default-logo

Nevoia de noi 

Recenta punere în arena actualității, o actualitate mai frământată acum ca niciodată parcă, a Codului deontologic al jurnalistului profesionist, cu specificarea expresă că este viziunea Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, nu este deloc întâmplătoare. Creșterea continuă, mai ales în ultimii ani, a vizibilității jurnalistului, a calității actului jurnalistic în sine și a perceperii sale de către beneficiar – publicul larg – are drept consecință o mai puternică afirmare a respectului pentru rigoare, a recunoașterii locului și rolului presei în societate, adică a responsabilizării ei tot mai accentuate. Așa încât putem spune că zămislirea acestui Cod a fost o chestiune care a venit de la sine, odată cu valul transformator care consfințește, de fapt, nivelul calitativ atins de breasla gazetarilor în acest moment. 

În esență, el este rezultatul unei fericite simbioze dintre cultura generală, pregătirea de specialitate, experiența de viață și profesională ale prestatorului de presă, în marea sa diversitate, simbioză săvârșită sub semnul nemărginitei griji pentru exprimarea corectă, pentru cultivarea elevată a limbajului publicistic, pentru cizelarea permanentă a discursului jurnalistic și creșterea eficienței acestuia. Tot mai mult jurnalistul zilelor noastre se aseamănă unui iscusit medic, care ascultă cu har și investighează răbdător și cu pricepere pacientul, dând diagnostice și vindecându-l prin arta activității sale.   

Toate acestea exprimă, în fond, întâlnirea cu o realitate îmbucurătoare, cu sentimentul clar al utilității demersului jurnalistic, al necesității implicării noastre în viața societății. Mai simplu spus, este vorba despre întâlnirea cu o evidență. Cu aceea a nevoii de noi, superbă relevare a utilității jurnalistului în modelarea prezentului și a viitorului, în dezvoltarea generală a societății. 

Așadar, nevoia de noi. A noastră, dar mai ales a celor din jur, a întregii societăți în fond, doritoare a se vedea în oglinda pe care i-o oferă, permanent, cu tenacitate și în deplin respect pentru adevăr și dreptul la libera exprimare, cronicarul clipei. Ceea ce înseamnă, fără doar și poate, încă o confirmare a drumului bun pe care merge jurnalistica profesionistă astăzi, drum presărat, desigur, cu noi și noi provocări. 

 

Firiță Carp

 

(Revista UZP nr. 20/2020) 

 

Despre autor

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

*