default-logo

O antologie a poemelor de dragoste sau imaginea concentrată a unui univers erotic

            Toți poeții, la un anume punct al evoluției și al carierei, simt nevoia să-și selecteze „cele mai frumoase poezii” care să aibă reprezentativitate pentru universul liric și să marcheze specificul personal. La urma urmei, o antologie condensează creația la esențe și autorul se prezintă, în contextul (…..) și în posteritate cu superlativele operei sale. De altfel este o vorbă între scriitori după care „poetul român este performant numai în antologia creației sale, cu condiția să nu și-o facă singur”.

Adică, selecția să fie realizată de altcineva, de un critic sau de un om de gust care, dincolo de orice calități, are capacitatea să se detașeze de sentimentul apartenenței creației. Sigur, poetul își iubește toate poemele, toate sunt copii lui și pe toate le iubește la fel. Desigur, cineva detașat de spiritul auctorial, poate să se obiectiveze mai exact și poate să deslușească o scară sau o ierarhie valorică între mulțimea de texte fraterne.

Desigur există o motivație a selecției, o finalitate doar de impunere și un spirit al alegerii și un criteriu după care se realizează selecția.

O antologie din volumele d-nei Liliana Ghiță Boian este o întreprindere dificilă și, orice încercare, devine o variantă personalizată, determinată de gustul celui care o face. În primul rând, pentru că ne aflăm în fața unei creații egale, unitare, fără oscilații de valoare și, apoi, pentru că, excluzând prima carte, autoarea a rămas fidelă concepției sale poetice în toate volumele și, mai mult, a crescut în perfecționarea meșteșugului și în accentuarea viziunii individualizate, în intensificarea spiritului specific.

Desigur, ca oricare antologie nu face decât să propună o „alegere” proprie, o variantă de abordare și o perspectivă de selecție și interpretare. Rezoluția selecției antologatorului nu poate modifica valoarea și nici configurația semnificantă a operei, ci doar să o sublinieze și să contureze nuclee de identificare și de greutate specifică.

De aici responsabilitatea opțiunii în alcătuirea unei antologii care trebuie să rămână reprezentativă și personalizată pentru universul imaginar al unei opere cu distincție rezolutivă.

D-na Liliana Ghiță Boian este un creator cu univers individualizat, o poetă foarte îndrăzneață și imaginativă care își supraveghează  limbajul și discursul pentru a ajunge la nivelul ideilor și sentimentelor pe care le transmite cu un anumit ceremonial și gravitate.

De-a lungul operei sale, de oarecare extindere, autoarea a semănat mai multe „arte poetice” și texte cu valoare cardinală în conturarea și intensificarea universului specific.

Solemnitatea comunicării erotice potențează atât rezoluția tematică explicită, cât și o exprimare aleasă și delicată.

Aureliu Goci

Despre autor

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

*