default-logo

PĂUNESCU REDIVIVUS

Marţi, 20 August 2019, în prezenţa unei asistenţe numeroase, a avut loc la sediul ASTRA Năsăud, (Preşedinte pe judeţ, Prof. I. Seni, Preşedinte pe oraş, Economist F. Pleş), o bogată manifestare culturală, cu prezentări de evenimente istorice (prin Colonel în Rezervă A. Cordovan – Bistriţa şi Colonel în Rezervă – I. Boţan, Consilier al Primăriei oraşului Năsăud, despre Actul Marii Uniri de la 1918, şi consecinţele sale pentru Transilvania şi România Mare), urmată de exemplificări de evenimente universitare în comunităţile istorice de peste Prut (prin delegaţia din Basarabia condusă de Decanul Facultăţii din Cahul, Prof. Univ. I Axente şi Prof Univ. A. Bălan), şi, poate nu în cele de pe urmă, the last but not the least, o prelansare de carte, despre Adrian Păunescu, prin Dr. Augustin Ostace – Germania, în vederea dezvelirii bustului poetului la data de 12 Septembrie 2019, chiar lângă sediul ASTRA de la Casa de Cultură „L. Rebreanu”!

  De ce totuşi doar prelansare de carte despre Adrian Păunescu şi nu lansare propriu-zisă? Fiindcă despre acest proiect cu semnificaţie culturală deosebită, atât pentru Valis Rodnensis, răsunând întru Virtus Romana Rediviva, cât şi pentru poezia şi literatura noastră naţională şi internaţională, autorul, Augustin Ostace a aflat doar în Aprilie 2019, tot la sediul ASTRA, prin Familia Vaida de la Năsăud, prieteni eterni şi rude cu bardul naţional, care au în pregătire o teribilă carte de memorialistică, „Adrian Păunescu – Misterul Năsăudean” putând fi redenumiţi acum, fără tentaţia exagerării, Vaida – Păunescu!

Scriind foarte rapid, nu o carte, ci două cărţi despre Adrian Păunescu („Sapiens întru Rugăciune” şi „Sapiens întru Dezlănţuire), autorul se teme de greşeli şi superficialităţi, pe care display-ul computeristic nu le poate releva, şi pentru a evita nedorite discrepanţe, s-au tipărit doar cărţile Master, care vor intra în „correction” atât prin autor cât şi prin Familia Vaida! Se prevede lansarea lor pe 12 Septembrie 2019, detaliile urmând a fi stabilite ulterior…

Voi prezenta în acest Emailing Breaking News doar înscrisurile autorului de pe coperţile spate, back cover, specificând că orice carte, este un eidos al Speciei sale, avându-şi propriul abstract al glăsuirii, un vector aducător de lumini prin fototropismul său, şi o revelare de destine prin însăşi cronotropismul său…

Deci înscrisurile promise, la <Sapiens întru Rugăciune> „Cred Doamne, mărturisesc Doamne şi ştiu Doamne, că Tu eşti Creatorul, Devenitorul, Proniatorul şi Binecuvântătorul Universului celui viu, celui dinamic şi celui de necuprins” iar la <Sapiens întru Dezlănțuire> „Dă-mi Doamne, Dezlănţuitorul de energii increate, ca în străfundurile revelaţiilor Sapientice, să intuiesc dintâiul început al începuturilor abstracte”…    

Despre acest proiect deosebit cu aură poeto-filozofică şi de poetism digital, vă vom ţine la curent, în speranţa unei bogate participări sufleteşti şi spirituale la 12 Septembrie 2019, la Năsăud…

Dr. Augustin Ostace – ASTRA Năsăud

 

Despre autor

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

*