default-logo

Soluția Control-Alt-Del

Pășind prin viață, apar destule momente când lucrurile nu merg bine. Când par să se prăvălească în colbul prea complicatului drum toat...
Posted On 01 oct. 2022
, By

ȚINEREA  DE  MINTE  

        Suntem un popor străvechi, însfințit aici, în huma începutului de lume, unde ne-am împuit mereu în scurgerea timpului. Pentru a dăinui în...
Posted On 30 sept. 2021
, By

MASS-MEDIA – ROLUL JURNALISTICII DE A CULTIVA LIMBA ROMÂNĂ ȘI DE A CONTRIBUI LA FORMAREA OPINIEI PUBLICE AVANSATE

Constatăm că în presa scrisă sau audio-vizuală se strecoară nu o dată greșeli privind insuficienta cunoaștere a gramaticii limbii române, unele...
Posted On 08 sept. 2019
, By