscriere, conform modelului de pe site-ul UZP sau de la sediul Uniunii;