default-logo

„Constelaţii diamantine” – o revistă înfăptuită cu dragoste 

Revistele, cu destinul lor de efemeridă, de cele mai multe ori, nu supravieţuiesc clipei, prezentului. Dacă tomurile stau pe rafturile bibliotecilor sau, mai nou, pe suporturi magnetice, înfruntând vremea şi vremurile, ele putând fi citite oricând, revistele, deşi reflectă climatul cultural al timpului, nu au aceeaşi soartă. Cititorul, după ce a parcurs paginile unei reviste, nu mai revine niciodată, excepţie făcând istoricii literari şi cercetătorii.

Dar putem spune, fără teama de a greşi, că o revistă, cu toată efemeritatea ei, poate fi privită şi definită, în ansamblul ei, ca o operă de artă, în care materia, subordonată unor scopuri esenţialmente spirituale, este un mijloc de manifestare a spiritului.   

Revista „Constelaţii diamantine”, încă de la început, s-a axat pe cultul valorii, depăşind limitele naţionalismului, cu o deschidere spre universalitate. Principiile care au stat, şi stau, la temelia selectării materialelor, sunt autenticitatea, originalitatea compoziţională şi expresivitatea artistică.

Ca loc ineluctabil de manifestare a spiritului, revista pune în valoare, dincolo de aspectele artei contemporane (grafică, desen, pictură), şi mijloacele moderne de abordare computerizată, devenind o îmbinare armonioasă de simboluri expresive, ce poartă amprenta raţionalului şi dau sens istoric materiei.

A concepe şi realiza o revistă culturală necesită multă muncă şi transpiraţie. Acest lucru minunat nu se poate înfăptui fără dragoste, fără multă dragoste. Este un proiect ambiţios să creezi o revistă culturală, cu un profil bine pus la punct. Acest lucru solicită efort, abnegaţie şi dăruire totală.

Albert Camus spunea: „O realizare este un angajament – obligă la o realizare şi mai mare”. Sperăm să se confirme acest adevăr.

Pentru ca o revistă să dobândească recunoaştere şi prestigiu, pentru ca ea să dureze în timp, este necesară o conlucrare în armonie şi echilibru în cadrul redacţiei, este nevoie de colaboratori fideli şi prieteni sinceri, care să iubească literatura şi arta, care să aibă chemare şi forţă în exprimarea frumosului.

Revista „Constelaţii diamantine” este bine cunoscută şi se bucură de o audienţă deosebită, atât la nivel naţional, cât şi internaţional.

 

Doina Drăguţ

redactor-şef Constelaţii diamantine

Despre autor

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

*