default-logo

Revista UZPR nr. 12

Un edificiu viguros pentru breasla jurnaliștilor

A apărut Revista UZPR nr. 12, ultima din 2018, publicație care reflectă pe deplin nu doar prezentul fast al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, ci și legăturile indestructibile cu un trecut care îi face cinste.
Tipărită în condițiile grafice remarcabile cu care și-a obișnuit publicul fidel, apariția editorială sintetizează, înainte de toate, în Editorial, faptul că organizația se află într-o perioadă fastă și a depășit cu succes un an 2018 plin de provocări, luni grele, dar frumoase, care nu au făcut, prin izbânzile lor, decât să întărească Uniunea și coeziunea celor pe care îi slujește și îi reprezintă ca o adevărată „construcție profesională redutabilă, un edificiu de breaslă cu piloni de o remarcabilă soliditate”, așa cum punctează secretarul general al UZPR, Mădălina Corina Diaconu.
Segmentul de parteneriate și proiecte ale UZPR, foarte bine aspectat, nu face decât să confirme cu argumente deschiderea amintită. Sunt prezentate, în detaliu, întâlnirile fructuoase ale conducerii UZPR cu filialele din țară, Seratele „Eminescu, jurnalistul”, ajunse un eveniment de marcă al vieții spirituale a Capitalei, prezența notabilă a Uniunii la Salonul Anual de Carte de la Slobozia sau standul în premieră la Târgul Internațional „Gaudeamus”, un eveniment de mare rezonanță, care a stârnit cele mai calde aprecieri și un viu interes.
Demn de menționat este anunțul făcut de conducerea Uniunii referitor la inițierea constituirii unei viitoare Uniuni a Presei din Balcani, mesaj foarte bine primit în rândurile colegilor ziariști din statele vecine României și care are cele mai bune auspicii de a deveni realitate în anul 2019. Un alt eveniment punctat de UZPR este lansarea, la Muzeul Național de Istorie a României, a volumului „Povestea unui steag tricolor”, reeditare a cuoscutei cărți cu același nume semnată de Ioan Ion Diaconu și care deschide un alt segment important al Revistei UZPR nr. 12, intitulat „Presa Marii Uniri”. Într-o alăturare care nu face altceva decât să puncteze majestuos rădăcinile ilustre ale jurnalismului contemporan, într-un concept modern și inedit, articolele reliefează perspectiva presei scrise din ultimul secol, în materiale semnate de Adrian Marchiș, Marian Nencescu, prof. univ. dr. Vasile Mircea Zaberca, Ilie Rad, Dorin Ocneriu, Emil Șimăndan. Sunt prezente publicații-eveniment, comori ale arhivelor presei din România („Graiul Maramureșului”, „Opinca”, „Gazeta Transilvaniei”, „Glasul Bucovinei”, „Pruncul Român” ș.a.), care au marcat festiv momentul 1 Decembrie 1918 în timpuri în care presa era ascultată, citită pe nerăsuflate, era un înaintemergător al epocii și era slujită din vocație și cu cele mai înalte standarde ale deontologiei.
Fotoreportajul „Jurnaliști în eternitate”, cu imagini ale monumentelor postume închinate slujitorilor presei, încheie cu o reverență acest capitol care aduce la loc de cinste în paginile Revistei condeierii iluștri de altădată ai gazetăriei românești.
Un alt segment relevant al publicației este presa în lumea contemporană, cu toate fațetele ei interne și internaționale, captate de jurnaliști de marcă, precum Corneliu Vlad sau Corina Popescu. Și, ca de fiecare dată, coperta IV a publicației surprinde cu un aspect Inedit legat de presă, de data aceasta „Celebri artiști-jurnaliști din perioada interbelică”, reuniți de Titus Andrei.
Sunt, toate acestea, doar câteva repere dintr-un sumar extrem de bogat, cu nenumărate puncte de forță, dintre care articolul semnat de Carol Roman, „Linia din ladă”, sau interviul cu profesorul Tudor Cătineanu sunt doar două repere.
Revista UZPR nr. 12 este, o dată în plus, cea mai elocventă dovadă că lumea presei profesioniste este într-o mișcare sănătoasă, riguroasă și viguroasă, că știe să privească spre jurnalismul trecutului pentru a-și trage din el seva viitorului și că fundamentele solide permit construcții profesionale viabile și perene.

Roxana Istudor

Despre autor

Articole asemănătoare

  1. livia Reply

    UN NUMĂR ADMIRABIL. FELICITĂRI!

Lasă un răspuns

*