default-logo

Revista Condeierul Diasporei, apărută sub egida UZPR, aduce bucurie, prietenie și cunoaștere

All-focus

Condeierul diasporei se dorește a fi o revistă deschisă – în paginile ei cultivăm respectul pentru adevăr, pentru valorile culturale şi civice, cordialitatea şi prietenia. 
 Ca absolventă a Facultății de Comunicare și Relații Publice, am remarcat faptul că, încă de la începuturi, mulţi dintre scriitori au publicat în paginile diverselor ziare şi reviste, încât originea comună și strânsa conexiune a condeiului cu presa, a jurnalismului cu literatura au reprezentat un argument de neocolit al asocierii evocate. 
Atât scriitorii cât și jurnaliștii sunt mânuitori ai condeiului, având o țintă comună: trezirea scânteii rare în adâncul sufletelor celorlalţi. 
Plămădesc același material: verbul, divinul verb, despre care cu atâta vibrantă pasiune vorbea Caragiale. 
 
Pentru mine, scrisul este o altă formă de rugăciune sau de spovedanie. Și mai îndrăznesc să cred că nu putem ajunge în marea cultură a lumii decât cu o carte în mână. Presa înseamnă obiectivitate, informație, acțiune. Literatura presupune subiectivitate, contemplare, inacţiune. 
„E un meșteșug greu, gazetăria, mă! Să mă întrebați pe mine cât de greu e! Ca să luminezi pe oameni, trebuie să fii întâi tu luminat. Să cunoști multe, să cugeți adânc, să alegi, să cerni și să dai publicului gând bun, în fraze bune, care să slujească de model. Așa înțeleg eu gazetăria! […] Am cerut bani ca să înființez în București un mare ziar. Nimeni n-a 
vrut să m-asculte. Și ați pierdut mult, să mă credeți. Cinste și gramatică – acestea sunt cele 
dintâi condiții ale unei prese bune. Cine vrea poate să aibă și idei. Dar nu e obligator…” spuneaI.L.Caragiale
 
Scrisul reprezintă manifestarea unor profunde necesităţi culturale ale popoarelor de elită, constituind cele mai puternice instrumente pentru propășirea şi răspândirea culturii, demonstrând că temelia existenței unui neam şi a unei țări constă nu numai în prosperitatea economică, ci şi în lumina pe care o dăruie cultura…
Astfel, după numeroase convorbiri și consultări, grație receptivității și amabilității Domnului  Preşedinte Doru Dinu Glăvan, am realizat un parteneriat cu Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, care a 
 luat ființă în urmă cu peste 100 de ani de la înființare, și al cărei membru am marea onoare de a mă număra. 
Prin această revistă  – Condeierul diasporei, am reuşit sǎ construim în timp un renume, o prezențǎ culturalǎ, capabilă să garanteze şi să sporească utilitatea ca sursă indispensabilă a dialogului intercultural pentru cititorii români din ţară şi din străinătate.
O revistǎ care prezentă activitatea comunitǎții românești din Austria și a altor comunitǎți romȃnești din lume. De asemenea aceastǎ revistǎ are rolul de a cultiva simțul estetic al cititorului, fǎcȃnd cunoscute, cultura, literatura si civilizația romȃneascǎ peste hotare. 
 
În paginile revistei Condeierul diasporei sunt prezentate cronici literare,

All-focus

comentarii, proză, poezie, comunicate, evenimente culturale, recenzii și traduceri apărute sub semnăturile scriitorilor înscriși în Asociația Scriitorilor Români din Austria şi nu numai. Pentru românii care au ales să drumul străinătății, este cu atât mai important să păstrăm legăturile între noi, între noi și România, să fim uniți, să nu ne pierdem identitatea națională. Să încercăm să predăm mai departe copiilor noștri dragostea față de neam și țară. Când eu am plecat în Israel, mama mi-a spus să nu uit un lucru: „ Fiecare om are o mamă, un tată și o țară. Oricât ai încerca și vei 
reuși să te integrezi într-o altă țară, oricâte limbi, dialaecte și accente vei stăpâni, pe certificatul de naștere va fi mereu scris țara ta de origine pe care nu ai dreptul să o uiți sau să nu o respecți.”
Suntem convinși că prin arta cuvântului, putem contribui permanent la promovarea înțelegerii în lume, în sprijinul ideii de prietenie și pace. 
Trebuie să ne apărăm drepturile condeiului, să facem lobby pentru legislația în domeniul cărții, presei, al culturii scrise, să asigurăm vizibilitate și promovare autorilor români din țară și de peste granițe, să stimulăm lectura şi dorința de informație.
 
Daniela Gumann / UZPR
Despre autor

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

*