default-logo

NU SE PRIMESC

DOCUMENTE PRIN EMAIL

DOSARUL DE ÎNSCRIERE

ÎN UNIUNEA ZIARIŞTILOR PROFESIONIŞTI DIN ROMÂNIA

U.Z.P.R. reunește membri asociați, membri și membri de onoare. Poate adera la Uniune orice persoană cu capacitate de exercițiu conform legii române, care acceptă Statutul U.Z.P.R. și dorește să susțină scopul, obiectivele și modalitățile de realizare a acestora, în funcție de calitatea pe care o are conform art.12 din acest Statut.

Documente necesare pentru dosarul de înscriere, OBLIGATORIU în ordinea menţionată mai jos:

1. Dosar de încopciat 1/2;

2. Cerere tip de înscriere, conform modelului de pe site-ul UZP sau de la sediul Uniunii; (cerere tip de REînscriere, după caz). Cererea trebuie vizată OBLIGATORIU de șeful Filialei din care optați să faceți parte.

3. Două (2) fotografii COLOR, cât mai recente, format 2,5cm X 3,2 cm;

4. Copie Carte de Identitate;

5. Copii Acte de Studii – licenţă, masterat, doctorat;

6. Curriculum Vitae, CV de presă, recomandări, memoriu de activitate publicistică, dosar de presă (articole publicate, reportaje sau alte activităţi de presă) cuprinzând (în cazul colaboratorilor pensionari) copii după articole cu semnătură proprie din publicațiile enumerate în CV sau adeverințe;

7. Carte de muncă, contracte de muncă, adeverinţe de la locul de muncă;

8. Cazier judiciar;

9. Decizie de pensionare sau talon de pensie (în cazul pensionarilor);

10. Cerere de adeverinta-pensionari, formular tip de înscriere, conform modelului de pe site-ul UZP sau de la sediul Uniunii;

DOSARELE DE ÎNSCRIERE
CARE NU ÎNDEPLINESC SOLICITĂRILE DE MAI SUS
NU VOR FI LUATE ÎN EVIDENȚĂ!