default-logo

28 IUNIE / Declar Ziua de 28 Iunie – Zi a Adevărului

Da, a venit vremea să ne „slobozim” de duplicitate – și să îmbrățișăm adevărul istoric. 

Scria părintele arhimandrit mitrofor Iulius Scriban, în urmă cu peste opt decenii: „Minciuna [duplicitatea] luminată bântuie unde nici nu gândești. Ea și-a făcut drum în fel de fel de laturi ale vieții și găsești oameni de temei cu minciuni luminate în gură. Neavând destulă lumină pentru a vedea cum sunt duși de nas, primesc cu o credință oarbă păreri găunoase, numai fiindcă au fost învăluite în pânzeturi cărturărești”.

Minciuna/duplicitatea rămâne o armă ucigătoare. A venit vremea să ne lepădăm de această  „șubrezenie”.

Să-mbrățișăm Adevărul istoric. Doar el ne va slobozi din robia minciunii. Călăuză, într-această Zi măreață, a Ziaristului Român, ne este nemuritorul Mihai Eminescu.

E drept, „adevărul doare” (scriai, la 1 aprilie 1881, în cotidianul „Timpul”), dar să nu ne sfiim a-l rosti! Mai ales, dacă vorbim de un adevăr istoric.

Mai mult ca oricând, tocmai în această Zi de 28 Iunie, dragi Români de pretutindeni, să conștientizăm, rostind împreună cu Mihai Eminescu: „Adevărul bate cu degetul la poarta conștiințelor ce au răspunderea stării de lucruri și arată calea adevăratei mântuiri” (10 mai 1881).

Deși rostit în urmă cu 140 ani, îndemnul său este valabil și astăzi, 28 Iunie, – și oricând.

Ziua de 28 Iunie, Ziua Ziaristului Român, merită îmbrățișată cu iubire și în adevăr! 

Auziți cum bate Adevărul cu „degetul” său, la „poarta” conștiințelor noastre? Și ce glăsuiește? 

– De Ziua Ziaristului Român, să glăsuim despre Limba Românească, despre Geniul Poporului Român, despre frumusețea de caracter a Românului, despre realizările și nevoile Românilor, despre Trecut, Prezent și Viitor!…

Și-n tot, și-n toate, să ne lăsăm călăuziți de Eminescu-al nostru, cu-a sa înțelepciune care, de dincolo de Timp și Spațiu, ne șoptește despre a noastră misiune. 

În atenția tinerilor noștri ziariști, luați aminte!

„Geniul neamului românesc e o carte cu șapte peceți pentru generația” de astăzi, pentru generațiile viitoare! (29 iulie 1881);

Să nu-i uităm pe „adevărații viteji, pe care-i acoperă țărâna”! (5 august 1881);

Să nu ignorăm „latura educativă a școalei, a bisericei, a vieții de stat…”! (5 septembrie 1881);

Să avem în vedere „păstrarea și întărirea naționalității, a claselor naționale, a muncii noastre…”! (9 octombrie 1881);

„A compara stările de la noi cu cele străine înseamnă a alătura un teatru de păpuși cu o luptă ce se petrece pe câmp limpede de bătălie” (16 octombrie 1881);

„Întemeiați pe vorbele bătrânului Matei Basarab, e că Țara [noastră] este, în linia întâi, elementul național și că e scris în cartea veacurilor ca acest element să determine soarta și caracterul acestui stat!” (26 ianuarie 1882);

Să nu uităm, „țăranul [român] a fost pururea liber, pururea capabil de-a deveni proprietar și de-a sui, pe cât îl iertau puterile, scara înaintării sociale”! (27 ianuarie 1882);

„Dacă secretul pentru existența unei rase este păstrarea calităților ei musculare, secretul vieții lungi a unui stat este păstrarea ierarhiei meritului” (17 august 1882);

„Poporul nostru mic este pus tocmai ca o muche de despărțire între furtuna ce vine din apus pentru a întâmpina pe cea din răsărit” (1 ianuarie 1883);

A nu uita, Dunărea este „mișcătoarea pavăză de argint” (11 februarie 1883)!;

„Când e vorba de legea părinților noștri, care ne leagă de Orient, și de aspirațiile noastre, care ne leagă de Occident (…), vrăjmașii, oricari ar fi ei, ne vor găsi [s-ar cuveni să ne găsească] uniți și tot atât de tari în hotărârile noastre ca și în trecut” (29 mai 1883);

„E mai trainic un popor incult, sărac, dar onest, decât unul, oricât de cult, dar nelegiuit și lipsit de orice scrupule!…” (18 iunie 1883).

Neîndoios, sfaturile tale fie-ne călăuză, Mărite Ziarist Mihai Eminescu, având în vedere, după propriile-ți afirmații,  că „sentimentul de conservare al românilor” este „îndestul de puternic pentru a rezista” (13 noiembrie 1888) în fața  nenumăratelor încercări ce ne așteaptă!

Slavă Zilei de 28 Iunie, Ziua Ziaristului Român! 

 

Livia Ciupercă / UZPR

 

Despre autor
  1. Dromihete Reply

    Frumoasă inițiativă. Necesară. Direct la țintă ochește. Jurnalismul nu e jurnalism, dacă nu e bazat pe Adevăr și Dreptate

Lasă un răspuns

*